Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana funkcija dodira dodirne table
  NAPOMENA: Morate ažurirati firmver „Keyboard Receiver“ na verziju 1.89 ili noviju.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • EP0000605001.exe

Verzija datoteke

 • 6.3.17.08230 / 6.4.9.08230

Veličina datoteke

 • 19,042,192 bajtova

Datum objavljivanja

 • 25-12-2017

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ovog ažuriranja je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32-bitni/64-bitni)
 • Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)
VAŽNO: Ovo ažuriranje se odnosi i na modele koji su nadograđeni na verziju operativnog sistema Windows 8.1 / Windows 10.

Preuzimanje

Pre nadogradnje

 • Ponekad se može pojaviti poruka „Windows needs your permission to continue“ (Windows traži vašu dozvolu za nastavak) u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. U tom slučaju kliknite na [Continue] (nastavak) da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

 1. Preuzmite datoteku EP0000******.exe i sačuvajte je u fascikli na svom računaru.
 2. Idite na fasciklu u kojoj je preuzeta datoteka.
 3. Dvaput dodirnite (ili dvaput kliknite) na datoteku EP0000******.exe
 4. Pratite uputstva na ekranu.
 5. Ponovo pokrenite svoj računar kada se instalacija završi.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja proverite da li je nova verzija uspešno instalirana.

Idite na C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

Ako je prikazana verzija „6.3.17.08230“ ili „6.4.9.08230“, ažuriranje je uspešno obavljeno.