Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • KD-65XE7005
 • KD-55XE7005
 • KD-49XE7005
 • KD-43XE7005
 • KD-55XE7003
 • KD-49XE7003
 • KD-43XE7003
 • KD-55XE7000
 • KD-49XE7000
 • KD-43XE7000
 • KD-55XE7077
 • KD-49XE7077
 • KD-43XE7077
 • KD-65XE7096
 • KD-55XE7096
 • KD-49XE7096
 • KD-43XE7096
 • KD-65XE7004
 • KD-55XE7004
 • KD-49XE7004
 • KD-43XE7004
 • KD-65XE7003
 • KD-55XE7073
 • KD-49XE7073
 • KD-43XE7073
 • KD-65XE7093
 • KD-55XE7093
 • KD-49XE7093
 • KD-43XE7093
 • KD-65XE7002
 • KD-55XE7002
 • KD-49XE7002
 • KD-43XE7002

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Rešen je problem zbog kojeg TV nije mogao da se poveže na internet preko Wi-Fi
 • Rešen je problem zbog kojeg USB priključak nije radio
 • Rešen je problem sa aplikacijama koje ne rade ili se ne prikazuju na TV-u
 • Rešen je problem usled koga TV ne može da reprodukuje video zapise u aplikaciji Amazon video i usled koga se prikazuje sledeća poruka: „Insufficient bandwidth“ (Nedovoljni frekventni pojas)
 • Rešen problem usled koga se TV ponovo uključuje nakon isključivanja TV-a iz aplikacije Amazon video

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće pogodnosti i poboljšanja.

 • Uvodi opciju Freeview Play EPG (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)
 • Smanjuje ulazno kašnjenje u režimu „Game Mode“ nakon uključivanja televizora iz režima mirovanja
 • Rešava problem usled kojeg iz režima mirovanja nije moguće povezati televizor sa Wi-Fi pristupnom tačkom
 • Rešen je problem usled koga se jezik YouTube interfejsa ne poklapa sa jezikom izabranim na TV-u
 • Rešava problem (za korisnike kompanije Kabel Deutschland) usled koga se mešaju usluge televizije i radija u Elektronskom vodiču za programe nakon isključivanja i uključivanja televizora (samo za Nemačku)
 • Rešava problem usled koga se televizor neprekidno ponovo pokreće kada je aktivan PMC satelitski kanal
 • Rešen je problem reprodukcije sa Netflix-a posle prikaza aplikacije All4
 • Rešava probleme sa sinhronizovanjem zvuka prilikom gledanja kablovske televizije
 • Rešava problem usled koga se pojavljuje vodoravna linija prilikom gledanja USB Media 4K sadržaja
 • Rešava problem usled koga televizor ne prikazuje fotografije prilikom prenosa fotografija sa kamere Sony ILCE-6300 putem Wi-Fi Direct veze
 • Rešava problem usled koga se prilikom pokretanja internet usluga pojavljuje poruka politike privatnosti
 • Rešava problem usled koga nije moguće učitati video zapise na YouTube-u
 • Rešava problem usled koga daljinski upravljač prestaje da radi nakon uključivanja/isključivanja funkcije Wi-Fi veze
 • Rešava problem usled koga se slika na televizoru zamrzava nakon povezivanja USB uređaja koji koristi Media Transfer Protocol (MTP)
 • Rešava problem usled koga se jezik interfejsa na YouTube-u ne poklapa sa jezikom koji je izabran na televizoru
 • Poboljšava performanse i stabilnost funkcija menija Action (Akcija)
 • Poboljšava opšte performanse televizora
 • Rešava problem usled koga se boja 4K slika nakon menjanja kanala prikazuje neprecizno
 • Poboljšava performanse i stabilnost sveukupnih UI operacija

Ograničenja

Samo za televizore koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Priprema

Proverite verziju softvera

Softver je možda već ažuran. Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju softvera imate – prati ova uputstva:

 1. Uključite TV i pritisnite dugme [HOME] (Glavni) na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni.
 2. Idite na [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 3. Idite na [Customer Support] (Korisnička podrška) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 4. U gornjem desnom uglu ekrana bi trebalo da se prikažu model i verzija softvera: „v8.535“ – ako je broj verzije „v8.535“ ili veći, imate najnoviji firmver.
  VAŽNO: Korisnici koji su već instalirali verziju 8.533 ne mogu instalirati ovo ažuriranje, koje ne pruža nikakve dodatne pogodnosti.

Postoje 2 načina ažuriranja firmvera na BRAVIA TV-u:

 • Pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) (preporučeno)
 • Pomoću USB uređaja za skladištenje
Pomoću funkcije „Automatic software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) (preporučeno):
Sony omogućava ažuriranja softvera kako bi se poboljšale funkcionalnosti i korisnicima pružio najnoviji doživljaj TV-a. Najlakši način za ažuriranje softvera je da ga neposredno preuzimate na TV preko interneta.
NAPOMENA: Uverite se da je funkcija „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) omogućena. (Ova postavka je podrazumevano omogućena.)

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme [HOME].
 2. Izaberite [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 3. Izaberite [Customer Support] (Korisnička podrška) i pritisnite [Enter] (Unesi).
 4. Izaberite [Automatic software download] (Automatsko preuzimanje softvera).
 5. Izaberite [On] (Uključeno) da bi se softver preuzimao automatski. Izaberite [Off] (Isključeno) da onemogućite tu funkciju.

VAŽNO: Sledeći odeljci „Sistemski zahtevi“, „Informacije o datoteci“, „Preuzimanje“ i „Instaliranje“ odnose se na postupak ažuriranja USB uređaja za skladištenje. Možete da ih ignorišete ako ste dovršili ažuriranje pomoću funkcije „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera).

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.


Pomoću USB uređaja za skladištenje:

Softver možete da ažurirate i pomoću USB uređaja za skladištenje. Ako niste povezani na internet, ili ako preuzimanje pomoću funkcije „Automatic Software download“ (Automatsko preuzimanje softvera) ne uspeva, probajte da preuzmete i izvršite ažuriranje pomoću USB uređaja za skladištenje na sledeći način.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

 • računar sa pristupom internetu
 • USB uređaj za skladištenje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na v8.535 za TV

Naziv Zip datoteke

 • sony_tvupdate_2017_8535_eff_auth.zip

Verzija datoteke

 • 8.535

Veličina datoteke

 • 220 065 723 bajta

Datum objavljivanja

 • 19-02-2018

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne bi došlo do toga da televizor prestane da reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 • Ne isključujte televizor niti ga odvajajte od električnog napajanja za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Zaustavite bilo kakvo snimanje pre nego što počnete da ažurirate firmver. (samo za modele koji podržavaju snimanje na USB HDD)

Kako preuzeti ažuriranje

Da biste instalirali ažuriranje, treba da preuzmete datoteku za ažuriranje sa interneta i da je sačuvate na USB uređaju za skladištenje.

 1. Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar.
  1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na vrhu ove stranice, a zatim pročitajte i prihvatite odredbe i uslove.
  2. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice da biste preuzeli datoteku za ažuriranje na računar.
 2. Potvrdite ime i veličinu preuzete datoteke.
  1. Idite u direktorijum u koji je datoteka preuzeta.
  2. Potvrdite da je veličina datoteke „sony_tvupdate_2017_8535_eff_auth.zip“ 220 065 723 bajta.
   NAPOMENA: Za Windows PC, na ekranu Properties (Svojstva) proverite vrednost za stavku „Size“ (Veličina) umesto „Size on disk“ (Veličina na disku).
 3. Izdvojite preuzetu datoteku.
  Kad otpakujete preuzetu datoteku, videćete fasciklu „sony_dtv02B40B09B4B9_00200100“.
 4. Umetnite USB uređaj za skladištenje u računar.
 5. Kopirajte ili prevucite i otpustite fasciklu „sony_dtv02B40B09B4B9_00200100“ u koreni direktorijum USB uređaja.
  NAPOMENA: „Osnovni direktorijum“ je prvi direktorijum ili direktorijum najvišeg nivoa na uređaju, koji sadrži sve druge fascikle.
 6. Izvucite USB uređaj za skladištenje iz računara, a zatim pređite na sledeći odeljak.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Kada preuzmete datoteku za ažuriranje i pripremite USB uređaj, možete da je instalirate na TV. Ovaj postupak može da traje od 15 do 30 minuta, a tokom instalacije TV će se isključiti pre nego što se ponovo sam uključi. Postupite na sledeći način:

 1. Uključite TV.
 2. Pobrinite se da nijedan USB uređaj nije umetnut u TV.
 3. Umetnite USB uređaj za skladištenje sa fasciklom „sony_dtv02B40B09B4B9_00200100“ u USB ulaz TV prijemnika.
  NAPOMENA: Ako TV poseduje više USB ulaza, možete da koristite bilo koji USB ulaz.
 4. Pritisnite [HOME] (Glavni) na daljinskom upravljaču da biste otvorili glavni meni.
 5. Idite na kategoriju [Settings] (Podešavanja) i pritisnite [Enter] (Unesi) da biste je izabrali.
 6. Idite na i izaberite [Customer Support] (Korisnička podrška).
 7. Idite na i izaberite [Software Update] (Ažuriranje softvera) pa izaberite [USB].
 8. Na TV ekranu će se pojaviti niz različitih poruka. Pratite uputstva na ekranu.
 9. Počeće postupak ažuriranja i na prednjoj tabli TV-a će početi da trepće narandžasto LED svetlo.
  UPOZORENJE: Tokom postupka instalacije softvera, nemojte da radite sledeće:
  • Da uklonite USB uređaj
  • DA isključite TV
  • Isključite TV iz izvora napajanja
 10. Kad se na TV prijemniku prikaže poruka „Firmware update complete“ (Ažuriranje firmvera je završeno), TV će se isključiti i uključiti da bi se završilo ažuriranje. – Ne uklanjajte USB uređaj i ne isključujte TV.
 11. Kad se TV ponovo uključi, uklonite USB uređaj za skladištenje iz USB ulaza.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Proverite trenutnu verziju softvera da biste potvrdili da je ažuriranje uspešno instalirano.

 • Ako je broj verzije „v8.535“ ili veći, ažuriranje softvera je uspelo.
 • Ako broj verzije nije „v8.535“ ili veći, ponovo preuzmite i instalirajte ažuriranje.

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Treba vam još informacija? Pogledajte najčešća pitanja o ažuriranju softvera preko interneta:

 • Da li će moja lična podešavanja biti izbrisana posle ažuriranja?
  Ne, sva lična podešavanja biće sačuvana.

 • Mogu li da instaliram stariju verziju softvera?
  Ne. Da bi se omogućilo održavanje optimalnih performansi TV-a, instalacija starije verzije nije moguća: najnovija verzija softvera sadrži sve prednosti i poboljšanja prethodnih verzija.

 • Da li je normalno da se TV isključi tokom ažuriranja?
  Normalno je da se TV ponovo pokreće tokom ažuriranja. Biće potrebno više vremena da se TV ponovo pokrene dok se instalira novi softver.

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera TV-a putem interneta

Ako se na TV ekranu prikaže poruka „An error occurred during the software update“ (Došlo je do greške tokom ažuriranja softvera) ili „Software cannot be updated using this USB device“ (Softver nije moguće ažurirati pomoću ovog USB uređaja), pređite na sledeće postupke za moguće rešenje:

 1. Uverite se da je vaš USB uređaj za skladištenje u dobrom radnom stanju. Ako jeste, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku za ažuriranje.
 2. Isključite TV pritiskom na dugme [POWER] (Napajanje) na TV prijemniku.
 3. Ponovo pritisnite dugme [POWER] (Napajanje) i ponovite postupak instaliranja.

Ako se na ekranu prednje table TV-a prikaže poruka „No newer version of the TV software was found“ (Novija verzija TV softvera nije pronađena), to znači da je na TV-u već instalirana najnovija verzija softvera, pa ne morate da je ažurirate.

Ostala najčešća pitanja o rešavanju problema potražite u odeljku „Pitanja i odgovori“ na stranici podrške kompanije Sony.