Ove informacije važe za sledeće modele:
 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-3AC
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • DMP-Z1

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac 10.12

Da li treba da ga preuzmem? Audio plejer visoke rezolucije je softver za reprodukciju muzike koji omogućava uživanje u audio datotekama visokog kvaliteta kao što su DSD datoteke. Prednosti softvera

 • Reprodukuje izvor zvuka visoke rezolucije jednostavnim rukovanjem
 • Funkcija liste numera
 • Reprodukuje visokokvalitetan zvuk i više od toga

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg

Verzija datoteke

 • Verzija 1.2.6

Datum objavljivanja

 • 17-01-2017

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Audio plejer visoke rezolucije je kompatibilan sa sledećim Macintosh verzijama

 • Mac OS X 10.6, 10.7, OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12
  Napomena: Podržani Intel CPU modeli su: 64-bitni (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) i 32-bitni (10.6, 10.7)
  Napomena: Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve
  Napomena: Model TA-ZH1ES ne podržava operativni sistem Mac X 10.6

Sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Nadograđeni operativni sistemi
 • Multi-boot okruženje
 • Multi-monitor okruženje

Hardver računara

Audio plejer visoke rezolucije je kompatibilan sa sledećom opremom:

 • Rezolucija ekrana: 1.024 x 768 piksela ili viša

Preuzimanje

Kako se preuzima audio plejer visoke rezolucije:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora
 2. Pročitajte i složite se sa uslovima i odredbama
 3. Preuzmite datoteku na svoj računar

Instalacija

Kada uspešno preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje audio plejera visoke rezolucije.

 1. Zatvorite sve aktivne programe na računaru
 2. Dvaput kliknite mišem na datoteku za instalaciju "Hi-ResAudioPlayer_1.2.6.pkg" koja je sačuvana na vašem računaru. Paket za instalaciju će biti raspakovan
 3. Prikazuje se ekran dobrodošlice za instalaciju audio plejera visoke rezolucije. Kliknite na[Continue][Nastavi]
 4. Prikazuje se ekran Ugovora o licenciranju softvera. Nakon što potvrdite tekst ugovora, kliknite na[Continue][Nastavi]
 5. Kada prihvatite ugovor, kliknite na[Agree][Slažem se]
 6. Prikazuje se ekran za izbor odredišta. Izaberite disk i kliknite na[Continue][Nastavi]
 7. Navedite tip instalacije. Za standardnu instalaciju, automatski se bira ugrađeni čvrsti disk. Ako želite da instalirate na drugu disk jedinicu, kliknite na[Change install location...][Promeni lokaciju instaliranja...]. Nakon što izaberete odredište, kliknite na[Install][Instaliraj]
 8. Prikazuje se ekran za instalaciju audio plejera visoke rezolucije i instalacija se pokreće
 9. Kada je potrebna lozinka za prijavljivanje, ukucajte svoju lozinku i kliknite na[Install Software][Instaliraj softver]
 10. Nakon završetka instalacije, prikazuje se ekran za uspešno završenu instalaciju. Kliknite na[Close][Zatvori] da biste izašli iz programa za instalaciju

Posle ažuriranja

Da biste pokrenuli audio plejer visoke rezolucije, kliknite na ikonu[Hi-Res Audio Player][Audio plejer visoke rezolucije] u fascikli Aplikacije.

Napomena: Ako se ne prikaže ekran audio plejera visoke rezolucije, kliknite na ikonu Dock [Baza].

Pitanja i odgovori

 • Nije moguće instalirati audio plejer za HD zvuk.
  • Postarajte se da audio plejer za HD zvuk bude kompatibilan sa vašim operativnim sistemom. Proverite sistemske zahteve i instalirajte audio plejer za HD zvuk na računaru na kom je instaliran kompatibilni operativni sistem.
  • Postarajte se da bude dovoljno prostora na čvrstom disku na vašem računaru. Ako nema, izbrišite nepotrebne datoteke sa svog računara.
 • Audio plejer za HD zvuk se ne pokreće. Ili prozor audio plejera za HD zvuk nije ispravno prikazan.
  • Vaš računar možda ne radi ispravno. Pokrenite drugi softver da biste proverili da li vaš računar radi ispravno.
  • Vaš računar možda ne radi ispravno. Ponovo pokrenite računar.
  • Audio plejer za HD zvuk možda nije ispravno instaliran. Deinstalirajte audio plejer za HD zvuk, a zatim ga ponovo instalirajte.