Modeli na koje se to odnosi

Ova informacija važi za sledeće modele Blu-ray plejera:

 • BDP-S390

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Ime: Ažuriranje firmvera Blu-ray plejera na verziju M11.R.0502
 • Datum objavljivanja: 17/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M11.R.0502 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™)
 3. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču
 4. Označite Quick Start Mode [Režim brzog pokretanja], a zatim potvrdite da je podešen na OFF [ISKLJUČENO]. Ažuriranje možda neće biti uspešno ako je izabrano "ON" [UKLJUČENO].
 5. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version M11.R.0502 " (Verzija softvera M11.R.0502) - ako je broj verzije M11.R.0502 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray plejera:

Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray plejer.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje Blu-ray plejera sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima

Podešavanje opreme:

 • Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz.)
 • Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla
 • Uključite Blu-ray plejer. (Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.)

Pribavite ažurnu verziju:

 1. U meniju XrossMediaBar TM, izaberite Setup > Network Update [Podešavanje - Mrežno ažuriranje] pomoću tastera sa strelicama na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite ENTER
 2. Na televizoru se prikazuje poruka Perform version update? [Ažurirati verziju?]
 3. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskom upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER
 4. Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje
 5. Tokom preuzimanja, na televizoru ćete videti poruku */9. Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja
 6. Plejer će se ponovo pokrenuti i ažuriranje će se nastaviti. - Ne koristite i ne uključujte sami plejer u toku ovog koraka.
 7. Na televizoru ćete ponovo videti poruku */9. Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja
 8. Kada se plejer automatski isključi, ažuriranje je završeno. Ne koristite i ne isključujte sami plejer dok se ažuriranje ne dovrši.
 9. Ponovo uključite plejer
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije M11.R.0502, ažuriranje firmvera je bilo uspešno

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera putem Interneta.

 • Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
  Problem može da bude veza sa mrežom.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan
  2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da Blu-ray plejer ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
  3. Ponovo izvršite ažuriranje

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
  2. Uključite Blu-ray plejer
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

 • Posle nekoliko pokušaja, ažuriranje firmvera i dalje ne funkcioniše.
  1. Napravite disk za ažuriranje i stavite u plejer
  2. Na ekranu sa obaveštenjem o neuspešnom ažuriranju izaberite "Retry" [Ponovni pokušaj].
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

Korišćenjem CD-R diska koji se može snimati