Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšano povezivanje funkcije sinhronizacije BRAVIA modela

Ograničenja

 • Samo za upotrebu sa proizvodima prodatim u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • 18VK_M.zip

Verzija datoteke

 • 1.12

Veličina datoteke

 • 2.86 MB (3.004.505 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 11-04-2018

Priprema

Proverite verziju firmvera

Vaš firmver je možda već ažuriran, posebno ako imate novi zvučnik Sound Bar. Ako je broj verzije 1.12 ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

VAŽNO:

Nakon provere verzije, sve postavke će se vratiti na režim fabričkog resetovanja.
Preporučuje se da memorišete prethodno podešavanje ako je potrebno.
Zatim će informacije o uparivanju Bluetooth veze sa pametnim telefonom/Bluetooth televizorom biti izbrisane. Biće potrebna operacija uparivanja nakon provere verzije.
korak [3] ako je greškom pritisnuto drugo dugme osim dugmeta [VOLUME+] (Jačina zvuka+), uključiće se LED. Nema relevantnih informacija o softveru.

 1. Kada je napajanje uključeno, proverava se uobičajeni status pokretanja.
 2. Na daljinskom upravljaču pritisnite redom dugmad [PLAY/PAUSE] (Reprodokuvanje/pauza) → [PLAYMODE] (Režim reprodukovanja) → [↓(CURSOR DOWN)] (Kursor nadole) → [↑(CURSOR UP)] (Kursor nagore) da biste ušli u stanje mirovanja za prikaz verzije. Ovo će prikazati verziju u stanju mirovanja. (Sve LED lampice će treperiti.)
 3. Pritisnite dugme [VOLUME+] (Jačina zvuka+). Broj verzije će biti prikazan kao u nastavku.
  Obrazac prikaza broja verzije: A.BC
  • Vreme treperenja LED lampice televizora: prvi broj (A)
  • Vreme treperenja BLUETOOTH LED lampice: prva cifra decimalnog broja (B)
  • Vreme treperenja USB LED lampice: druga cifra decimalnog broja(C)
   Primer: verzija 1.12
 4. Proverite verziju softvera. (Ako je verzija softvera najnovija, ažuriranje softvera neće biti potrebno.)
 5. Nakon provere verzije, pritisnite dugme za napajanje, izađite iz režima za proveru verzije, a zatim ponovo pritisnite dugme za napajanje i isključite ga.

Instalacija

1. Priprema: kako da pripremite USB memorijski uređaj za ažuriranje firmvera

Napomene:

 • Koristite USB memorijski uređaj koji je formatiran pomoću sistema datoteka FAT32. Nemojte koristiti upravljačke programe FAT16, exFAT, NTFS.
 • Preporučeni operativni sistem za preuzimanje softvera i prenos datoteke za ažuriranje na USB memoriju:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Povežite USB uređaj na računar i obavezno ga formatirajte, birajući sistem datoteka FAT32
 2. Proverite da li je računar povezan na internet
 3. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar
  • Naziv datoteke: 18VK_M.zip
  • Veličina datoteke: 2,86 MB (3.004.505 bajtova)
 4. Raspakujte preuzetu zip datoteku.
 5. Kopirajte datoteku „18VK_M.bin“ u okviru osnovnog direktorijuma USB uređaja koji je povezan sa vašim računarom
  Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen
 6. Iskopčajte USB uređaj iz računara

2. Ažuriranje: kako da ažurirate firmver glavne jedinice pomoću USB memorijskog uređaja

Napomene:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili vaš uređaj HT-SF200/HT-SF201
 • Nemojte da isključujete uređaj HT-SF200/HT-SF201 ili napajanje dok se ažurira
 • Nemojte da pritiskate dugmad, osim onih navedenih u uputstvima
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje tokom ažuriranja softvera.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje dok se ažuriranje ne završi. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

 1. Uključite zvučnik Sound Bar. Sačekajte da LED postane prethodni ulazni prikaz.
  (Primer „televizora“ koji je izabran u prethodnom ulazu.)
 2. Umetnite USB uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje
 3. Na tabli osetljivoj na dodir pritisnite i držite dugmad [BLUETOOTH] + [POWER] 5 sekundi. Držite ih dok USB LED lampica ne zasvetli.
 4. LED će prikazati kada proces ažuriranja započne. Uključiće se LED koji je prikazan kada započne ažuriranje. Nakon ažuriranja, traka će se automatski isključiti.
  Proces ažuriranja traje oko 3 minuta
 5. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije 1.12, ažuriranje firmvera je uspelo.