Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • ZV-1

Obavezna preuzimanja

Pročitajte ovaj odeljak pre nego što preuzmete datoteku.

Da biste mogli da instalirate ovo ažuriranje, potrebno je da najpre preuzmete Sony Camera Driver. Više detalja potražite u odeljku Kako se preuzima Sony Camera Driver ovog članka.

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Rešavanje problema koji se retko javlja kada se fotoaparat ponovo pokrene u režimu Still Image (Fotografija)

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Ovim ažuriranjem su obuhvaćene sledeće prednosti i poboljšanja.

 • Dodavanje funkcije strimovanja preko USB veze
  VAŽNO: Ovo preuzimanje ne može da se instalira na operativnom sistemu macOS Big Sur
  NAPOMENE:
  • Ako povežete USB kabl sa računarom ili Xperia pametnim telefonom, možete uživo da strimujete sadržaje i obavljate kvalitetne video i audio pozive preko mreže
  • Ovo se odnosi na pametne telefone Xperia 1 II i Xperia 5 II čiji je operativni sistem nadograđen na Android 11. Dostupnost ažuriranja se razlikuje u zavisnosti od regiona. (Od 9. februara 2021.)
  • Koristite komercijalno dostupan USB kabl ili adapter za konverziju priključka
 • Poboljšavanje celokupne stabilnosti i performansi fotoaparata
  NAPOMENA: Više informacija o svim ažuriranim funkcijama potražite u Vodiču za pomoć.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_DSCZV1V201.dmg

Verzija datoteke

 • 2.01

Veličina datoteke

 • 330.9 MB (330 888 344 bajt(ov)a)

Datum izdanja

 • 01-04-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera ver. 2.00 ili neka prethodna, potrebno je da ažurirate softver.

NAPOMENA: Ako se otvori ekran za podešavanje Date/Time (Datum i vreme) kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu Setup5 Version (Meni → Podešavanje5 → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.
  Slika koja prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Macintosh:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 600 MB ili više

Drugi hardver

 • Izvor napajanja uređaja: Potpuno napunjena punjiva baterija NP-BX1.
  NAPOMENA: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napunjenosti baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  NAPOMENA: Funkcionalnost ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-BX1.
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata pre nego što započnete ažuriranje.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 24 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  NAPOMENA: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, proces ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom dok se to ne bude tražilo od vas u uputstvima.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite Menu Setup3 USB Connection (Meni → Podešavanje3 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
 • Promenite bezbednosne smernice na Mac računarima sa procesorom Apple silicon (Apple M1). Na ekranu About This Mac (O ovom Mac računaru) prikazana je stavka sa oznakom Chip (Čip) zajedno sa nazivom čipa. Pogledajte članak Kako se menjaju bezbednosne smernice na Mac računarima sa procesorom Apple silicon. Za Mac računare sa Intel procesorom ovaj korak nije neophodan.

Kako se preuzima Sony Camera Driver:

 1. Posetite stranicu za preuzimanje drajvera Sony Camera Driver i preuzmite odgovarajući drajver:
  NAPOMENA: Softver Sony Camera Driver se razlikuje za Mac računare sa Intel procesorom i one sa procesorom Apple silicon.
 2. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
  NAPOMENA: Započeće preuzimanje datoteke Update_DSCZV1V201.dmg.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  NAPOMENA: Veličina datoteke:330.9 MB (330 888 344 bajt(ov)a)

1. korak: Instalirajte Sony Camera Driver

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Camera_Driver_2102a.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
  NAPOMENA: Ako ste povezali fotoaparat sa računarom, isključite ga pre nego što počnete.
 3. Fascikla Sony Camera Driver Installer (Program za instaliranje upravljačkog programa Sony Camera Driver) će se proširiti.
 4. Dvaput kliknite na ikonu SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojaviće se ekran programa za instaliranje. Pratite uputstva.
 6. Od vas će se tražiti da sistemu dozvolite da započne instalaciju. Unesite lozinku za administratorski nalog.

  NAPOMENE:
  • Ako operativni sistem prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke) (prikazana poruka se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema), kliknite na dugme Open Security Preferences (Otvori bezbednosne postavke). Otvoriće se ekran macOS Security & Privacy (Bezbednost i privatnost).
  • Ako operativni sistem ne prikaže dijalog System Extension Blocked (Nedostupna oznaka tipa datoteke), pređite na 2. korak: Pokrenite program za ažuriranje u nastavku.
 7. Na ekranu Security & Privacy (Bezbednost i privatnost) otvorite karticu General (Opšte), a zatim kliknite na ikonu ključa. Kada od vas bude tražena lozinka, unesite lozinku koju ste koristili za prijavljivanje na nalog administratora, a zatim kliknite na dugme Unlock (Otključaj).
 8. Kliknite na dugme Allow (Dozvoli) da biste sistemu dozvolili da započne učitavanje sistemskog softvera.
 9. Nakon što kliknete na dugme Allow (Dozvoli), ako to bude traženo od vas, ponovo pokrenite računar i vratite se na početak postupka ažuriranja.
 10. Ako ekrani Security and Privacy (Bezbednost i privatnost) ne nestanu, zatvorite prozor.

2. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Dvaput kliknite na datoteku Update_DSCZV1V201.dmg koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 2. Fascikla Update_DSCZV1V201 će se proširiti.
 3. Dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 4. U poruci će se tražiti vaša dozvola da aplikacija pravi izmene. Unesite lozinku za administratorski nalog.
 5. Pokrenuće se program za ažuriranje sistemskog softvera.

  NAPOMENE:
  • Ako sistem nije spreman za ažuriranje, pojaviće se poruka o grešci. Pratite uputstvo iz poruke, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to restart your computer (Morate ponovo da pokrenete računar), ponovo pokrenite računar pa ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka You need to install Sony Camera Driver (Morate da instalirate Sony Camera Driver), obavite postupak opisan u 1. koraku: Instalirajte Sony Camera Driver, a zatim ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
  • Ako se pojavi poruka Check the Security & Privacy setting. (Proverite postavke za bezbednost i privatnost.), obavite 7. i 8. korak iz 1. koraka: Instalirajte Sony Camera Driver, a zatim ponovo pokrenite računar i ponovo dvaput kliknite na ikonu SystemSoftwareUpdater.
 6. Kada uključite fotoaparat i povežete ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla, na LCD ekranu fotoaparata pojaviće se USB Mode (USB režim).
 7. Kliknite na Next (Dalje). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije su prikazani u donjem, levom uglu ekrana.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
  NAPOMENA: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Isprobajte sledeće predloge:
  • Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa nekim drugim priključkom.
 8. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera 2.00 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera Ver.2.01, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
   Slika koja prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika koja prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 9. Fotoaparat će se automatski resetovati.

  NAPOMENA: Ikona Loading (Učitavanje) možda neće biti prikazana u zavisnosti od verzije operativnog sistema koji koristite.
 10. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 13 minuta.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
 11. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti.
 12. Kada se ponovo pojavi LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  NAPOMENA: Nakon ponovnog pokretanja, nekad se prikazuje poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

3. korak: Proverite verziju sistemskog softvera.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu Setup5 Version (Meni → Podešavanje5 → Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera je prikazana kao na slici u nastavku.
  Slika koja prikazuje ažuriranu verziju softvera
  NAPOMENA: Preporučujemo da vratite bezbednosne smernice na prvobitne postavke na Mac računarima sa procesorom Apple silicone kada se ažuriranje završi. Na Mac računarima sa Intel procesorom ovaj korak nije neophodan. Ako je potrebno, pogledajte članak Kako se menjaju bezbednosne smernice na Mac računarima sa procesorom Apple silicon.

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 24 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim vratite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite instalaciju.

Nakon pokretanja programa za ažuriranje sistemskog softvera, ekran za proveru verzije se ne pojavljuje i prikazana je poruka Failed to update (Ažuriranje nije uspelo).

U tom slučaju, moguće je da ste fotoaparat već ažurirali pomoću drajvera System Software Update Helper (Pomoćnik za ažuriranje sistemskog softvera) i da taj softver niste deinstalirali:

 1. Ponovo preuzmite System Software Update Helper (Pomoćnik za ažuriranje sistemskog softvera) i deinstalirajte taj drajver pomoću alatke za deinstalaciju koja se nalazi u fascikli Uninstaller (Program za deinstalaciju) preuzete datoteke.
 2. Kada deinstalirate drajver System Software Update Helper (Pomoćnik za ažuriranje sistemskog softvera), dvaput kliknite na datoteku Update_DSCZV1V201.dmg da biste ponovo pokrenuli ažuriranje.