O ovom preuzimanju

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite Internet. Ako ne možete, onda koristite ovaj način. Prvo ćete preuzeti ažurnu verziju na svoj računar, snimiti je na prazan disk, a zatim je prenesite na svoj Blu-ray plejer.

Preporučujemo sledeće operativne sisteme: Windows® Vista®, Windows® XP, Windows® 7 ili Windows® 8 / Windows® 8.1.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će funkcionisati iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima

Preuzmite ažurnu verziju na svoj računar:

 1. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 2. Preuzmite datoteku UPDATA_M12R0510.ZIP na računar i zapamtite fasciklu u koju ste je preuzeli
 3. Pronađite tu datoteku na računaru, desnim tasterom miša kliknite na nju i kliknite na "Properties" [Svojstva]. Proverite da li je veličina datoteke 98.7 MB (103,531,284 bajtova).

  Svojstva datoteke

Napravite disk:

 1. Na računaru raspakujte datoteku. Raspakovane datoteke će imati imena MSB12-FW.BIN i MSB12-FW.ID
 2. Datoteke MSB12-FW.BIN i MSB12-FW.ID snimite na prazan CD koji se može snimati. Koristeći softver za narezivanje CD-a? Izaberite univerzalni format diska UDF (UDF).
  Korišćenje ISO9660 formata može da prouzrokuje kreiranje nepravilnog diska za ažuriranje

Prenesite ažurnu verziju na plejer

Prvo treba da pripremite opremu, a zatim da prenesete ažurnu verziju na plejer.

Pripremite opremu:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.)
 2. Uključite Blu-ray plejer
 3. Stavite ovaj disk u plejer i zatvorite fioku za disk

Prenos ažuriranja:

 1. Kada se disk učita, na televizoru ćete videti poruku Perform version update? [Ažurirati verziju?]
 2. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER
 3. Ažuriranje počinje
 4. Tokom preuzimanja, na televizoru ćete videti poruku "*/9", a na prednjoj ploči plejera "UP*/9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa ažuriranja
 5. Plejer će se ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Ne koristite i ne uključujte sami plejer u toku ovog koraka.
 6. Ponovo ćete na televizoru videti poruku "*/9", a na prednjoj ploči plejera "UP*/9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa ažuriranja
 7. Kada se fioka za disk otvori i plejer automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 8. Izvadite disk za ažuriranje iz plejera i uključite plejer
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M12.R.0510, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera korišćenjem računara i diska.

 • Disk za ažuriranje se ne izbacuje.Sledite naredne korake:
  1. Isključite plejer i odspojite kabl za napajanje
  2. Ponovo priključite kabl za napajanje i istovremeno pritisnite dugme Open/Close [Otvori/Zatvori] na plejeru - ne na daljinskom upravljaču
  3. Dugme Open/Close [Otvori/Zatvori] na plejeru držite pritisnuto dok se ne otvori fioka
  4. Izvadite disk

 • Na displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka "UP NG".
  Obavite sledeću proceduru:
  1. Proverite da li je disk za ažuriranje u redu pa ga ponovo umetnite
  2. Izaberite "Retry" (Ponovni pokušaj)
  3. Ako se simptom ne reši posle ponovljenog ažuriranja, izvadite disk za ažuriranje iz Bly-ray plejera i izbrišite datoteke za ažuriranje sa računara
  4. Preuzmite ponovo datoteku za ažuriranje firmvera i napravite novi disk za ažuriranje
  5. Stavite disk dok se na ekranu vidi poruka "update failed" (ažuriranje nije uspelo)
  6. I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja
  Uključite plejer sa diskom za ažuriranje u fioci za disk. Ažuriranje treba da se pokrene automatski.

 • Datoteka za ažuriranje UPDATA_M12R0510.ZIP koju sam preuzeo/la sa web lokacije za ažuriranje ne može da se raspakuje.
  Da li ste tu datoteku uspešno preuzeli? Obrišite tu datoteku i preuzmite je ponovo.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite Blu-ray plejer
  3. Ponovite ažuriranje korišćenjem diska za ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony