Ove informacije važe za sledeće modele:

 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-3AC
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • DMP-Z1

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.
Napomena: Modeli UDA-1, SRS-HG1, SRS-ZR7, RSX-GS9, NW-A45, NW-A45HN, NW-A46HN, NW-A47, NW-ZX300, NW-WM1A, NW-WM1Z, NW-A55, NW-A55HN i DMP-Z1 podržavaju samo macOS 10.13 – 10.15.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Kompatibilno sa sistemima macOS High Sierra10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12.
  Napomena: Kompatibilnost sa sistemom macOS 11 – 12 zavisi o modelu. Pogledajte primenljive modele.

Hi-Res Audio Player je softver koji omogućava uživanje u zvučnim zapisima vrhunskog kvaliteta na jednostavan način. Softver obuhvata sledeće funkcije:

 • Jednostavna reprodukcija zvuka visoke rezolucije: Nakon povezivanja sa USB DAC uređajem, jednostavno možete da reprodukujete zvučne zapise visoke rezolucije, poput DSD datoteka kupljenih na lokaciji za distribuciju muzike.
 • Funkcija liste za reprodukciju: Napravite, sačuvajte ili izmenite listu za reprodukciju kako biste mogli da reprodukujete svoje omiljene pesme onako kako vi želite.
 • Reprodukovanje numera visokog kvaliteta i još mnogo toga: Podešavanjem softverskih postavki možete dobiti bolji kvalitet zvuka.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.pkg

Verzija datoteke

 • Verzija 1.2.7

Veličina datoteke

 • 3,76 MB (3.950.363 bajtova)

Datum objavljivanja

 • 02-07-2020

Sistemski zahtevi

Hi-Res Audio Player je kompatibilan sa sledećim sistemima.

 • Operativni sistemi: macOS 10.09 – 10.15, 11, 12
  Napomene:
  • Podržani su Intel CPU procesori, 64-bitni i M1 čipovi.
  • Kompatibilnost sa sistemom macOS 11 – 12 zavisi o modelu. Pogledajte primenljive modele.
 • Rezolucija ekrana: 1024 x 768 piksela ili veća
Napomena:
 • Jedan od navedenih operativnih sistema bi trebalo podrazumevano da bude instaliran. Nadograđeni operativni sistemi i okruženja sa više operativnih sistema nisu podržani.
 • Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.
  Pored toga, sledeći sistemi nisu podržani:
  • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
  • Nadograđeni operativni sistemi
  • Okruženje sa više operativnih sistema
  • Okruženje sa više monitora

Preuzimanje i instaliranje

Korak 1: Instalacija ažuriranja

 1. Kliknite na dugme [Download] (Preuzmi).
 2. Datoteka programa za instalaciju će biti sačuvana u fascikli koju ste podesili kao odredišnu fasciklu u postavkama pregledača. Podrazumevano, biće sačuvana u fascikli [Downloads] (Preuzimanja).
 3. Dvaput kliknite na datoteku programa za instalaciju „Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.pkg“ koja je sačuvana na računaru. Paket za instalaciju će biti otpakovan.
 4. Prikazaće se ekran [Welcome to the Hi-Res Audio Player installer] (Dobro došli u program za instalaciju aplikacije Hi-Res Audio Player). Kliknite na dugme [Continue] (Nastavi).
 5. Prikazaće se ekran [Software License Agreement] (Ugovor o licenciranju softvera). Nakon što proverite tekst ugovora, kliknite na [Continue] (Nastavi).
 6. Kada prihvatite ugovor, kliknite na [Agree] (Slažem se).
 7. Prikazaće se ekran [Select a Destination] (Izbor odredišta). Izaberite disk i kliknite na [Continue] (Nastavi).
 8. Izaberite tip instalacije. Za standardnu instalaciju se automatski bira interni čvrsti disk. Ako želite da instalirate aplikaciju na drugu disk jedinicu, kliknite na [Change install location...] (Promeni lokaciju instaliranja...). Nakon što izaberete odredište, kliknite na [Install] (Instaliraj).
 9. Prikazaće se ekran [Installing Hi-Res Audio Player] (Instalacija aplikacije Hi-Res Audio Player) i instalacija će biti započeta.
 10. Kad vam bude tražena lozinka za prijavljivanje, unesite svoju lozinku i kliknite na [Install Software] (Instaliraj softver).
 11. Nakon instalacije, prikazaće se ekran [The installation was completed successfully.] (Instalacija je uspešno obavljena). Kliknite na [Close] (Zatvori) da biste izašli iz programa za instalaciju.

Korak 2: Proverite da li je ažuriranje bilo uspešno

Da biste pokrenuli aplikaciju Hi-Res Audio Player, kliknite na ikonu [Hi-Res Audio Player] u fascikli [Applications] (Aplikacije).

Napomena: Ako se ne otvori ekran sa aplikacijom Hi-Res Audio Player, kliknite na ikonu na bazi.

Pitanja i odgovori

 • Nije moguće instalirati audio plejer za HD zvuk.
  • Postarajte se da audio plejer za HD zvuk bude kompatibilan sa vašim operativnim sistemom. Proverite sistemske zahteve i instalirajte audio plejer za HD zvuk na računaru na kom je instaliran kompatibilni operativni sistem.
  • Postarajte se da bude dovoljno prostora na čvrstom disku na vašem računaru. Ako nema, izbrišite nepotrebne datoteke sa svog računara.
 • Audio plejer za HD zvuk se ne pokreće. Ili prozor audio plejera za HD zvuk nije ispravno prikazan.
  • Vaš računar možda ne radi ispravno. Pokrenite drugi softver da biste proverili da li vaš računar radi ispravno.
  • Vaš računar možda ne radi ispravno. Ponovo pokrenite računar.
  • Audio plejer za HD zvuk možda nije ispravno instaliran. Deinstalirajte audio plejer za HD zvuk, a zatim ga ponovo instalirajte.