• Stereo pojačalo klase A/B

    DA

   • Konfiguracija kanala (broj stereo kanala)

    2 / 1

   • Visokopropustan filter, izbor (Hz)

    NE

   • Niskopropustan filter, izbor (Hz)

    50 - 300, -12 dB/oct

   • Maks. konfiguracija kanala na 2 oma (W)

    2 x 250

   • Maks. konfiguracija kanala pri 4 oma (Š)

    1 x 500

   • Maks. konfiguracija kanala na 4 oma (W)

    2 x 202

   • Maks. konfiguracija kanala na 2 oma (W) / THD (%)

    2 x 250/1

   • Maks. konfiguracija kanala pri 4 oma (Š)/THD (%)

    1 x 500/1

   • Maks. konfiguracija kanala na 4 oma (W) / THD (%)

    2 x 202

   • Maks. konfiguracija kanala na 2 oma (W)

    2 x 600

   • Maks. konfiguracija kanala pri 4 oma (Š)

    1 x 1200

   • Maks. konfiguracija kanala na 4 oma (W)

    2 x 400

   • Frekventni odziv (Hz)

    5 - 50.000

   • Ukupno harmonijsko izobličenje kod 1 kHz (%)

    0,01

   • Dozvoljeno odstupanje (dB)

    0/-3

   • Odnos signala i smetnji (dB)

    93

   • Pozlaćeni konektori

    DA

   • MOSFET napajanje

    DA

   • Broj ulaznih kanala - mono

    2

   • Dual režim

    DA

   • Infrazvučan visokopropustan filter (Hz)

    NE

   • Toroidalni transformator

    DA

   • Ulazna linija Ulazna osetljivost (V)

    0.3 - 6

   • Približna težina (kg)

    5,15

   • MOSFET izlazni stepen

    DA

   • Sklop sa simetričnim ulazom

    DA

   • Bass Boost: frekvencija (Hz), 0 - 10 dB

    40

   • Mogućnost opterećenja (ohm)

    2

   • Zvučnik- nivo ulaza

    DA

   • Strujno opterećenje (A) - nominalna izlazna snaga kod 4 ohma

    48

   • Izlazna linija

    DA (kroz)

   • Približna visina (mm)

    55

   • Približna širina (mm)

    402

   • Približna dubina (mm)

    275