Sistemski zahtevi

 • Windows računar sa pristupom Internetu
 • LAN kabl za povezivanje risivera sa Internetom
 • Operativni sistem
  • Windows Vista Home Basic/ Home Premium/ Business/Ultimate (SP1、32-bitni/64-bitni) Windows XP Home Edition/ Professional/ Media Center Edition 2005 (SP3、32-bitni)
 • Minimalni hardverski zahtevi:
  • Procesor: Celeron
  • Brzina procesora: 1 GHz ili brži
  • Memorija (RAM) (Windows XP): 512 MB ili više
  • HDD: 20 MB ili više slobodnog prostora na disku.
   Ako nije instaliran .NET Framework 2.0, potrebno je 280 MB slobodnog prostora na disku.
  • Ekran: Rezolucija od 1024 × 768 ili veća, široka paleta (65536 boja)
  • Mreža: 100Base-TX ili brža

Instalacija

Da biste ažurirali upravljački softver, potreban vam je softver ES Utility. Pratite korake u nastavku da biste na računar instalirali softver ES Utility:

Napomena: Nije neophodno da instalirate ES Utility ako ste prethodno već instalirali ovaj uslužni program.

 1. Uključite računar i prijavite se kao administrator ili koristeći nalog sa pravima administratora.
 2. Umetnite isporučeni CD sa aplikacijom ES Utility u CD-ROM jedinicu.
 3. Program za pokretanje instalacije će se automatski aktivirati i prikazati ekran Software Setup (Instalacija softvera).
  • Ako se program za pokretanje instalacije ne aktivira, idite do datoteka na CD-ROM-u i kliknite dvaput na datoteku „SetupLauncher.exe“.
  • Ako nemate CD sa aplikacijom ES Utility, preuzmite je odavde na svoj računar, otvorite preuzetu fasciklu, a zatim kliknite dvaput na datoteku „SetupLauncher.exe“.
 4. Instalirajte aplikativni softver ES Utility prateći uputstva u poruci na ekranu.
 5. Na ekranu „Welcome to the Software Setup“ (Dobro došli u instalaciju softvera), pročitajte ugovor, a zatim, ako ga prihvatate, kliknite na „I accept the terms of the license agreement“ (Prihvatam odredbe ugovora o licenciranju), a potom kliknite na „Next“ (Dalje).
 6. Na ekranu „Software Setup“ (Instalacija softvera), u odeljku „Software“ (Softver), kliknite na ikonu ES Utility . 7. Na ekranu „Software Setup“ (Instalacija softvera), u odeljku ES Utility kliknite na Install. (Instaliraj).
 8. Na ekranu „Welcome to the ES Installer“ (Dobro došli u ES Installer) kliknite na Next. (Dalje)
 9. Na ekranu „Setup Type“ (Tip instalacije) izaberite Custom (Prilagođena), a zatim kliknite na Next (Dalje).
 10. Na ekranu „Choose a Destination Folder“ (Izaberite odredišnu fasciklu) kliknite na Next (Dalje).
 11. Na ekranu „Add a desktop shortcut“ (Dodavanje prečice na radnu površinu) izaberite Add a shortcut to the desktop (Dodaj prečicu na radnu površinu), a zatim kliknite na Next (Dalje).
 12. Na ekranu „Install the program“ (Instaliranje programa) kliknite na Install (Instaliraj).
 13. Na ekranu „ES Utility was successfully installed“ (Aplikacija ES Utility je instalirana) kliknite na Finish (Završi).

  Softver je instaliran i na radnoj površini će se prikazati ikona aplikacije ES Utility.