Modeli na koje se to odnosi

Ova informacija važi za sledeće modele Blu-ray plejera:

 • BDP-S770

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Ime: Ažuriranje firmvera Blu-ray plejera na verziju M04.R.789
 • Datum objavljivanja: 24/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšavanje stepena bezbednosti šifrovanja
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M04.R.789 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™).
 3. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Označite Quick Start Mode [Režim brzog pokretanja], a zatim potvrdite da je podešen na OFF [ISKLJUČENO]. Ažuriranje možda neće biti uspešno ako je izabrano "ON" [UKLJUČENO].
 5. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER.
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version M04.R.789 " (Verzija softvera M04.R.789) - ako je broj verzije M04.R.789 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray plejera:

Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

Mrežna nadogradnja je jednostavna i direktna, tako da se preporučuje da koristite ovu metodu za nadogradnju firmvera Blu-ray plejera.

 • Molimo da pažljivo i detaljno pročitate sve informacije pre preuzimanja i instaliranja bilo koje datoteke. Ukoliko se ne slede uputstva, može doći do toga da plejer ne reaguje ili da ga je potrebno popraviti.
 • Ovaj uslužni program je samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
 • Da biste koristili ovaj način nadogradnje, plejer mora biti pravilno povezan sa aktivnom Internet vezom.
 • Da biste obavili nadogradnju firmvera, plejer mora biti pravilno povezan sa kompatibilnim televizorom.
 • Proces nadogradnje firmvera obično traje 15 do 30 minuta, što zavisi od konfiguracije sistema i veze sa mrežom.

Uputstva:

 • Pre nego počnete:
 1. Uključite televizor i uverite se da je podešen na ulaze na koje je povezan Blu-ray plejer.
 2. Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite Blu-ray plejer.
 4. Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.
 • Instaliranje nadogradnje:
 1. Na xross media bar™ meniju, koristite tastere sa strelicom na daljinskom upravljaču da biste označili "Setup" [Podešavanje] - "Network Update" [Mrežna nadogradnja], a zatim pritisnite dugme ENTER.
 2. Na televizoru se prikazuje poruka "Perform version update?" [Nadograditi verziju?].
 3. Izaberite "OK", a zatim pritisnite dugme ENTER.
 4. Proces preuzimanja počinje i na ekranu televizora se vidi ekran za preuzimanje.
 5. Tokom nadogradnje se poruka "DL */9" prikazuje na televizoru i na displeju prednje ploče plejera.Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres preuzimanja.
 6. Kada se završi preuzimanje, počinje nadogradnja, a na displeju prednje ploče plejera se pojavljuje "VUP".
 7. Tokom nadogradnje se poruka "VUP */9" prikazuje na displeju prednje ploče plejera.Napomena: "*" se menja od "0" do "9", pokazujući progres nadogradnje.
 8. Ako je nadogradnja firmvera završena, na displeju prednje ploče se pojavljuje "FINISH" [KRAJ].UPOZORENJE!! Ne rukujte plejerom i ne isključujte ga dok se prikazuje ova poruka. To može dovesti do toga da Blu-ray plejer ne reaguje ili da mu je potrebna popravka.
 9. Blu-ray plejer će se automatski isključiti.
 10. Uključite Blu-ray plejer.
 11. Proverite trenutnu verziju firmvera da biste potvrdili da je nadogradnja uspešno instalirana.Napomena: Ako su tri poslednje cifre broja verzije 789, nadogradnja firmvera je bila uspešna.

Mogući problemi u vezi sa mrežnom nadogradnjomNa displeju prednje ploče plejera prikazuje se poruka "SYS ERR" ili "VUP NG"

 1. Pritisnite dugme "POWER" nekoliko sekundi dok se napajanje uređaja ne isključi.
 2. Uključite napajanje Blu-ray plejera.
 3. Molimo da ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.
 4. Ako se simptom ne reši posle ponovljene nadogradnje, molimo obratite se kompaniji Sony.


Ako se u toku mrežne nadogradnje na televizoru prikaže poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi], vi nećete moći da nadogradite firmver.

Problem može da bude veza sa mrežom. Proverite mrežna podešenja Blu-ray plejera ako je potrebno.

 1. Proverite da li je LAN kabl umetnut u konektor.
 2. Proverite mrežno podešenje, kao i da li Blu-ray plejer ima svoju IP adresu. Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.
 3. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.


Napajanje je isključeno za vreme nadogradnje.

Ponovo uključite plejer. Zatim ponovo izvršite proceduru mrežne nadogradnje.Kada se plejer uključi posle nadogradnje, na displeju prednje ploče se neprekidno prikazuje poruka "WELCOME" [DOBRODOŠLI] ili "WAIT" [SAČEKAJTE].

Molimo obratite se kompaniji Sony.Nadogradnja firmvera (to nije preuzimanje) se ne završava i nakon rada od preko 30 minuta.

Molimo obratite se kompaniji Sony.

Korišćenjem CD-R diska koji se može snimati