• Stereo pojačalo klase A/B

    DA

   • Konfiguracija kanala (broj stereo kanala)

    4 / 3

   • Visokopropustan filter, izbor (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Niskopropustan filter, izbor (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Maks. konfiguracija kanala kod 2 ohma (W)

    4 x 75

   • Maks. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    4 x 60

   • Min. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    2 x 60 + 1 x 150

   • Maks. konfiguracija kanala kod 2 ohma (W) / THD (%)

    4 x 75 / 0,1

   • Maks. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W) / THD (%)

    4 x 60 W / 0,08, 2 x 60 W + 1x 150 W / 0,1

   • Maks. konfiguracija kanala kod 2 ohma (W)

    4 x 150

   • Maks. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    4 x 120

   • Min. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    2 x 120 + 1 x 300

   • Frekventni odziv (Hz)

    5 - 50.000

   • Ukupno harmonijsko izobličenje kod 1 kHz (%)

    < 0.005

   • Dozvoljeno odstupanje (dB)

    + 0 / - 3

   • Odnos signala i smetnji (dB)

    100

   • Pozlaćeni konektori

    DA

   • Izvor napajanja sa 4 pozitivna i negativna priključka

    DA

   • Pojačalo napona sa samostalnim izvorom napajanja

    DA

   • MOS FET - deo za napajanje

    DA

   • Broj ulaznih kanala - mono

    4.0

   • Infrazvučan visokopropustan filter (Hz)

    NE

   • Toroidalni transformator

    DA

   • Ulazna linija Ulazna osetljivost (V)

    0.3 - 6

   • Težina (kg) - približ.

    4.7

   • MOSFET izlazni stepen

    DA

   • Sklop sa simetričnim ulazom

    DA

   • Mogućnost opterećenja (ohm)

    2.0

   • Zvučnik- nivo ulaza

    DA

   • Strujno opterećenje (A) - nominalna izlazna snaga kod 4 ohma

    31.0

   • Bass Boost Frekvencija (Hz), 0 - 10 dB

    NE

   • Izlazna linija

    NE

   • Širina (mm) - približ.

    403.0

   • Dubina (mm) - približ.

    277.0

   • Visina (mm) - približ.

    55.0