Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • MAP-S1

O ovom preuzimanju

 • Naziv:Ažuriranje firmvera NW 2.11 za MAP-S1
 • Datum objavljivanja:31-08-2017
 • Da li treba da ga ažuriram?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš audio sistem sa više plejera već ažuriran na verziju firmvera NW 2.11.
  Ako niste sigurni, možete lako daproverite koju verziju firmveraimate:
  • Kada uključite uređaj na POWER ON (NAPAJANJE UKLJUČENO), pritisnite i zadržite tastere [ENTER] i [BACK] dok se na displeju ne prikaže „NW 2.11“
  • Da biste zatvorili režim provere verzije firmvera, rotirajte |<</>>| brojčanik nadesno 3 puta dok se ne prikaže normalan ekran
 • Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

  • Važno: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite Spotify sistem za distribuciju muzike
 • Prethodne prednosti i poboljšanja

  • Poboljšava DSDIFF i DLNA reprodukciju

Preuzimanje

Ažuriranje softvera se obavlja putem Interneta (mreže). Proverite sledeće korake.
Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako set NIJE povezan na Internet (mrežu). Kada se detektuje nova verzija softvera, ovaj sistem se ažurira kada je povezan na Internet, a na ekranu se pojavljuje "UPDATE" (AŽURIRANJE). U tom slučaju, pratite procedure opisane u nastavku za ažuriranje na najnoviju verziju

 1. Pritisnite MENU
 2. Pritisnite da biste izabrali "NETWORK" (MREŽA), a zatim pritisnite "Enter" (Unesi).
 3. Pritisnite da biste izabrali "UPDATE" (AŽURIRANJE), a zatim pritisnite "Enter" (Unesi).
 4. Pritisnite da biste izabrali "OK" (U REDU), zatim pritisnite "Enter" (Unesi)

Ažuriranje počinje.
Nakon završetka ažuriranja, prikazuje se "COMPLETE" (ZAVRŠENO). Pritisnite da biste isključili uređaj, a zatim ga ponovo pritisnite da biste ga uključili. Proverite verziju firmvera personalnog audio sistema. Kada se prikaže "NW 2.11", ažuriranje firmvera je bilo uspešno.
Napomena:

 • Obično je sistemu potrebno oko 10 minuta da završi ažuriranje. Možda će biti potrebno i više vremena, u zavisnosti od mrežnog okruženja
 • Nemojte rukovati uređajem niti daljinskim za vreme ažuriranja. Štaviše, nemojte isključivati sistem niti odvajati kabl za napajanje tokom ažuriranja