Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NW-WS413
 • NW-WS414

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • Odnosi se na redak problem sa reprodukcijom koji može da izazove pojavljivanje poruke „Nema podataka“ ili „Greška s podacima“.

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Tretira problem koji se ogleda u tome da reprodukcija ponekad nije dostupna
 • Funkcija nasumične reprodukcije je poboljšana
 • Rešava problem zbog koga liste pesama ne mogu da se reprodukuju kada se prenesu na Walkman uređaj pomoću softvera Content Transfer
 • Ostale funkcije su poboljšane

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Nadogradnja firmvera 1.03 za NW-WS413 / NW-WS414 (Mac)

Verzija datoteke

 • Verzija 1.03

Veličina datoteke

 • 38.7 MB (40,673,904 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 17-10-2017

Priprema

Proverite verziju firmvera

Da li treba da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.03 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate

 1. Povežite Walkman na računar koristeći USB bazu (isporučuje se uz proizvod).
 2. Na svom računaru, proverite datoteku „ information.txt“ u fascikli [WALKMAN].
 3. Datoteka „information.txt“ sadrži sledeće informacije:
  • 01: Naziv serije modela
  • 02: Verzija sistemskog softvera
  Potvrdite broj modela i verziju firmvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Mac OS:

 • macOS 10.13-10.15
VAŽNO: Nije podržano od strane operativnih sistema koji nisu navedeni iznad.

Preuzimanje

Pre nadogradnje

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Najpre prenesite sve podatke sa uređaja na računar kako se podaci koji ostaju na uređaju ne bi izgubili tokom nadogradnje.
  Ne možemo da damo nikakve garancije da se numere i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.
 • Za nadogradnju je potrebno 60 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.
 • Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj fleš memoriji, prenesite sve neophodne podatke na računar da biste povećali slobodan prostor.

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama.
 2. Preuzmite datoteku na svoj računar.
 3. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj Walkman uređaj na računar koristeći USB bazu koju ste dobili uz uređaj.
 4. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 5. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
  Napomena za korisnike operativnog sistema macOS 10.15: Kada prvi put pokrenete alatku za ažuriranje na računaru sa operativnim sistemom macOS 10.15, prikazaće se poruka [„Software Update Tool“ would like to access files on a removable volume] („Alatka za ažuriranje softvera“ želi da pristupi datotekama na prenosivom skladištu). Ako kliknete na dugme [OK] (U redu), ažuriranje će početi. Ako kliknete na dugme [Don’t Allow] (Nemoj da dozvoliš), pojaviće se poruka o grešci i ažuriranje neće biti obavljeno.
 6. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Nakon ažuriranja potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana u skladu sa koracima opisanim u odeljku [Provera verzije firmvera].

Ako je verzija firmvera koja se prikazuje „1.03”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.