O ovom preuzimanju

Ovaj program za instalaciju bezbednosne ispravke rešava moguće prekoračenje bafera kada se uveze određena zlonamerna datoteka liste numera (m3u) koja bi mogla da izazove pad navedenih verzija SonicStage® i izvrši proizvoljan kod:

 • 4.0 / 4.1 /4.2 /4.3

Instalacija

Pre preuzimanja programa za instalaciju bezbednosne ispravke

Proverite da li je verzija softvera SonicStage, koji je instaliran na vašem računaru, jedna od sledećih: 4.0 / 4.1 / 4.2 ili 4.3.

 1. Pokrenite SonicStage
 2. Na glavnom ekranu programa kliknite na opciju "Pomoć" u meniju, a zatim na opciju "O programu SonicStage".
 3. U prozoru "O programu SonicStage" proverite da li broj verzije koju vidite počinje sa 4.0 / 4.1 / 4.2 ili 4.3.
  Napomena: ako je vaša verzija programa SonicStage drugačija, ova ispravka se ne primenjuje.

Preuzimanje

 1. Da biste osigurali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte sve podatke i zatvorite sve ostale programe. Paleta poslova ne treba da bude prazna pre nastavljanja.
 2. Preuzmite datoteku SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe u privremenu fasciklu ili fasciklu za preuzimanje (zabeležite naziv te fascikle kao referencu).

Instalacija

 1. Otvorite fasciklu u koju je preuzeta datoteka i dvaput kliknite na datoteku SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe da biste započeli instalaciju.
 2. Molimo da pažljivo sledite uputstva na ekranu da biste obavili instalaciju.

Potvrda instalacije

 1. Pokrenite program SonicStage.
 2. Na glavnom ekranu programa kliknite na opciju "Pomoć" u meniju, a zatim na opciju "O programu SonicStage".
 3. U prozoru "O programu SonicStage", u delu "Verzija modula", proverite da li je instaliran "SonicStage® Security Update Program 1.0.00.11020" [Program za instalaciju bezbednosne ispravke za SonicStage® 1.0.00.11020].

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SonicStageSecurityUpdateProgram-1.0.00.11020.exe

Veličina datoteke

 • 3.11 Mb