• Ugrađen ekvilajzer

    NE

   • Visokopropustan filter, izbor (Hz)

    off / 80

   • Stereo pojačalo klase A/B

    DA

   • Niskopropustan filter, izbor (Hz)

    off / 80

   • Konfiguracija kanala (broj stereo kanala)

    2 / 1

   • Maks. konfiguracija kanala kod 2 ohma (W)

    2 x 60

   • Maks. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    2 x 50

   • Maks. konfiguracija kanala kod 1 ohma (W)

    NE

   • Min. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    1 x 120

   • Maks. konfiguracija kanala kod 2 ohma (W) / THD (%)

    2 x 60 / 0.1

   • Maks. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W) / THD (%)

    2x 50 / 0.04%, 1 x 120 / 0.1%

   • Maks. konfiguracija kanala kod 1 ohma (W) / THD (%)

    NE

   • Maks. konfiguracija kanala kod 2 ohma (W)

    2 x 125

   • Maks. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    2 x 100

   • Maks. konfiguracija kanala kod 1 ohma (W)

    NE

   • Min. konfiguracija kanala kod 4 ohma (W)

    1 x 250

   • Frekventni odziv (Hz)

    5 - 50.000

   • Ukupno harmonijsko izobličenje kod 1 kHz (%)

    0.005

   • Dozvoljeno odstupanje (dB)

    + 0 / - 3

   • Odnos signala i smetnji (dB)

    100

   • Pozlaćeni konektori

    DA

   • Izvor napajanja sa 4 pozitivna i negativna priključka

    NE

   • Pojačalo napona sa samostalnim izvorom napajanja

    NE

   • MOS FET - deo za napajanje

    DA

   • Broj ulaznih kanala - mono

    2.0

   • Infrazvučan visokopropustan filter (Hz)

    NE

   • Toroidalni transformator

    DA

   • Ulazna linija Ulazna osetljivost (V)

    0.3 - 6

   • Težina (kg) - približ.

    1.9

   • MOSFET izlazni stepen

    NE

   • Sklop sa simetričnim ulazom

    DA

   • Mogućnost opterećenja (ohm)

    2.0

   • Zvučnik- nivo ulaza

    DA

   • Dva promenjiva moda: visoka snaga struje i visok napon

    NE

   • Dual mod

    NE

   • Strujno opterećenje (A) - nominalna izlazna snaga kod 4 ohma

    15.0

   • Bass Boost Frekvencija (Hz), 0 - 10 dB

    NE

   • Izlazna linija

    NE

   • Širina (mm) - približ.

    262.0

   • Dubina (mm) - približ.

    173.0

   • Visina (mm) - približ.

    53.5