Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • DSC-RX10M2

O ovom preuzimanju

 • Ime:Ažuriranje sistemskog softvera Ver.1.30 za DSC-RX10M2 (Windows)
 • Datum objavljivanja:26/04/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Fotoaparat sada može da snima u formatu XAVC S sa kompatibilnim SDHC i SDXC karticama

   * Kada snimate filmove u formatu XAVC S, potrebna je SD kartica brzine klase 10 ili UHS kartica brzine klase U1 ili brža. (Kada snimate pri vezi od 100 Mbps ili većoj, potrebna je UHS kartica brzine klase U3.)
   *Kada se SDHC memorijska kartica koristi za snimanje XAVC S filmova tokom dužih perioda vremena, snimljeni filmovi će biti izdeljeni u datoteke veličine 4 GB. Izdeljene datoteke mogu da se integrišu u jednu datoteku pomoću softvera „PlayMemories Home“.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Microsoft Windowsa:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
 • Windows® 10
  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata
 • Ažuriranje firmvera traje približno 15 minuta, pa zato sprečite da vaš računar uđe u režim mirovanja. U slučaju da računar uđe u režim mirovanja i da se ažuriranje prekine, ponovo obavite kompletan proces ažuriranja od početka

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_DSCRX10M2V130.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.1.30 za DSC-RX10M2.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_DSCRX10M2V130.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.

 3. Uključite fotoaparat na osnovu uputstava aplikacije Firmware Updater, na fotoaparatu izaberite [Menu] [Meni] -> [Setup] [Podešavanje] podstranica 3 -> [USB Connection] [USB veza] i proverite da li je izabrana [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta]. Ako je izabran drugi režim, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].

 4. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.

  Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka "Could not find the camera for this update." [Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.]. Ako se ovo desi, pokušajte sledeće.
  - Isključite USB kabl i ponovo ga uključite.
  - Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa drugim priključcima. Vaš računar možda ima neke USB priključke na poleđini.


  Ponekad, kada je fotoaparat povezan na računar pomoću USB kabla, na ekranu računara može da se pojavi poruka koja podstiče ponovno podizanje sistema. U ovom slučaju, uklonite bateriju iz fotoaparata, pokrenite računar i sledite procedure opisane u odeljku "2. Pokretanje programa za ažuriranje firmvera".
 5. Kliknite na Next (Sledeće) u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je verzija firmvera 1.30 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.
 6. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.
 7. Ažuriranje će započeti posle automatskog ponovnog pokretanja. Tokom ažuriranja se prikazuje traka napredovanja (potrajaće oko 15 minuta).
 8. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na Finish (Dovrši) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i iskopčajte USB kabl.

  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, u retkim slučajevima može se prikazati poruka „Recovering data Please wait...“ (Oporavak podataka, sačekajte). To je normalno. Sačekajte dok se poruka ne izgubi.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.1.30.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. podstranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.