ID članka : 00225232 / Poslednja izmena : 27.06.2019.Odštampaj

Da li proizvodi koji koriste magnete utiču na medicinske uređaje kao što su pejsmejkeri?

Koristim uređaj poput pejsmejkera, defibrilatora ili šanta za promenljivi pritisak kod lečenja hidrocefalusa. Čega treba da budem svestan/svesna?

    Medicinski uređaji poput pejsmejkera, defibrilatora ili šantova za promenljivi pritisak kod lečenja hidrocefalusa mogu da budu zahvaćeni u zavisnosti od magnetskog polja magneta u proizvodu.

    Ako koristite jedan od ovih medicinskih uređaja, savetujte se sa svojim doktorom pre korišćenja proizvoda kompanije Sony jer neki od navedenih proizvoda mogu da utiču na medicinske uređaje.
    Pored toga, čak i ako isključite proizvod, magnet u proizvodu i dalje može da utiče na medicinske uređaje. Postarajte se da držite proizvode dalje od medicinskih uređaja i osoba koje koriste medicinske uređaje.

    NAPOMENA: Delovi proizvoda kompanije Sony kao što su zvučnici, slušalice, kućišta ili delovi za otvaranje/zatvaranje pakovanja proizvoda mogu da sadrže magnete. Zvučnici mogu da budu ugrađeni u televizore, fotoaparate ili pametne telefone.