Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

O ovom preuzimanju

Da li treba da ga preuzmem?

 • Treba da instalirate HAP muzički plejer da biste muzičke datoteke koje su sačuvane na vašem računaru preneli na HDD audio plejer visoke rezolucije.

Prednosti i poboljšanja

 • Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac 10.12

Prethodne prednosti i poboljšanja

 • Dugmad „Explorer HAP“ i „Help“ (Pomoć) dodata su na konzolu „Setup“ (Podešavanje)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.1

Verzija datoteke

 • Verzija 1.3.1

Datum objavljivanja

 • 09-02-2017

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sledećim verzijama operativnog sistema Macintosh

 • Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  Napomena: Podržani Intel CPU modeli su: 64-bitni (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) i 32-bitni (10.6, 10.7).
  Napomena: Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.

Sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Nadograđeni operativni sistemi
 • Okruženje sa više operativnih sistema
 • Okruženje sa više monitora

Hardver računara

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sledećim verzijama hardvera:

 • Rezolucija ekrana: 1.024 x 768 piksela ili viša

Preuzimanje

Kako se preuzima HAP Music Transfer:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na Download [Preuzmi]
 3. Preuzimanje datoteke [HAPMusicTransfer_13101180.pkg] će početi
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara

Instalacija

Kada uspešno preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje softvera HAP Music Transfer.

 1. Zatvorite sve aktivne programe na računaru
 2. Dvaput kliknite mišem na datoteku za instalaciju "HAPMusicTransfer_13101180.pkg" koja je sačuvana na vašem računaru. Datoteka programa za instalaciju će sada biti raspakovana
 3. Sledite uputstva na ekranu:
 4. Kliknite na [Continue][Nastavi] da biste pokrenuli instalaciju
 5. Prihvatite odredbe i uslove i kliknite na [Agree] [Slažem se]
 6. Prikazuje se ekran za izbor odredišta. Izaberite disk i kliknite na [Continue] [Nastavi]
 7. Odredite tip instalacije, a zatim kliknite na [Install] [Instaliraj]
 8. Kada je potrebna lozinka za prijavljivanje, ukucajte svoju lozinku i kliknite na [Install Software] [Instaliraj softver]
 9. Prikazuje se ekran za instalaciju softvera HAP Music Transfer i instalacija se pokreće
 10. Nakon ovoga, instalacija je završena. Prikazuje se ekran za uspešan završetak instalacije. Kliknite na [Close] [Zatvori] da biste izašli iz programa za instalaciju
 11. Posle ažuriranja

  Da biste pokrenuli HAP Music Transfer, kliknite na ikonu HAP Music Transfer u fascikli Aplikacije.

  Napomena: Ako se ne prikaže ekran za HAP Music Transfer, kliknite na ikonu Dock [Baza].