• Kapacitet memorije (MB)

    64,0

   • Trostruka Codec kompresija glasovnih podataka

    DA.

   • LPEC kompresija glasovnih podataka

    NO

   • Frekvencija (Hz)

    220-6800

   • Mogućnost povezivanja sa kompjuterom

    NO

   • Vreme snimanja SP mod (min)

    1205,0

   • Vreme snimanja ST mod (min)

    450,0

   • Frekvencija uzorkovanja SP mod (kHz)

    8,0

   • Ugrađena flash memorija

    DA.

   • Frekvencija uzorkovanja LP mod (kHz)

    8,0

   • Vreme snimanja LP mod (min)

    2225,0

   • Memory Stick™ medij

    NO

   • Presnimavanje

    NO

   • Vreme snimanja

    DA.

   • Snimanje upravljano glasom (VOR)

    DA.

   • Dodavanje snimanja

    DA.

   • Funkcija potvrde snimanja (Voice Mirror)

    NO

   • Funkcija objašnjavanja glasova (Voice Up)

    NO

   • Datum snimanja

    DA.

   • CD sinhronizovano snimanje

    NO

   • Digitalna kontrola visine glasa (DPC)

    NO

   • Traženje

    NO

   • Označavanje početka reprodukcije

    NO

   • Reprodukcija alarma

    DA.

   • Regulacija brzine reprodukcije

    NO

   • Ponavljanje (A-B)

    NO

   • Bookmark

    NO

   • Poruka

    396,0

   • Folder

    4.0

   • Indeks

    DA.

   • Prioritet

    NO

   • Uređivanje

    DA.

   • Prebacivanje

    DA.

   • Poruka

    DA.

   • Memorija

    DA.

   • Datum

    DA.

   • Privremeni prekid

    DA.

   • SP mod

    DA.

   • Folder

    DA.

   • Snimanje upravljano glasom (VOR)

    DA.

   • PC priključak

    NO

   • Vreme

    DA.

   • Preostalo trajanje baterije

    DA.

   • LP mod

    DA.

   • Pozadinsko svetlo

    NO

   • Dijametar zvučnika (mm)

    28,0

   • Vrsta baterije

    AAA

   • Broj baterija

    2.0

   • Težina sa baterijom (g)

    65,0

   • Kontrola jačine zvuka: elektronska

    DA.

   • MEGA BASS

    NO

   • Ugrađen mikrofon

    DA.

   • Kontrola jačine zvuka: mehanička

    NO

   • Trajanje baterije - reprodukcija (h)

    12,0

   • Trajanje baterije - snimanje (h)

    15,5

   • Prekidač osetljivosti mikrofona (visoka/niska)

    DA.

   • Izlazna snaga (mW)

    250,0

   • Slušalica

    DA.

   • Optički digitalni ulaz

    NO

   • Daljinski upravljač

    NO

   • USB konektor

    NO

   • Mikrofon

    DA.

   • DC ulaz

    NO

   • Kompatibilnost softvera: Windows® Me

    NO

   • Kompatibilnost softvera: Windows® 98

    NO

   • Optički kabl

    NO

   • Kompatibilnost softvera: Windows® 2000

    NO

   • Slušalica

    NO

   • Ostali

    NO

   • Tašna za nošenje

    NO

   • Daljinski upravljač

    NO

   • Softver

    NO

   • Kompatibilnost softvera: Windows® XP

    NO

   • Baterije

    NO

   • Adapter za naizmeničnu struju

    NO

   • USB kabl

    NO

   • Traka za ruku

    NO

   • Dubina (mm)

    18,0

   • Širina (mm)

    34,6

   • Visina (mm)

    109,5