PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Sistemski softver Ver.2.00 za DSC-RX100M5 (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • DSC-RX100M5

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja prethodnog ažuriranja

 • Poboljšava rukovanje pomoću podvodnog kućišta MPK-URX100A:
  1. Dodavanje stavke „Underwater Auto“ (Podvodno automatski) u podešavanjima balansa bele.
  2. Dodavanje režima „Flash Off“ (Isključen blic) kada blic iskoči.
 • Poboljšava ukupnu stabilnost za fotoaparat.

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Rešava problem u kome nema direktnog uključivanja nakon određene postavke. ([Quality: RAW&JPEG] & [Soft Skin Effect: ON] & [Face Detect.: ON])
 • Poboljšava ukupnu stabilnost za fotoaparat.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Sistemski softver Ver.2.00 za DSC-RX100M5 (Mac)

Verzija datoteke

 • 2.00

Veličina datoteke

 • 278.1 MB (278.137.850 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 30/03/2017

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedeno uputstvo da biste proverili verziju softvera sistema. Ako je verzija softvera sistema Ver.2.00, ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.


Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:

 • Mac OS X verzija 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13 - 10.15, postarajte se da instalirate „DriverLoader_1015“ pre ažuriranja softvera.

  Važno:
  Za macOS 11 – 12, postarajte se da instalirate "System Software Update Helper" pre ažuriranja softvera.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na čvrstom disku: 600 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata
  Potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-BX1

  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši.
  Preporučujemo da koristite punu bateriju.

 • USB kabl isporučen uz fotoaparat
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važna napomena

 • Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Kada izvodite ažuriranje sistemskog softvera, koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-BX1.
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta, pa sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat na bilo koji drugi uređaj osim svog računara.

Kako preuzeti Ažuriranje

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_DSCRX100M5V200.dmg] će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

Instalacija

Korak 1: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCRX100M5V200.dmg]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. [Update_DSCRX100M5V200] je proširen.
 4. Dvaput kliknite na ikonu.
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program System Software Updater se pokreće. 7. Uključite kameru.
 8. U skladu sa uputstvom u prozoru System Software Updater, izaberite na fotoaparatu Menu (Meni) --> Setup subpage 4 (4. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 9. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na monitoru računara prikazaće se poruka „Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje.“ Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  1. Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  2. Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.

  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno pokretanje sistema. U tom slučaju, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, ponovo pokrenite računar i pratite postupak od koraka „2. Pokrenite program System Software Updater”.

 10. Nakon što potvrdite LCD ekran na fotoaparatu, kliknite na Next (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 2.00 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
 11. Nakon što potvrdite da je Current version (Trenutna verzija) „Ver.1.01“ ili starija, kliknite na Next (Sledeće).
 12. Fotoaparat će se automatski resetovati.

  Prikazaće se ekran u nastavku.

  Napomena: Ikona učitavanja se možda neće prikazivati u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 13. Pokretanje ažuriranja
  Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se sledeći ekran i ažuriranje počinje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 14. Završavanje ažuriranja
  Nakon završetka ažuriranja, pojaviće se ekran u nastavku. Fotoaparat se takođe automatski ponovo pokreće što može potrajati nekoliko minuta. Sačekajte dok se na LCD fotoaparatu ne pojavi ekran isti kao onaj pre pokretanja ažuriranja softvera. Kada se ekran pojavi, pritisnite dugme [Finish] (Završi) i odspojite USB kabl.


  Napomena: Ako se nakon ponovnog pokretanja prikaže poruka upozorenja o povraćaju podataka, sačekajte da to upozorenje nestane. To nije nikakva nepravilnost.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera uređaja Ver.2.00.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.