• Vrsta kućišta

    DA

   • Veličina (cm)

    30.0, 12.0

   • Dvostruka zavojnica u sabvuferu

    DA

   • Frekventni odziv (Hz)

    18 - 2500

   • Materijal magneta

    Ferit

   • Vršna snaga (W)

    1400.0

   • Osetljivost (dB/W/m)

    89.0

   • Materijal membrane

    4-slojni Conex s aluminijskim namotom

   • Procenjena snaga (W)

    400.0

   • Impedancija (Ohm)

    4 + 4

   • Rdc (ohm) - serijska veza

    6.8

   • Qes - paralelna veza

    0.35

   • Vas (l) - paralelna veza

    79.7, 2.81

   • Qts - paralelna veza

    0.34

   • Vas (l) - serijska veza

    78.1, 2.76

   • Qms - serijska veza

    9.21

   • Xmax (mm)

    10.0, 0.4

   • BL (TM) - serijska veza

    24.8

   • Mms (g) - paralelna veza

    263.9

   • BL (TM) - paralelna veza

    12.6

   • Fs (Hz) - paralelna veza

    20.3

   • Qes - serijska veza

    0.36

   • Lvc (mH) - serijska veza

    2.6

   • Qms - paralelna veza

    8.7

   • Fs (Hz) - serijska veza

    20.6

   • Mms (g) - serijska veza

    262.1

   • Lvc (mH) - paralelna veza

    0.6

   • Qts - serijska veza

    0.35

   • Rdc (ohm) - paralelna veza

    1.7

   • Impedancija (Ohm)

    4 + 4

   • d (mm)

    250.0, 9.8