PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-X3000 ver. 1.01 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • FDR-X3000

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Android 8 podrška za daljinsko uključivanje napajanja pomoću aplikacije PlayMemories Mobile
 • Poboljšava sveukupnu stabilnost fotoaparata

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata FDR-X3000 ver. 1.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 1.01

Veličina datoteke

 • 223.9 MB (223.853.114 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 29/05/2018

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 1.01, nije potrebno ažuriranje.

Pritisnite dugme UP (Gore) ili dugme DOWN (Dole) da biste izabrali [MENU] (Meni) - [SETUP] (Podešavanje) - [Ver.], a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

 • Mac OS X verzija 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13 - 10.15, postarajte se da instalirate „DriverLoader_1015“ pre ažuriranja softvera.

  Važno:
  Za macOS 11 – 12, postarajte se da instalirate "System Software Update Helper" pre ažuriranja softvera.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjena punjiva baterija NP-BX1.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena. Skinite vertikalni rukohvat pre nego što ažurirate sistemski softver.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-BX1.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; Jer zbog naglog gubitka napajanja fotoaparat može da postane neupotrebljiv.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Sprečite računar da pređe u režim mirovanja.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_FDRX3000V101.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.

 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRX3000V101.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru.

 3. Datoteka [Update_FDRX3000V101] je proširena.

 4. Dvaput kliknite na ikonu.

 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da aplikacija izvrši promene. Unesite lozinku za administratorski nalog.

 6. Program System Software Updater se pokreće.

 7. Uključite fotoaparat.

 8. Prema uputstvima na prozoru programa System Software Updater, povežite fotoaparat sa računarom pomoću priloženog USB kabla.

  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno pokretanje sistema.
  U tom slučaju, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite postupak od koraka „2. Pokretanje programa System Software Updater”.


 9. Nakon što potvrdite LCD ekran na fotoaparatu, kliknite na Next (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.

  Napomena: Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 1.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno

 10. Nakon potvrđivanja da je [Current version] (Trenutna verzija) jednaka [Ver.1.00], kliknite na [Next] (Sledeće).

 11. Fotoaparat će automatski uspostaviti početne vrednosti.
  Prikazaće se ekran u nastavku.

  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.

 12. Počnite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja, pojavljuje se sledeći ekran i ažuriranje počinje. Pojavljuje se traka napredovanja tokom ažuriranja (otprilike 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

 13. Završite ažuriranje
  Kad se ažuriranje završi, prikazaće se sledeći ekran. Fotoaparat se automatski ponovo pokreće, što može da potraje nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD ekranu fotoaparata ne pojavi isti ekran kao i pre pokretanja ažuriranja softvera. Kada se pojavi ekran, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.1.01.

Pritisnite dugme UP (Gore) ili dugme DOWN (Dole) da biste izabrali [MENU] (Meni) - [SETUP] (Podešavanje) - [Ver.], a zatim pritisnite dugme REC/ENTER.