O ovom preuzimanju

13/04/2010

Soni je obezbedio softver "Sony Player Plug-in verzija 2.1.02 za Windows Media Player". Pre preuzimanja ovog softvera pročitajte sledeća uputstva da biste bili sigurni da vam je proces instalacije jasan.

Ukratko o proizvodu

"Sony Player Plug-in for Windows Media Player" [Dodatni softver Sony plejera za Windows Media Player] može da reprodukuje komprimovane glasovne datoteke (dvf/msv datoteke) koje su snimljene Sony diktafonom sa integralnim kolom (IC) korišćenjem Windows Media Player-a (Ver. 6.4 ili viša verzija).

Modifikacije

Softver "Sony Player Plug-in verzija 2.1.02 za Windows Media Player" može da se koristi u ICD-SX750/SX850/SX950/PX820.

Sistemski zahtevi

Vaš računar i sistemski softver moraju da ispunjavaju sledeće minimalne zahteve.

 • Operativni sistemi:
  • Microsoft® Windows 7®
   (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic/Starter
  • Microsoft® Windows Vista® 32-bitno / 64-bitno (Servisni paket 1 ili noviji)
   (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
  • Microsoft® Windows XP® 32-bitno (Servisni paket 3 ili noviji)
   (Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005)
  • Microsoft® Windows 2000® Professional, servisni paket 4 ili noviji
  Fabrički instaliran

  Napomena: 64-bitno izdanje operativnog sistema Microsoft® Windows XP® nije podržano.

 • Hardversko okruženje:
  • Računar: IBM PC/AT ili kompatibilan
  • CPU:
   Za Windows Vista: procesor Pentium III na 800MHz ili brži.
   Za Windows XP®/Windows 2000®; procesor Pentium II na 266MHz ili brži.
  • RAM:
   Za Windows Vista: 512MB ili više
   Za Windows XP®/Windows 2000®: 128MB ili više
  • Prostor na tvrdom disku:7MB ili više (zavisi od veličine i broja audio datoteka koje skladištite)
  • Zvučna kartica: Zvučna kartica kompatibilna sa bilo kojim od podržanih Microsoft Windows operativnih sistema
  • Ekran: pune boje (16-bitne) ili više i 800 x 480 tačaka ili više.
  • Windows Media Player: Ver.6.4 ili novija (Vaš računar mora da ispunjava zahteve za Windows Media Player)

Napomena:

 • Sledeći sistemi nisu podržani:
  • Oprerativni sistem koji nije naveden iznad
  • Okruženje koje predstavlja nadogradnju originalnog operativnog sistema koji je instalirao proizvođač
  • Okruženje sa više opcija za podizanje sistema i sa više monitora
 • Nije uvek osiguran rad na svim računarima sa gorenavedenim zahtevima.

Instalacija

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom SonyTemp na C disku vašeg računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 2. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1: PlayerPlugin2Setup_EN.EXE (6,085 KB)
 3. Kad se preuzimanje završi, proverite da li je datoteka tačna: otvorite Windows Explorer i proverite da li je veličina datoteke 6,085 KB. Ako se veličina datoteke razlikuje, ponovo preuzmite datoteku.

Instalacione procedure

Ako je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za instaliranje dodatnog softvera za Sony plejer.

 1. Zatvorite sve aplikacije koje su trenutno otvorene.
 2. Pređite u fasciklu SonyTemp na C disku vašeg računara u kojoj se nalazi datoteka. Dvaput kliknite na datoteku PlayerPlugin2Setup_EN.EXE.
 3. Sledite uputstva na ekranu.
 4. Po završetku instalacije, ponovo pokrenite računar.

Kako se koristi

Izaberite dvf/msv datoteku u Windows Explorer-u i dvaput kliknite na nju. Windows Media Player se pokreće i započinje reprodukcija.

Takođe možete da otvorite dvf/msv datoteku u Windows Media Player-u.

Napomene

Molimo da pročitate i prihvatite uslove i odredbe na kraju ove strane. Ako ih ne prihvatite, korporacija Sony (u daljem tekstu: Sony) nije odgovorna ni za kakve kvarove do kojih može doći.

 • Molimo da pratite postupak i pravilno upotrebite ovaj program posle preuzimanja.
 • Ovaj program ima zaštitu autorskog prava. Vi ne smete da prenese niti da kopirate ovaj program i ne smete da omogućite njegovo korišćenje u okviru korišćenja koje je odobrila kompanija Sony.
 • Molimo da ovaj program koristite pravilno i u skladu sa procedurom.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • PlayerPlugin2Setup_EN.EXE

Veličina datoteke

 • 5.94 Mb