• DVD - standard za boju

    PAL

   • DVD - šifra regije

    2.0

   • Sistem punjenja

    NE

   • DVD izmenjivač / plejer

    1x disk

   • Upravljanje: Sony Bus

    NE

   • Rukovanje infracrvenim upravljačem

    DA

   • Mogućnost CD-R reprodukcije

    DA

   • Mogućnost reprodukcije MP3 datoteka

    DA

   • CD-DA (CD Digital Audio)

    DA

   • CD-Extra

    DA

   • Mogućnost CD-RW reprodukcije

    DA

   • DVD-Video

    DA

   • VCD (Video CD)

    DA

   • Mogućnost DVD-R reprodukcije

    DA

   • Mogućnost DVD-RW reprodukcije

    DA

   • Kombinovani CD (audio)

    DA

   • Izbor naslova

    DA

   • Nastavak reprodukcije za više diskova (DVD-Video)

    DA (20 diskova)

   • Izbor

    DA

   • Normalna reprodukcija

    DA

   • A - B ponovna reprodukcija

    NE

   • Ponavljanje reprodukcije poglavlja

    DA

   • Ponavljanje naslova

    DA

   • Pretraživanje po naslovima

    DA

   • Pretraživanje po vremenu

    DA

   • Pretraživanje po poglavljima

    DA

   • PBC (Upravljanje reprodukcijom)

    DA

   • Nastavak reprodukcije za više diskova

    DA

   • Normalna reprodukcija

    DA

   • Intro - reprodukcija

    NE

   • Slučajna reprodukcija

    NE

   • Normalna reprodukcija

    DA

   • Letter box

    04.03

   • Širok

    16.09

   • Pan & Scan

    04.03

   • Center Zoom

    x1.5, x2, x3

   • Preostali naslovi

    DA

   • Broj preostalih poglavlja

    DA

   • Broj prikazanih naslova

    DA

   • Broj prikazanih poglavlja

    DA

   • Brzina premotavanja unapred i unazad

    DA.

   • Usporeno (napred)

    DA.

   • Funkcija preskakanja: Premotavanje napred, premotavanje unazad

    DA

   • Izbor ugla (Meni diska)

    DA

   • Zadnja strana: Kombinovan (RCA)

    1x

   • Prednja strana: Kombinovan (RCA)

    1x

   • MV-interfejs (Plug & Play priključak za više signala)

    NE

   • Frekventni odziv (Hz)

    5 - 20.000

   • Digitalni fiter (fs)

    8.0

   • Izbor jezika: Audio, podnaslov (Meni diska)

    DA

   • Odnos signala i smetnji (dB)

    100.0

   • Digitalno-analogna konverzija (bit)

    1.0

   • Izbor digitalnog audio izlaza

    LPCM / tok bitova

   • RF-modulator, izbor FM frekvencija (MHz)

    NE

   • MV-interfejs (Plug & Play priključak za više signala)

    NE

   • Optički digitalni izlaz

    LPCM, Dolby® digitalni, dts

   • Analogno (stereo, RCA)

    2x

   • Horizontalno

    DA

   • Ugao (stepeni)

    20.0

   • Ulaz za kabl povezan sa daljinskim upravljačem (3.5 mm mini utikač)

    DA

   • DVD plejer: Težina (kg) - približ.

    1.2

   • Širina (mm) - približ.

    178.0

   • Dubina (mm) - približ.

    170.0

   • Visina (mm) - približ.

    50.0

   • Infracrveno

    RM-X129