Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-ZX300
 • DMP-Z1

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Ova pomoćna alatka instalira softver USB audio drajvera kompanije Sony za funkciju USB-DAC.

Sistemski zahtevi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Servisni paket 1 ili noviji)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • USB drajver za zvuk kompanije Sony za operativne sisteme Windows

Verzija datoteke

 • Verzija 1.10

Veličina datoteke

 • 8,88 MB (9.317.269 bajta)

Datum objavljivanja

 • 23-10-2017

Priprema

 • Pojaviće se poruka „Windows needs your permission to continue“ (Operativnom sistemu Windows je potrebna dozvola da bi nastavio) na okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na [Continue] (Nastavi) da biste nastavili i pratite uputstva.

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Otpakujte datoteku Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip
 4. Dvaput kliknite na datoteku Setup.exe da biste započeli instalaciju.
 5. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili instalaciju audio drajvera kompanije Sony.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Uverite se da je instalacija uspešno obavljena: idite na kontrolnu tablu i otvorite upravljač uređajima. Uverite se da je „Sony Audio“ (Audio proizvod kompanije Sony) naveden u okviru stavke „Sound, Video and game controllers“ (Upravljači zvukom, video zapisima i igrama)

Kako da deinstalirate softver drajvera?
 1. Kliknite na Start → Setting → Control panel → Add, remove of program (Početak → Postavka → Kontrolna tabla → Dodavanje i uklanjanje programa)
 2. Izaberite Sony Audio i pritisnite Remove or uninstall (Ukloni ili deinstaliraj)
 3. Nastavite da pratite uputstva instalacione datoteke za deinstalaciju