Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

O ovom preuzimanju

 • Naziv:Ažuriranje firmvera MC2.08 za CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Datum objavljivanja:31-08-2017
 • Da li treba da ga ažuriram?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš personalni audio sistem već ažuriran na verziju firmvera MC2.08.
  Ako niste sigurni, možete lako daproverite koju verziju firmveraimate:
  1. Pritisnitena uređaju da biste uključili sistem i sačekajte nekoliko minuta dok se ikona antene ne prikaže na ekranu
  2. Pritisnite i zadržite >>| ina uređaju dok se "MC X.XX" ne prikaže na ekranu. Broj sa desne strane oznake MC je verzija
  3. Pritisnite >>| na uređaju i "CD XXXX" se prikazuje na ekranu. Broj sa desne strane oznake CD je verzija
  4. Pritisnite >>| na uređaju i "NW X.XX" se prikazuje na ekranu. Broj sa desne strane oznake NW je verzija
  5. Pritisnite >>| na uređaju i on se vraća na stanje pre prikazivanja verzije
 • Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

  • Važno: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite Spotify sistem za distribuciju muzike
 • Prethodne prednosti i poboljšanja

  • Podržava reprodukciju specijalnog sadržaja sa servisa Music Unlimited

Preuzimanje

Ažuriranje softvera se obavlja putem Interneta (mreže). Proverite sledeće korake.
Napomena: Ne možete da ažurirate najnoviji softver, ako set NIJE povezan na Internet (mrežu). Kada se detektuje nova verzija softvera, ovaj sistem se ažurira kada je povezan na Internet, a na ekranu se pojavljuje "UPDATE" (AŽURIRANJE). U tom slučaju, pratite procedure opisane u nastavku za ažuriranje na najnoviju verziju

 1. Pritisnite MENU
 2. Pritisnite da biste izabrali "NETWORK" (MREŽA), a zatim pritisnite .
 3. Pritisnite da biste izabrali "UPDATE" (AŽURIRANJE), a zatim pritisnite .
 4. Pritisnite da biste izabrali "OK" (U REDU), zatim pritisnite

Ažuriranje počinje.
Nakon završetka ažuriranja, prikazuje se "COMPLETE" (ZAVRŠENO). Pritisnite da biste isključili uređaj, a zatim ga ponovo pritisnite da biste ga uključili. Proverite verziju firmvera personalnog audio sistema. Kada se prikaže "MC2.08", ažuriranje firmvera je bilo uspešno.
Napomena:

 • Obično je sistemu potrebno 3 do 10 minuta da završi ažuriranje. Možda će biti potrebno i više vremena, u zavisnosti od mrežnog okruženja
 • Nemojte rukovati uređajem niti daljinskim za vreme ažuriranja. Štaviše, nemojte isključivati sistem niti odvajati kabl za napajanje tokom ažuriranja