Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NWZ-F804
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj Walkman. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

 • Ime: Program za ažuriranje firmvera uređaja NWZ-F804 / F805 / F806 na najnoviju verziju 1.14
 • Datum objavljivanja: 29-10-2014
 • Da li treba da ga preuzmem?:Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.14 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Pritisnite dugme Menu [Meni] na početnom ekranu
  2. Dodirnite Settings [Postavke] i About device [O uređaju]

  Potvrdite broj modela i broj verzije

 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšajte stabolnost prilikom povezivanja sa Bluetooth uređajima
  • Druga funkcionalna poboljšanja. Poboljšanja iz prethodnih ažuriranja i i iz verzije 1.14:
   • Dodata je DLNA aplikacija
   • Aplikacija muzičkog plejera je poboljšana (na primer, dodata je funkcija za kreiranje plejliste)
   • Poboljšane su funkcije zvučnih efekata
   • Poboljšava reprodukciju plejlisti prenetih sa MediaGo
 • Ograničenja:
  • Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.14 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera

Sistemski zahtevi

 • Operativni sistemi
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows 7 Business (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows 7 Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows 7 Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows 7 Starter (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows Vista Business (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Hardverski zahtevi
  • CPU: 1 GHz procesor
  • Memorija: 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)

Preuzimanje

Pre ažuriranja

Za nadogradnju je potrebno oko 310MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način.- Nakon ažuriranja, firmver se ne može vratiti na prethodnu verziju.

 1. Pritisnite dugme Menu [Meni] na početnom ekranu
 2. Dodirnite Settings [Postavke] i Storage [Memorija].
  Potvrdite "raspoloživi prostor" "USB memorije"

Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovim ažuriranjem.

Napomene:

 • Postavke zvučnih efekata (kao što su ekvilajzer ili Clear Stereo) će biti resetovane. Podesite ih ponovo nakon ažuriranja
 • Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru
 • Ako ste korisnik operativnog sistema windows 8/8.1, Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na [Continue] [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva

Priprema WALKMAN-a za ažuriranje
 1. Dodirnite dugme [Menu] [Meni] na početnom ekranu, zatim dodirnite [System settings] [Postavke sistema]- [Storage] [Memorija]
 2. Pritisnite dugme Menu [Meni], zatim dodirnite [USB computer connection] [USB veza sa računarom]
 3. Dodirnite [USB storage] [USB memorija] koju treba proveriti
 4. Dodirnite [Connection settings] [Postavke veze], zatim dodirnite opciju [USB auto connection] [USB autom. povezivanje] koju treba opozvati

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:
 1. Povežite Walkman sa računarom putem USB veze, dodirnite [Turn on USB Storage] [Uključi USB memoriju] (*1) na ekranu Walkman-a. Pojavljuje se poruka, zatim dodirnite [OK].
  Ako se (*1) ne pojavi, prevucite prstom preko statusne trake i dodirnite [Turn on USB storage] [Uključi USB memoriju] na panelu za obaveštenja i dodirnite [Turn on USB storage] [Uključi USB memoriju] - [OK]
 2. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] na kraju ove procedure.- sačuvajte datoteku NWZ-F800_V1_14_00xx.exe na računaru

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.1.14 za NWZ-F804 / F805 / F806.

 1. Zatvorite sve programe na računaru
 2. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku za ažuriranje NWZ-F800_V1_14_00xx.exe i pratite poruke koje se pojavljuju - Ne odspajajte uređaj sa računara.
  • Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena zajedno sa kontrolom.
  • Na nekim računarima se može pojaviti poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB]
 3. Kada se pojavi poruka da je ažuriranja završena, kliknite na Finish [Završi].
 4. Kada se na WALKMAN-u pojavi ekran zaključavanja, prevucite oznaku ključa s leva na desno
 5. Kada program za ažuriranje na Walkmanu prikaže "1.14", dodirnite [OK].
 6. Potvrdite opciju [USB auto connection] [USB autom. povezivanje] na sledeći način:
  • Dodirnite dugme [Menu] [Meni] na početnom ekranu, zatim dodirnite [System settings] [Postavke sistema]- [Storage] [Memorija].
  • Dodirnite dugme Menu [Meni] i dodirnite [USB computer connection] [USB veza sa računarom]
  • Dodirnite [Connection settings] [Postavke veze] i dodirnite opciju [USB auto connection] [USB autom. povezivanje] koju treba potvrditi

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju tako što ćete pratiti korake opisane u delu Da li treba da ažuriram? Instalacija programa za ažuriranje je uspešna ako se na ekranu prikaže 1.14.