O ovom preuzimanju

Ovaj upravljački program omogućava da se diktafon sa digitalnim snimanjem i integralnim kolom (IC) ili diktafon sa linearnim PCM-om koriste kao pokretni disk u Windows Explorer-u.

Modeli na koje se to odnosi

ICD-UX71, UX81, UX71F, UX81F, UX91F, UX70, UX80, ICD-SX78, SX88, SX67, SX77, SX700, SX800, SX900, SX700D, SX800D

Operativni sistem na koji se to odnosi

 • Windows® 2000 Professional

Napomena: Nije neophodno instalirati upravljački program za

 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition

Instalacija

Procedure preuzimanja

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke.

 1. Kreirajte fasciklu pod imenom SonyTemp na C disku.
 2. Preuzmite Sony_Recorder_Driver.exe (2,208KB) u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1.
 3. Po završetku preuzimanja, proverite veličinu datoteke na sledećin način:
  Izaberite View [Prikaz] -> Details [Detalji] u Windows Explorer-u
  Ako je veličina datoteke ista, preuzimanje je uspešno završeno. U suprotnom, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje. Preporučuje se da se preuzete datoteke kopiraju za kreiranje rezervne kopije.

Instalacione procedure

Kada je preuzimanje završeno, instalirajte program u operativnom sistemu Windows prateći sledeće korake.

 1. Zatvorite sve aplikacije koje su trenutno aktivne. Kliknite na Start i izaberite Run [Pokreni].
 2. Ukucajte C:\SonyTemp\Sony_Recorder_Driver.exe i kliknite na OK da biste započeli instalaciju.
 3. Sledite poruke na ekranu.
 4. Kada je instalacija završena, ponovo pokrenite svoj računar.

Provera instalacije

Proverite da li je fascikla pod imenom Sony Recorder Driver kreirana u C:\Program Files\Sony; ako jeste, onda je instalacija upravljačkog programa uspešno završena.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Sony_Recorder_Driver.exe

Veličina datoteke

 • 2.16 Mb