O ovom preuzimanju

  • Datum objavljivanja: 22/03/2013
  • Model na koji se odnosi: SEL18200LE sa firmverom Ver.01
  • Prednosti i poboljšanja:
    • Omogućava funkciju „Fast Hybrid AF“. - Bez ažuriranja ovog objektiva, fotoaparat će koristiti normalno otkrivanje kontrasta za AF čak i ako je izabrana funkcija „Fast Hybrid AF“.

Napomena: Firmver fotoaparata NEX-5R ili NEX-6 takođe treba ažurirati uz ovo ažuriranje firmvera.

Nadogradnja firmvera

Ažuriranje firmvera nije na raspolaganju za preuzimanje. Kompanija Sony nudi ažuriranje za ovaj objektiv kao besplatnu uslugu popravke.
Potvrdite naziv modela vašeg objektiva i njegovu trenutnu verziju firmvera. Ako je verzija firmvera Ver.01, kontaktirajte Sony centar za informisanje kupaca.

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog objektiva.

  1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] -> [Setup] [Podešavanje] -> [Version] [Verzija].
  2. Prikazuje se verzija firmvera. - Ako je verzija firmvera vašeg objektiva Ver.02, tada ažuriranje nije potrebno.