Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Dodat „aptX HD“ Bluetooth® kodek
 • Ostale funkcije su poboljšane

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 1.10 za NW-A45 / NW-A45HN / NW-A46HN / NW-A47 (Windows)

Verzija datoteke

 • Verzija 1.10

Veličina datoteke

 • 115 MB (120,879,976 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 09-11-2017

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.10 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Dodirnite ikonu [Options/Settings] (Opcije/podešavanja) u donjem desnom uglu ekrana
 2. Izaberite meni [Settings] (Podešavanja)
 3. Idite na dno i izaberite meni [Unit Information] (Informacije o jedinici)
 4. Potvrdite broj modela i verziju firmvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Servisni paket 1 ili noviji)

VAŽNO: Nije podržano od strane operativnih sistema koji nisu navedeni iznad.
Napomena: [Compatibility mode] Windows 7 nije podržan.

Preuzimanje

Pre nadogradnje

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Najpre prenesite sve podatke sa uređaja na računar kako se podaci koji ostaju na uređaju ne bi izgubili tokom nadogradnje.
  Ne možemo da damo nikakve garancije da se numere i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.
 • Za nadogradnju je potrebno 200 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj fleš memoriji, prenesite sve neophodne podatke na računar da biste povećali slobodan prostor.
 • korisnik operativnog sistema Windows 10, Windows 8.1 ili Windows 7, pojaviće se poruka „Windows needs your permission to continue“ u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na [Continue] (Nastavi) da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Kada se preuzimanje završi, povežite WALKMAN® sa svojim računarom pomoću USB veze.
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
 6. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana u skladu sa koracima opisanim u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je verzija firmvera koja se prikazuje „1.10”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.