Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće modele Blu-ray Disc plejera:

 • BDP-S280 / S380 / S383

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Blu-ray plejer.

 • Ime: Ažuriranje firmvera Blu-ray plejera na verziju M06.R.0632
 • Datum objavljivanja: 24/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja:
 • Ograničenja: samo za Blu-ray plejere koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model Blu-ray plejera. Ako je broj verzije M06.R.0632 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz.
 2. Uključite Blu-ray plejer. Ako počne da reprodukuje disk, pritisnite dugme STOP i sačekajte dok se ne prikaže meni XrossMediaBar (XMB™).
 3. U meniju XrossMediaBarTM, označite Setup > System Settings [Podešavanje - Sistemska podešavanja], a zatim izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Označite Quick Start Mode [Režim brzog pokretanja], a zatim potvrdite da je podešen na OFF [ISKLJUČENO]. Ažuriranje možda neće biti uspešno ako je izabrano "ON" [UKLJUČENO].
 5. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER.
 6. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version M06.R.0632 " (Verzija softvera M06.R.0632) - ako je broj verzije M06.R.0632 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Postoje 2 jednostavna načina za ažuriranje firmvera Blu-ray plejera:

Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

Ovaj način preporučujemo kao najjednostavniji način ažuriranja. Obično traje oko 15-30 minuta. Prvo podesite opremu, zatim putem Interneta preuzmite ažurnu verziju na svoj Blu-ray plejer.

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje Blu-ray plejera sa Internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj Blu-ray plejer.
 • Ne isključujte Blu-ray plejer - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 • Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen Blu-ray plejer sa kojim je povezan. (Znači, ako je plejer povezan na AV1 konektor, izaberite AV1 kao ulaz.)
 • Povežite LAN priključak na Blu-ray plejeru na svoj Internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 • Uključite Blu-ray plejer. (Ako se disk nalazi u plejeru, izvadite ga.)

Pribavite ažurnu verziju:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M06.R.0632, the firmware upgrade was successful.

Rešavanje problema

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera Blu-ray plejera putem Interneta.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
  Problem može da bude veza sa mrežom.
  1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
  2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da Blu-ray plejer ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.

 • Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
  Uključite plejer i ponovo pokušajte ažuriranje.

 • Ažuriranje traje više od 30 minuta i ne završava se.
  1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
  2. Uključite Blu-ray plejer.
  3. Ponovo izvršite ažuriranje.
   I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony

Korišćenjem CD-R diska koji se može snimati