Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • RM-LVR3

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Poboljšava sveukupnu stabilnost uređaja

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Funkcije režima ogledala dodate su podešavanjima daljinskog upravljača

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata RM-LVR3 ver. 2.01 (Windows)

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 98.4 MB (103.214.272 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29/05/2018

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.01, nije potrebno ažuriranje.

 1. Pritisnite dugme MENU (Meni) da biste izabrali [Remote control setting] (Postavka daljinskog upravljača), a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.
 2. Izaberite [Ver]. zatim pritisnite dugme REC/ENTER. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Hardver računara


Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja uređaja. Potpuno napunjen uređaj.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (četiri crtice) ili viši. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • Baza i USB kabl su priloženi uz uređaj.
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera, koristite potpuno napunjen uređaj.
 • Nemojte isključivati napajanje tokom ažuriranja; u suprotnom, uređaj može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.

Kako preuzeti ažuriranje:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Datoteka [Update_RMLVR3V201.exe] će započeti sa preuzimanjem.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  Ako koristite standardna podešavanja Internet Explorer-a, ažuriranje se čuva u direktorijumu Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop (Radna površina) na početnom ekranu i pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja) pomoću Explorer-a.

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_RMLVR3V201.exe] koju ste preuzeli. – Još uvek nemojte povezivati uređaj.
 3. Program System Software Updater se pokreće. 4. Povežite uređaj sa računarom.
  1. Povežite uređaj sa računarom pomoću priložene baze i USB kabla


   Na LCD monitoru uređaja se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).


   Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the device for this update.“ (Nije pronađen uređaj za ovo ažuriranje). Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
   • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
   • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
  2. Poruka Confirm  (Potvrdi) se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara.
  3. Nakon potvrđivanja navedenog, kliknite Next (Sledeće) u programu System Software Updater.
   Ekran računara


   LCD ekran uređaja

   Napomena: Nadalje nemojte nikada isključivati uređaj dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.
 5. Proverite da li je potrebno ažuriranje
  1. Nakon potvrđivanja ekrana iz navedenih koraka, kliknite Next (Sledeće). Trenutna verzija i verzija nakon nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.
   Ažuriranje je potrebno


   Ako se pojavi ekran u nastavku, ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi).
  2. Nakon potvrđivanja da je [Current version] (Trenutna verzija) Ver.2.00 ili starija, kliknite na Next (Sledeće).
 6. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku.
  Tokom ažuriranja se pojavljuje traka napredovanja (otprilike 10 minuta).

  Napomena: Ne isključujte uređaj i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 7. Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Uređaj se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD ekranu ne pojavi isti ekran kao i pre pokretanja ažuriranja softvera.
  Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.01.

 1. Pritisnite dugme MENU (Meni) da biste izabrali [Remote control setting] (Postavka daljinskog upravljača), a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.
 2. Izaberite [Ver]. zatim pritisnite dugme REC/ENTER. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.