Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • CMT-SX7

O ovom preuzimanju

Pogodnosti i poboljšanja od poslednjeg ažuriranja

 • VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera mora se obaviti kako biste nastavili da koristite Spotify sistem za distribuciju muzike.
  Poboljšava operativnu stabilnost pri reprodukovanju muzičkih datoteka na lokalnoj mreži.

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje radne stabilnosti prilikom korišćenja usluge muzičke distribucije putem interneta.
 • Google Cast za audio sadržaj:
  • Funkcija Google Multi Room je sada podržana
 • Unapređenje rada i stabilnosti

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera za Kućni audio sistem „CMT-SX7“

Verzija datoteke

 • MC 1.62 / NW 2994

Veličina datoteke

 • 154 MB (161.896.517 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 31/08/2017

Priprema

Proverite verziju firmvera

Ako je verzija prikazana kao „MC 1.60 / NW 2935“ ili starija, izričito preporučujemo da ažurirate firmver.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite dugme na jedinici da biste uključili sistem i sačekajte nekoliko minuta dok se ne prikaže ikona antene.

 2. Pritisnite dugmad ENTER i CD Eject na jedinici i držite ih dok se ne prikaže „MC X.XX“.
 3. Okrenite točkić >>| na jedinici udesno tako da se na ekranu prikaže „CD X.XXX“.
 4. Okrenite točkić >>| na jedinici udesno tako da se na ekranu prikaže „NW XXXX“.
 5. Okrenite točkić >>| na jedinici udesno da biste vratili stanje pre prikaza verzije.

Važna napomena

 • VAŽNO: Ako niste obavili ažuriranja softvera koja su 30. jula 2016. ili kasnije objavljena na ovoj Web lokaciji, isključite kabl zvučnika i/ili slušalice pre nego što uključite glavnu jedinicu.
 • Napomena: Nakon ažuriranja softvera više ne postoji mogućnost vraćanja na prethodnu verziju softvera.
 • Pažljivo pročitajte uputstva, u suprotnom biste mogli da oštetite uređaj CMT-SX7
 • Ne isključujte uređaj CMT-SX7 – niti ga iskopčavajte iz električnog napajanja – za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima
 • Nemojte da izvlačite kabl za napajanje ili mrežni (LAN) kabl tokom preuzimanja i ažuriranja softvera. Održavajte ovu vezu.
 • Ne koristite uređaj niti daljinski upravljač tokom preuzimanja i ažuriranja.
 • Ne izvlačite kabl za napajanje dok se ažuriranje ne dovrši. To može da dovede do otkazivanja ovog sistema.

Postoje dva jednostavna načina da ažurirate firmver na uređaju CMT-SX7:

Šta vam je potrebnoZašto koristiti ovaj način?
Internet/mreža
***PREPORUČUJE SE***
 • Ethernet kabl ili bežični ruter za povezivanje CMT-SX7 sistema sa Internetom
 • Pobrinite se da je CMT-SX7 sistem povezan sa:
  • aktivnom Internet vezom
Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • Računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako ne možete da se povežete sa Internetom.

Instalacija

Ažuriranje uređaja CMT-SX7 putem interneta

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15–30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite sadržaj za ažuriranje na uređaj CMT-SX7.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (korišćenje Ethernet kabla ili bežičnog rutera)

Podešavanje opreme:

 1. Uklonite kabl zvučnika i slušalice pre uključivanja glavne jedinice.
 2. Povežite CMT-SC7 sistem sa svojim internet priključkom koristeći Ethernet kabl ili bežičnu vezu preko rutera

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pritisnite dugme na uređaju da biste uključili sistem i sačekajte nekoliko minuta dok se ne prikaže ikona „UPDATE“ (Ažuriraj) na ekranu.


 2. Pritisnite MENU (Meni) na daljinskom upravljaču da biste otvorili meni i pritisnite dugme sa strelicama ↑/↓ na daljinskom upravljaču da biste izabrali opciju „Update Menu“ (Meni za ažuriranje), a zatim pritisnite „ENTER“ (Unesi).


 3. Pritisnite ENTER (UNESI) na daljinskom upravljaču kada se prikaže „via Network“ (Putem mreže).


 4. Pritisnite ENTER (UNESI) na daljinskom upravljaču kada počne da trepće „OK“


 5. Sačekajte oko 10 minuta dok se ne završi preuzimanje i ažuriranje 6. Započnite ažuriranje nakon preuzimanja pritiskom na „ok“ na daljinskom upravljaču
 7. Pritisnite na uređaju nakon što se prikaže „Complete“ (Završeno) i tada je sistem isključen.


 8. Ponovo pritisnite na uređaju i uključite sistem.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Pogledajte deo provera verzije firmvera ovog uređaja‎ i potvrdite da je broj verzije softvera ažuriran na najnoviju verziju.

Ako se tokom ažuriranja prikaže poruka „Cannot Download“/„Push POWER“, ažuriranje softvera nije uspelo. Nakon što se ovo dogodi, ne možete da koristite nijednu operaciju (ni bilo koju funkciju) na sistemu izuzev operacija sa dugmetom za napajanje. Sledećim koracima proverite stanje zvučnika i završite ažuriranje softvera koristeći USB memorijsku jedinicu.

 1. Pritisnite dugme i isključite zvučnik.
 2. Dodirnite dugme , nakon čega se sistem uključuje.
 3. Sačekajte oko tri minuta (ili sačekajte dok se kompletna mreža ne poveže), a zatim proverite ekran na zvučniku.
  1. Ažuriranje nije završeno


  2. ⇒ Ažuriranje softvera NIJE završeno, ali je zvučnik u normalnom stanju.
   Umesto ažuriranja preko mreže, pokušajte da ažurirate softver koristeći postupak sa USB memorijskim uređajem.


  3. Prikazano je „Update Retry“ (Ponovo pokušaj ažuriranje)


  4. ⇒ Ažuriranje softvera NIJE uspelo i zvučnik ne može da se koristi u ovom stanju. Ovo stanje je drugačije od stanja sa porukom da ažuriranje nije završeno. Molimo pratite korake u nastavku.

 1. Preuzmite datoteku CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161,896,517 bajta)] na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
 2. Raspakujte datoteku na računaru - Raspakovana fascikla se zove „UPDATE“ (AŽURIRANJE)
 3. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli „UPDATE“ (Ažuriranje):
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

Za operativni sistem Windows®:

 1. Idite na direktorijum u kome je kreirana fascikla i desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriraj)
 2. U meniju koji se pojavi, kliknite na „Send To...“ (Pošalji ka)
 3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Pokretni disk (E:)))
 4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na vaš USB uređaj.

Za operativni sistem Mac OS® X:

 1. Povucite i pustite fasciklu UPDATE (Ažuriraj) u osnovni direktorijum USB uređaja

Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

 1. Ubacite USB memorijski uređaj u USB-A prednji konektor dok se prikazuje „Update Retry“ (Ponovo pokušaj ažuriranje).


 2. Pritisnite dugme ENTER (UNESI) na daljinskom upravljaču kada se pojavi OK na ekranu


 3. Sačekajte oko 10 minuta dok se ne završi preuzimanje i ažuriranje. 4. Započnite ažuriranje nakon preuzimanja pritiskom na „ok“ na daljinskom upravljaču
 5. Pritisnite na uređaju nakon što se prikaže „Complete“ (Završeno) i tada je sistem isključen.


 6. Pogledajte deo provera verzije firmvera ovog uređaja‎ i potvrdite da je broj verzije softvera ažuriran na najnoviju verziju.

Ažuriranje putem USB memorijskog uređaja i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo preuzmite sadržaj za ažuriranje na računar, prenesite ga na USB memorijski uređaj, a zatim ga prenesite na uređaj CMT-SX7.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, uverite se da vaš računar koristi jedan od sledećih operativnih sistema i pripremite USB fleš jedinicu.

Operativni sistemi

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X verzija 10.4 ili novija verzija

Ukoliko koristite Windows® 10/8.1, koristite ga u režimu za radnu površinu.
Ne garantuje se funkcionisanje na svim računarima sa kompatibilnim operativnim sistemom.

Zahtevi medija za snimanje

USB fleš jedinica: Kapacitet: više od 256 MB

Ne garantuje se funkcionisanje sa svim USB fleš jedinicama.

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Pobrinite se da ne bude uključen nijedan drugi program osim pregledača Interneta.
 2. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 3. Preuzmite datoteku CMTSX7V1622994.zip na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
Prenesite datoteke za ažuriranje na svoj USB uređaj:
 1. Raspakujte datoteku na računaru - Raspakovana fascikla se zove „UPDATE“ (AŽURIRANJE)
 2. Proverite da li se ove četiri datoteke nalaze u fascikli „UPDATE“ (Ažuriranje):
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

Za operativni sistem Windows®:

 1. Idite na direktorijum u kome je kreirana fascikla i desnim tasterom miša kliknite na fasciklu UPDATE (Ažuriraj)
 2. U meniju koji se pojavi, kliknite na „Send To...“ (Pošalji ka)
 3. Kliknite na disk jedinicu koja predstavlja vaš USB uređaj (npr. Removable Disk E: (Pokretni disk (E:)))
 4. Fascikla za ažuriranje će biti kopirana na vaš USB uređaj.

Za operativni sistem Mac OS® X:

 1. Povucite i pustite fasciklu UPDATE (Ažuriraj) u osnovni direktorijum USB uređaja

Napomena: Ažuriranje nije moguće izvršiti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete ažurnu verziju na CMT-SX7 sistem.

Pripremite opremu:
 1. Uklonite kabl zvučnika i slušalice pre uključivanja glavne jedinice.
Prenos ažuriranja:
 1. Pokrenite CMT-SX7 sistem pritiskom na dugme
 2. Ubacite USB memorijsku jedinicu (na kojoj su ažurirane datoteke) u USB-A prednji priključak.
 3. Izaberite „USB FRONT“ (Prednji USB) pritiskajući više puta uzastopno dugme FUNCTION (Funkcija) na daljinskom upravljaču.
  Sačekajte dok se na displeju ne pojavi „ROOT“ (Osnovno).


 4. Pritisnite MENU (Meni) na daljinskom upravljaču da biste otvorili meni i pritisnite dugme sa strelicama ↑/↓ na daljinskom upravljaču da biste izabrali opciju „Update Menu“ (Meni za ažuriranje), a zatim pritisnite „ENTER“ (Unesi).


 5. Pritisnite ENTER (UNESI) na daljinskom upravljaču kada se prikaže „via USB“ (Putem USB-a).


 6. Pritisnite ENTER (UNESI) na daljinskom upravljaču kada počne da trepće „OK“


 7. Sačekajte oko 10 minuta dok se ne završi preuzimanje i ažuriranje. 8. Započnite ažuriranje nakon preuzimanja pritiskom na „ok“ na daljinskom upravljaču
 9. Pritisnite na uređaju nakon što se prikaže „Complete“ (Završeno) i tada je sistem isključen.


 10. Ponovo pritisnite na uređaju i uključite sistem.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Pogledajte deo provera verzije firmvera ovog uređaja‎ i potvrdite da je broj verzije softvera ažuriran na najnoviju verziju.