PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6300 ver. 2.01 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCE-6300

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Dodata podrška za objektiv SEL18135
 • Poboljšana ukupna stabilnost fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Dodata funkcija „Auto Pwr OFF Temp.“ (Automatsko isključivanje pri temperaturi)
  *Ako nekim delom kože duže vreme dodirujete fotoaparat dok ga koristite, čak i ako nemate osećaj da je fotoaparat vruć na dodir, to može da izazove simptome blažih opekotina, npr. crvenilo i plikove.
  Posebnu pažnju obratite u sledećim situacijama i preduzmite neophodne mere predostrožnosti, na primer – koristite stativ.
  • Kad koristite fotoaparat u veoma toploj sredini
  • Kada neko sa slabom cirkulacijom ili čulom dodira koristi fotoaparat
  • Kada fotoaparat koristite sa postavkom Auto Pwr OFF Temp. (Automatsko isključivanje pri temperaturi) podešenom na vrednost High (Visoko)
 • Podržava novi objektiv SEL100400GM
 • Modifikuje odnos prikaza vodećeg okvira na LCD ekranu (režim 2,35:1)
 • Poboljšana ukupna stabilnost fotoaparata
 • Poboljšava stabilnost fotoaparata prilikom snimanja fotografija tako što reguliše unutrašnju temperaturu
 • Opšta stabilnost i rad fotoaparata su poboljšani

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) fotoaparata ILCE-6300 ver. 2.01 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 267.5 MB (267,484,154 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 01/02/2018

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera Ver.2.01, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 7 (7. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13 - 10.15, postarajte se da pre ažuriranja softvera bude instaliran "DriverLoader_1015".

  Važno:
  Za macOS 11 – 12, postarajte se da instalirate "System Software Update Helper" pre ažuriranja softvera.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • CPU: Intel procesor*
  * Core Solo i Core Duo procesori više nisu podržani.
 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši.
  Preporučujemo da koristite punu bateriju ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).

 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (koji se prodaje zasebno).
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta. Postarajte se da za to vreme vaš računar ne ode u režim mirovanja. Ako računar ode u režim mirovanja i ažuriranje se prekine, čitav proces ažuriranja će morati ponovo da se pokrene.
 • Nemojte otvarati stavku „About This System Software Updater“ (O ovom programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju „System Software Updater“ jer to može da dovede do pada softvera za ažuriranje.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Kada pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na Download (Preuzmi).
 3. Datoteka [Update_ILCE6300V201.dmg] će započeti sa preuzimanjem.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCE6300V201.dmg]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. [Update_ILCE6300V201] se raspakuje.
 4. Dvaput kliknite na ikonu.

 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog.



 6. Program System Software Updater se pokreće.



 7. Uključite kameru.
 8. Pratite uputstva u prozoru programa System Software Updater i na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) > Setup subpage 4 (4. pomoćna stranica podešavanja) > USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).



 9. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Nemojte uklanjati bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom procesa ažuriranja jer iznenadni gubitak napajanja može da dovede do prestanka rada fotoaparata.
 10. Proverite LCD ekran na fotoaparatu, zatim kliknite na Next (Sledeće). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije pojavljuju se na donjoj levoj strani ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju odspojite fotoaparat sa računara i kliknite na Finish (Završi). Isključite fotoaparat, uklonite komplet baterija i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo umetnite bateriju ili ponovo povežite adapter za naizmeničnu struju i uključite fotoaparat.
  Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno


 11. Nakon što potvrdite da je trenutačna verzija softvera "Ver.2.00 ili ranija", pritisnite Sledeće.
 12. Fotoaparat će se automatski resetovati.

  Prikazaće se ekran u nastavku.

  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 13. Pokrenite ažuriranje
  Nakon automatskog resetovanja, pojavljuje se sledeći ekran i ažuriranje počinje. Tokom procesa ažuriranja pojavljuje se traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat niti izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 14. Završavanje ažuriranja
  Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na Finish (Završi) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i odspojite USB kabl.

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja nekad se prikazuje poruka upozorenja o povraćaju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.01.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 7 (7. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.