Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšavanje celokupne stabilnosti i performansi fotoaparata

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_DSCRX0M2V310.exe

Verzija datoteke

 • 3.10

Veličina datoteke

 • 288 MB (302 342 184 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 09-11-2021

Priprema

Provera verzije sistemskog softvera

Sledite dolenavedena uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera. Ako je verzija sistemskog softvera 3.00 ili neka prethodna, potrebno je da ažurirate softver.

Napomena: Ako se otvori ekran za podešavanje datuma/vremena kada uključite fotoaparat, podesite tačan datum i vreme.

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetup5Version (Meni → Podešavanje5 → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.
  Slika koja pokazuje trenutnu verziju sistemskog softvera

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja za sistemski softver je kompatibilna sa sledećim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Hardver računara

Za ažuriranje sistemskog softvera je potreban sledeći hardver:

 • Računar sa Intel ili AMD procesorom (računari sa ARM procesorom nisu podržani)
 • Prostor na hard disku: 600 MB ili više
 • RAM: 600 MB ili više

Napomena: Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.

Drugi hardver

 • Izvor napajanja fotoaparata: Potpuno napunjena punjiva baterija NP-BJ1.
  Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo napajanje putem baterije (tri crtice) ili više. Preporučujemo da baterija bude potpuno napunjena.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
  Napomena: Funkcija ažuriranja nije zagarantovana ako se koristi neki drugi USB kabl.

Preuzimanje i instaliranje

Važna napomena

 • Zatvorite sve ostale aplikacije pre nego što započnete ažuriranje sistemskog softvera.
 • Koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju (NP-BJ1).
 • Nemojte da vadite bateriju dok traje ažuriranje jer iznenadni prekid napajanja može oštetiti fotoaparat.
 • Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata pre nego što započnete ažuriranje.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje oko 10 minuta. Dok ažuriranje traje računar ne sme da pređe u režim Sleep (Mirovanje).
  Napomena: Ako računar pređe u režim Sleep (Mirovanje) i ažuriranje se prekine, proces ažuriranja ćete morati da ponovite od početka.
 • Ne otvarajte stavku About This System Software Updater (Informacije o programu za ažuriranje sistemskog softvera) u meniju System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) jer softver za ažuriranje može prestati da radi.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat ni sa jednim drugim uređajem osim svog računara.
 • Nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom dok se to ne bude tražilo od vas u uputstvima.
 • Proverite da li je računar povezan na internet.
 • Prateći uputstva u prozoru System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera), na fotoaparatu izaberite Menu Setup3 USB Connection (Meni → Podešavanje3 → USB veza) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). Ako je izabran neki drugi režim umesto režima Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).

Kako se preuzima program za ažuriranje:

 1. Kliknite na dugme Download (Preuzmi) iznad.
 2. Kada pročitate dokument o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme Download (Preuzmi).
 3. Započeće preuzimanje datoteke Update_DSCRX0M2V310.exe.
  Napomena: Veličina datoteke: 288 MB (302 342 184 bajt(ov)a))
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini računara (preporučuje se).
  Napomena: Ako koristite standardna podešavanja za Microsoft Edge, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli Downloads (Preuzimanja). Kliknite na pločicu Desktop na početnom ekranu i pomoću programa Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli Downloads (Preuzimanja).

1. korak: Pokrenite program za ažuriranje

 1. Zatvorite sve programe koji su trenutno pokrenuti na vašem računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku Update_DSCRX0M2V310.exe koju ste preuzeli. Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat sa računarom.
 3. System Software Updater (Program za ažuriranje sistemskog softvera) će se pokrenuti.
 4. Uključite fotoaparat i povežite ga sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Nakon toga, na LCD ekranu fotoaparata će se pojaviti USB Mode (USB režim).
 5. Kliknite na Next (Dalje). Broj trenutne verzije i broj ažurirane verzije su prikazani u donjem, levom uglu ekrana.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe uređaj, na ekranu računara će se pojaviti poruka Could not find the camera for this update (Nije pronađen fotoaparat za ovo ažuriranje). Isprobajte sledeće predloge:
  • Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte sa nekim drugim priključkom
 6. Nakon što potvrdite da je trenutna verzija softvera 3.00 ili neka prethodna, kliknite na Next (Dalje). Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.10, ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju, isključite fotoaparat iz računara, kliknite na dugme Finish (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju, a zatim je vratite i uključite fotoaparat.
  • Ažuriranje je potrebno
   Slika prikazuje trenutnu verziju sistemskog softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
  • Ažuriranje nije potrebno
   Slika prikazuje najnoviju verziju softvera u programu za ažuriranje sistemskog softvera
 7. Fotoaparat će se automatski resetovati.
 8. Nakon automatskog resetovanja, ažuriranje će započeti i pojaviće se traka napretka ažuriranja. Ažuriranje traje približno 10 minuta.
  VAŽNO: Nemojte da isključujete fotoaparat niti USB kabl tokom ažuriranja.

 9. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Kada se ponovo pojavi LCD ekran, kliknite na dugme Finish (Završi) i isključite USB kabl.
  Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, nekada se pojavljuje poruka upozorenja o vraćanju podataka. To je normalno. Sačekajte da to upozorenje nestane.

2. korak: Proverite verziju sistemskog softvera

 1. Na fotoaparatu izaberite MenuSetup5Version (Meni → Podešavanje5 → Verzija).
 2. Prikazaće se verzija sistemskog softvera.
  Slika prikazuje ažuriranu verziju softvera

Pitanja i odgovori

Ažuriranje ne može da se dovrši

Ako je monitor crn duže od 10 minuta, pratite sledeće korake kako biste rešili problem:

 1. Isključite USB kabl iz računara.
 2. Izvadite bateriju i isključite adapter za naizmeničnu struju iz fotoaparata, sačekajte nekoliko minuta, a zatim ponovo umetnite bateriju ili povežite adapter za naizmeničnu struju.
 3. Ponovo pokrenite računar.
 4. Uključite fotoaparat i ponovo obavite instalaciju.