Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Podržava funkciju prebacivanja između omogućavanja/onemogućavanja funkcija dodira dodirne table
 • Podržava promenu smera pomeranja prilikom pomeranja sadržaja pokretom pomoću dva prsta
 • Rešava problem obrnute radnje prilikom ponovnog podešavanja rezolucije sadržaja u zavisnosti od aplikacije (npr. Map)
 • Rešava problem usled koga dolazi do nenamernog pomeranja prikaza prilikom pomeranja sadržaja pokretom pomoću dva prsta
 • Podržava izmenu postavke za vreme čekanja za klik na dodirnoj tabli
 • Rešava problem gubitka unosa putem dugmadi i nenamernog zadržavanja dugmadi
Napomena: Morate takođe primeniti ažuriranje „VAIO Control Center Ver.6.3.17 / 6.4.9 update“ (ili noviju verziju).

Ranije pogodnosti i poboljšanja

 • Popravljen problem nenamernog unosa putem dugmadi prevlačenjem od gornje ivice na dodirnoj tabli u zavisnosti od postavke rasporeda tastature
 • Popravljen problem nenamernog unosa putem dugmadi prevlačenjem od desne ivice na dodirnoj tabli u zavisnosti od postavke rasporeda tastature
 • Popravljen problem nenamernog pokretanja aplikacije Cortana kod nekih verzija operativnog sistema Windows 10
 • Popravljen problem gubitka prvog unosa preko tastature nakon pokretanja / ponovnog pokretanja / nastavka hibernacije operativnog sistema
 • Popravljen problem selektivnog obustavljanja USB uređaja
 • Poboljšano beleženje ponovljenog unosa preko dugmadi tokom pritisaka i zadržavanja neke dugmadi

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • EP0000605002.exe

Verzija datoteke

 • Verzija 1.89

Veličina datoteke

 • 6,824,704 bajtova

Datum objavljivanja

 • 25-12-2017

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ovog ažuriranja je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)
VAŽNO: Ovo ažuriranje se odnosi i na modele koji su nadograđeni na verziju operativnog sistema Windows 8.1 / Windows 10.

Preuzimanje

Pre nadogradnje

 • Ponekad se može pojaviti poruka „Windows needs your permission to continue“ (Windows traži vašu dozvolu za nastavak) u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. U tom slučaju kliknite na [Continue] (Nastavak) da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

VAŽNO:
 • MORATE završiti oba koraka: „1. Ažuriranje“ i „2. Uparivanje“, kako biste ažurirali firmver.
 • NE SMETE pokretati režim mirovanja, ponovno pokretati ili isključivati uređaj pre nego što oba koraka „1. Ažuriranje“ i „2. Uparivanje“ budu završena.
 1. Preuzmite datoteku EP0000******.exe i sačuvajte je u fascikli na svom računaru.
 2. Pre nego što nastavite, postarajte se da adapter za napajanje naizmeničnom strujom bude povezan s vašim računarom.
 3. Idite na fasciklu u kojoj je preuzeta datoteka.
 4. Dvaput dodirnite (ili dvaput kliknite) na datoteku EP0000******.exe
 5. Dodirnite dugme „1. Ažuriranje“. (Prikazaće se poruka „Updating firmware...“ (Ažuriranje firmvera...). Sačekajte oko jednog minuta.)
 6. Nakon što se pojavi poruka „Update Success!!!“ (Ažuriranje je uspelo), dodirnite dugme „2. Uparivanje“.
 7. Ručno dovršite uparivanje prateći uputstva „Uparivanje bežične tastature sa VAIO računarom“.
 8. Dodirnite dugme „Close“ (Zatvori).
 9. Ponovo pokrenite računar.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja proverite da li je nova verzija uspešno instalirana.
Proverite svojstva sledećeg uređaja u upravljaču uređajem.

Izaberite [USB Composite Device] (USB kompozitni uređaj) (Lokacija: Port_#0001.Hub_#0003) → Svojstva → Kartica [Details] (Detalji) → [Bus reported device description] (Opis uređaja u sabirnici)

Ako je prikazana verzija „1.89“, ažuriranje je uspešno obavljeno.