PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) objektiva SEL2470GM ver. 02 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • Objektiv: SEL2470GM
 • Napomene: Ovo ažuriranje za Lens System Software dostupno je na E-mount telu.
  • Neki modeli ne mogu da se koriste za ovo ažuriranje. (lista modela)
  • Kada koristite PXW-FS7M2, pratite postupak u skladu sa uputstvom za upotrebu za PXW-FS7M2.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana stabilnost automatskog fokusiranja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje sistemskog softvera (firmvera) objektiva SEL2470GM ver. 02 (Mac)

Verzija datoteke

 • 02

Veličina datoteke

 • 1.86 MB (1.860.430 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 25/05/2017

Priprema

Potvrdite verziju sistemskog softvera objektiva

Pratite uputstvo u nastavku da biste proverili verziju sistemskog softvera objektiva.

 • Verzija sistemskog softvera objektiva [Ver.01] treba da se ažurira.
 • Verzija sistemskog softvera objektiva [Ver.02] ne zahteva ažuriranje.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) →Setup (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


 3. Ako koristite QX seriju, pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva na PC računaru i proverite verziju sistemskog softvera pokretanjem ažuriranja.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Mac operativnog sistema:

 • Mac OS X verzija 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13 - 10.15, postarajte se da instalirate „DriverLoader_1015“ pre ažuriranja softvera.

  Važno:
  Za macOS 11 – 12, postarajte se da instalirate "System Software Update Helper" pre ažuriranja softvera.


Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera objektiva je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera objektiva zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Ostale stavke za α fotoaparat sa zamenljivim objektivom
  • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjena punjiva baterija ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se odvojeno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se odvojeno). Skinite vertikalni rukohvat kada ažurirate sistemski softver objektiva.
  • USB kabl isporučen sa fotoaparatom

   Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.
 • Ostale stavke za fotoaparat – Emitovanje i produkcija
  • Izvor napajanja fotoaparata: Namenski adapter za naizmeničnu struju
  • USB kabl

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Ovo ažuriranje sistemskog softvera objektiva se može obaviti samo kada je objektiv postavljen na fotoaparat. Ne možete ažurirati sistemski softver objektiva pomoću drugih fotoaparata.
 • Postavite objektiv na fotoaparat pre nego što pokrenete ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 • Prilikom ažuriranja sistemskog softvera objektiva, koristite potpuno napunjenu bateriju ili namenski adapter za naizmeničnu struju (prodaje se odvojeno). (Za α fotoaparat sa izmenjivim objektivima)
 • Kada ažurirate sistemski softver objektiva, koristite namenski adapter za naizmeničnu struju. (za fotoaparat – Emitovanje i produkcija)
 • Ne uklanjajte bateriju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata
 • Sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka

Kako da preuzmete program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva:

 1. Pročitajte odricanje odgovornosti i prihvatite odredbe i uslove klikom na polje za potvrdu. Zatim kliknite na dugme Download (Preuzimanje).
 2. Započeće preuzimanje datoteke [Update_SEL2470GMV2D.dmg].
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja sistemskog softvera objektiva Ver.02 za SEL2470GM.

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva

 1. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_SEL2470GMV2D.dmg]. – Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 2. Dvaput kliknite na ikonu [Update_SEL2470GMV2D] koja se prikazuje na radnoj površini.
 3. Dvaput kliknite na ikonu [Lens system software Updater] (Sistemski softver objektiva).
 4. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 5. Prikazuje se prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva.
 6. Uključite fotoaparat. Ako je fotoaparat već uključen, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
  U skladu sa uputstvom za ispravku softvera za sistem objektiva, izaberite [Menu] (Meni) → [Setup] (Podešavanje) → [USB Connection] (USB veza) na fotoaparatu i proverite da li je uključena opcija [Mass Storage] (Memorija velikog kapaciteta). (Ako koristite seriju QX, ovaj korak nije neophodan.) Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage] (Memorija velikog kapaciteta), izaberite [Mass Storage] (Memorija velikog kapaciteta).

 7. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Ako se na ekranu računara prikaže poruka o grešci, isprobajte sledeće načine.
  – Izvucite USB kabl iz fotoaparata, a zatim ponovo priključite USB kabl.
  – Ako na računaru ima još USB priključaka, priključite USB kabl u neki od njih.
 8. Kliknite na Next (Sledeće) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Na računaru se prikazuje prozor programa za ažuriranje sistemskog softvera objektiva i na ekranu fotoaparata se prikazuje poruka „Follow computer instructions.“ (Pratite uputstva na računaru).
  Računar:

  Fotoaparat:

  Napomena: Od ovog trenutka ne isključujte fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera objektiva ne završi.
  Promena ekrana može da potraje nekoliko minuta, u zavisnosti od modela fotoaparata.

 9. Rešavanje problema:
  • Ako se prikaže poruka „The update is not available for your model.“ (Ažuriranje nije dostupno za vaš model.), proverite da li je datoteka sistemskog softvera koji pokušavate da instalirate ispravna datoteka za objektiv koji ste postavili na fotoaparat.
   U slučaju da je pokrenut ispravan program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva, zatvorite program za ažuriranje, iskopčajte USB kabl, isključite fotoaparat i vratite se na 1. korak „Pokrenite program za ažuriranje sistemskog softvera objektiva“.
  • Ako se prikaže poruka „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat sa postavljenim objektivom za ovo ažuriranje.), proverite da li je vaš fotoaparat naveden u odeljku „Relevantni proizvodi“ i da li je fotoaparat povezan sa računarom pomoću USB kabla.
 10. Kliknite na Next (Sledeće) u programu za ažuriranje sistemskog softvera objektiva. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je aktuelna verzija sistemskog softvera objektiva .02 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.

  Ažuriranje je potrebno  Ažuriranje nije potrebno 11. Potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) .01, a zatim kliknite na [Next] (Sledeće). Podaci se prenose na fotoaparat (približno 5 sekundi).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 12. Kada se završi prenos podataka, prikazuje se sledeći ekran:


  Kliknite na Finish (Završi).
 13. Započinje postupak ažuriranja i na fotoaparatu se prikazuju trake napredovanja (približno 30 sekundi).
 14. Postupak ažuriranja se završava kada se na fotoaparatu prikaže poruka "Lens update complete." (Ažuriranje objektiva je dovršeno.).
  Ako koristite QX seriju, postupak ažuriranja se završava kada sadržaj na ekranu QX serije nestane.
 15. Izvucite USB kabl.
  Napomena: Kada se ažuriranje završi, isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili otkačite adapter za naizmeničnu struju, vratite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, a zatim uključite fotoaparat.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera objektiva Ver.02.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) → Setup (Podešavanje) → Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera objektiva se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.