Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
  • TA-ZH1ES

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

  • Poboljšani simptomi koji ne mogu biti ponovo povezani sa računarom kada se menja izvor za TA-ZH1ES nakon povezivanja sa računarom

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

  • Sistemski softver za pojačalo za slušalice, ver. 1.0.3 (Mac)

Verzija datoteke

  • 1.0.3

Veličina datoteke

  • 1.06 MB (1.121.149 bajtova)

Datum objavljivanja

  • 21/03/2017

Priprema

Proverite verziju softvera

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

  1. Povežite USB-B priključak glavne jedinice sa svojim računarom.
    Uključite glavnu jedinicu i podesite ulaz na [PC(USB-B)].
  2. Izvršite preuzeti program za ažuriranje.
  3. Kliknite na [Connect] (Poveži) nakon izvršenja programa za ažuriranje.
  4. Nakon povezivanja glavne jedinice, pojaviće se sledeći ekran.
    Možete da proverite trenutnu verziju softvera.

Važna napomena

  • Kada se obavi ažuriranje, nećete moći da se vratite na originalnu verziju softvera.
  • Zaustavite reprodukciju muzike tokom reprodukcije.
  • Dok traje ažuriranje nemojte raditi sledeće:
    1. Isključite ovaj proizvod.
    2. Nemojte isključivati USB kabl koji povezuje glavnu jedinicu i računar.
    3. Nemojte koristiti glavnu jedinicu i daljinski upravljač.
    4. Nemojte kliknuti na [Disconnect] (Prekini vezu).

Instalacija

Korak 1: Instalacija ažuriranja

  1. Preuzmite datoteku na svoj računar.
  2. Vodite računa o tome da veličina preuzete datoteke bude ispravna.
  3. Izdvojite datoteku za ažuriranje.
    Kliknite dvaput na datoteku za ažuriranje.

    NAPOMENA: U zavisnosti od okruženja operativnog sistema koji koristite, može se istovremeno vršiti dekomprimovanje i preuzimanje ili se dekomprimovanje ne može obavljati kao što je opisano u nastavku.
    U tom slučaju koristite alat za dekomprimovanje.
  4. Kliknite na [Update] (Ažuriranje).
  5. Kada se ažuriranje pokrene, pojaviće se sledeći ekran.
  6. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se sledeći ekran.
    Kliknite na [Exit] (Izlaz).
  7. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz glavne jedinice.

Korak 2: Potvrdite da je ažuriranje uspešno obavljeno

  1. Proverite da li je softver ažuriran na najnoviju verziju.
    Najnoviju verziju možete proveriti u opciji „Provera verzije softvera“.

    Napomena: Ako kliknete na [Disconnect] (Prekini vezu) tokom ažuriranja ili se ažuriranje prekine,
    pročitajte postupak u „Provera verzije softvera“.