• Konfiguracija kanala (broj stereo kanala)

    4 kanala - 3 kanala

   • Visokopropustan filter, izbor (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Niskopropustan filter, izbor (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Maksimalna konfiguracija kanala na 4 oma BTL (W)

    340 (zadnji)

   • Maks. konfiguracija kanala na 2 oma (W)

    2 x 80 + 2 x 170

   • Maks. konfiguracija kanala na 4 oma (W)

    2 x 60W + 2 x 125

   • Maksimalna konfiguracija kanala na 4 oma BTL (W)/THD (%)

    340 (zadnji)/1,0

   • Maks. konfiguracija kanala na 2 oma (W) / THD (%)

    2 x 80 + 2 x 170/1,0

   • Maks. konfiguracija kanala na 4 oma (W) / THD (%)

    2 x 60 + 2 x 125/1,0

   • Maksimalna konfiguracija kanala na 4 oma BTL (W)

    800 (zadnji)

   • Maks. konfiguracija kanala na 2 oma (W)

    2 x 200 + 2 x 400

   • Maks. konfiguracija kanala na 4 oma (W)

    2 x 140 + 2 x 280

   • Frekventni odziv (kHz)

    10-100

   • Dozvoljeno odstupanje (dB)

    +0/-3

   • Pozlaćeni konektori

    DA

   • MOSFET napajanje

    DA

   • Broj ulaznih kanala - mono

    4

   • Dual režim

    NE

   • Infrazvučan visokopropustan filter (Hz)

    15, 12 dB/oct

   • Dynamic Distortion Suppressor

    NE

   • Toroidalni transformator

    DA

   • Ulazna linija Ulazna osetljivost (V)

    0.3 - 6

   • Približna težina (kg)

    3.6

   • MOSFET izlazni stepen

    NE

   • Sklop sa simetričnim ulazom

    DA

   • Bass Boost: frekvencija (Hz), 0 - 10 dB

    40

   • Mogućnost opterećenja (ohm)

    2

   • Zvučnik- nivo ulaza

    DA

   • Strujno opterećenje (A) - nominalna izlazna snaga kod 4 ohma

    48

   • Active Thermal Control

    NE

   • Izlazna linija

    NE

   • Približna visina (mm)

    55

   • Približna širina (mm)

    424

   • Približna dubina (mm)

    280