Modeli na koje se to odnosi

 • DSC-HX5V sa firmverom Ver.01.

  Ako se serijski broj nalazi u sledećem opsegu serijskih brojeva, izvršite ažuriranje firmvera:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

O ovom preuzimanju

O ovoj ispravci (27/08/2010)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi ispravku firmvera za fotoaparat DSC-HX5V. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici da biste saznali kako da preuzmete i instalirate ispravku firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa ažuriranjem firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite serijski broj svog fotoaparata

Ako se serijski broj nalazi u sledećem opsegu serijskih brojeva, izvršite ažuriranje firmvera:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Potvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.02, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 2. Pritisnite dugme Play Back [Reprodukcija] na fotoaparatu i istovremeno pritiskajte taster za zumiranje na strani T.
 3. Pritisnite dugme Menu [Meni] na fotoaparatu.
 4. Izaberite Setup [Podešavanje] na fotoaparatu.
 5. Pojaviće se lista Main Setting [Glavne postavke] na fotoaparatu. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Poboljšanja

 • Ovo ispravka firmvera rešava problem što se pod izvesnim okolnostima postavke na DSC-HX5V mogu resetovati kada se primi informacija za GPS datum.

Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BG1 ili NP-FG1 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-LS5A (prodaje se zasebno) i kabl VMC-MD2 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-LS5A (prodaje se zasebno) i kabl VMC-MD2 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom. (kada se koriste baterije).

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BG1 ili NP-FG1, ili AC adapter AC-LS5A (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator računara.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Accept] [Prihvati] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [DSCHX5V2.exe] (27,4 MB (28.792.192 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [DSCHX5V2.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za nadogradnju firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za nadogradnju firmvera.

 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za nadogradnju firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 4. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
 5. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za nadogradnju firmvera. U prozoru programa za nadogradnju firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 7. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 8. Kada potvrdite ekran na slici 3, kliknite na Next [Dalje].

  Ako se pojavi ekran na slici 4, nadogradnja nije potrebna. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

  Slika 3


  Slika 4


 9. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 5.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.

  Slika 5


 10. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali fotoaparat.


  Napomena: Ekran se isključuje ako se pritisne programski taster. Pređite na sledeći korak.

 11. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 6.
 12. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 4 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

  Slika 6


 13. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se ekran na slici 7. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 7


 14. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.02.

 1. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 2. Pritisnite dugme Play Back [Reprodukcija] na fotoaparatu i ustovremeno pritiskajte taster za zumiranje na strani T.
 3. Pritisnite dugme Menu [Meni] na fotoaparatu.
 4. Izaberite Setup [Podešavanje] na fotoaparatu.
 5. Pojaviće se lista Main Settings [Glavne postavke] na fotoaparatu. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • DSCHX5V2.exe

Veličina datoteke

 • -