ID članka : 00249423 / Poslednja izmena : 22.01.2024.Odštampaj

Gde se nalaze naziv modela i serijski broj?

  Na osnovu naziva modela možete pronaći informacije i usluge koje se odnose na vaš uređaj. Naziv modela i serijski broj se mogu nalaziti na nekoliko mesta, u zavisnosti od proizvoda:

  • Na nalepnici na poleđini ili donjoj strani uređaja
  • Na originalnom pakovanju i odštampanom uputstvu za upotrebu koje se nalazi u pakovanju
  • U sistemskom meniju proizvoda sa korisničkim interfejsom (npr. televizori ili fotoaparati)

  Izaberite kategoriju proizvoda u nastavku da biste lakše pronašli model i serijski broj svog uređaja. Ako se vaš tip uređaja ne nalazi na listi, potražite više informacija u dokumentaciji ili na pakovanju u kojem ste dobili proizvod.

  Koja je razlika između naziva modela i serijskog broja?

  • Naziv modela predstavlja kombinaciju brojeva i slova (npr. KD-55XG9505 ili WH-1000XM4).
  • Serijski broj se sastoji samo od brojeva (npr. 6007041). U pitanju je jedinstveni identifikator kojim se obeležava svaki pojedinačni uređaj.

  Izaberite vaš tip uređaja

  Televizori i projektori Slušalice Fotoaparati i kamkorderi Xperia telefoni i tableti

  Televizori

  Naziv modela se nalazi na nalepnici na zadnjoj strani televizora. Ako ne možete da vidite nalepnicu sa serijskim brojem (npr. jer je vaš televizor montiran na zid), možete ga pronaći u meniju sa postavkama ili na originalnom pakovanju televizora.

  Pronađite nalepnicu na zadnjoj strani televizora Proverite u meniju sa postavkama Proverite na originalnom pakovanju

  Šta možete da saznate na osnovu naziva modela televizora?

  Naziv modela televizora ne predstavlja tek nasumični niz brojeva i slova. Ovaj naziv sadrži specifične informacije o modelu.

  U nastavku je dato nekoliko primera ispravnih naziva modela televizora:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Prvi deo naziva modela (deo ispred crtice) označava rezoluciju televizora: 2K (KDL) i 4K (KD).
  2. Brojevi koji se nalaze iza crtice označavaju veličinu ekrana u inčima (npr. 32, 75 ili 65).
  3. Poslednji deo koji se sastoji od slova i brojeva (npr. WD756, XE9405 ili AF9) predstavlja određenu seriju proizvoda i ove informacije su bitne za potrebe pružanja podrške i usluga popravke.
   • Poslednje slovo može da označava varijantu boje okvira ili postolja.
   • Ako je prvo slovo u poslednjem nizu slova i brojeva slovo „A“, onda je televizor deo serije OLED (npr. KD-48A9S ili XBR-65A9F).

  NAPOMENA: Kada tražite informacije na stranici podrške kompanije Sony, navedite naziv modela vašeg televizora da biste pronašli stranicu koja se odnosi na vaš model.


  Projektori

  Naziv modela i serijski broj se nalaze na nalepnici na poleđini ili donjoj strani projektora

  Na nekim projektorima, naziv modela i serijski broj možete pronaći u meniju prateći korake u nastavku. Ovo je naročito korisno ako je nalepnica sa nazivom modela i serijskim brojem projektora nečitka ili ako ne možete doći do nje.

  1. Uključite projektor.
  2. Na isporučenom daljinskom upravljaču pritisnite dugme MENU.
  3. Pomoću dugmadi sa strelicom nagore i strelicom nadole izaberite opciju Information (Informacije).
  4. Pritisnite dugme Select da biste prikazali naziv modela i serijski broj.

   Slika

  Slušalice sa trakom za glavu

  Naziv modela i serijski broj se najčešće nalaze na traci za glavu ili sa unutrašnje strane punjenja trake za glavu kao što je prikazano na slici u nastavku
  Slika slušalica sa trakom za glavu sa mogućim lokacijama naziva modela i serijskog broja

  Prave bežične slušalice

  Naziv modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani futrole za punjenje kao što je prikazano na sledećoj slici.
  Slika modela WF-1000X – donja strana futrole za punjenje


  WF-1000XM3

  Slika mesta na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj u futroli za punjenje bežičnih slušalica WF-1000XM3


  WF-1000X

  Slika mesta na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj na donjoj strani futrole za punjenje bežičnih slušalica WF-1000X


  NAPOMENA: Na nekim modelima slušalica nije naveden serijski broj.

  Fotoaparati i kamkorderi

  Serijski broj i naziv modela se nalaze na donjoj strani fotoaparata ili nalepnici na originalnoj kutiji.

  Donja strana fotoaparata

  Serijski broj i naziv modela fotoaparata ili kamkordera se nalaze na donjoj strani uređaja.

  1. Naziv modela (npr. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 ili DCR-SX15E)
  2. Serijski broj

  Slika sa donjom stranom fotoaparata ILCE-9. Naziv modela je obeležen brojem '1'. Serijski broj je obeležen brojem '2'.

  Digital Still Camera
  Mesto na kojem se nalazi serijski broj na digitalnom fotoaparatu. Serijski broj je zamenjen oznakom 'XXXX' na slici.
  Kamkorder
  Mesto na kojem se nalazi serijski broj na kamkorderu. Serijski broj je zamenjen oznakom 'XXXX' na slici.
  Alpha (α) DSLR fotoaparat
  Mesto na kojem se nalazi serijski broj na Alpha DSLR fotoaparatu. Serijski broj je zamenjen oznakom 'XXXX' na slici

  Originalna kutija

  Serijski broj i naziv modela se takođe nalaze na nalepnici na originalnoj kutiji. Mesto na kojem se nalazi serijski broj je označeno crvenom bojom na slici u nastavku.

  Nalepnica sa barkodom – serijski broj počinje posle oznake 'S01'

  Objektiv

  1. Naziv modela (npr. SEL135F18GM ili SEL2470GM)
  2. Serijski broj

  Uporedne ilustracije za dva objektiva (SEL135F18GM i SEL2470GM). Nazivi modela su obeleženi brojem '1'. Serijski brojevi su obeleženi brojem '2'.


  Drugi uređaji za digitalnu obradu slike

  • Digitalni štampači i ramovi za slike: Naziv modela i serijski broj se nalaze na poleđini ili na donjoj strani uređaja (npr. DPF-D810).
  • Digitalno skladište za slike: Naziv modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani uređaja (npr. VRD-MC6).

  Xperia telefoni

  Kako da pronađete naziv modela

  Pratite korake u nastavku da biste pronašli naziv modela u meniju telefona Settings (Postavke).

  1. Izaberite meni Settings (Postavke).
  2. Ovaj korak se može razlikovati u zavisnosti od verzije operativnog sistema Android na telefonu. Izaberite About phone (Osnovne informacije o telefonu). Ako ne vidite ovu opciju, izaberite SystemAbout phone (Sistem – Osnovne informacije o telefonu).
  3. Naziv modela se najčešće nalazi među informacijama o telefonu, u delu 'Model' (npr. 'Model: L4113' odgovara telefonu Xperia 10).

  Kako da pronađete IMEI broj

  IMEI (International Mobile Equipment Identity) broj je jedinstveni identifikacioni ili serijski broj vašeg mobilnog uređaja. Izaberite neki od sledećih postupaka da biste pronašli IMEI broj.

  1. Pomoću telefonskog birača

  Pratite korake u nastavku da biste pronašli IMEI broj i naziv modela pomoću telefonskog birača.

  1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu telefonskog birača.
  2. Pronađite i dodirnite ikonu tastature telefona.
  3. Unesite sledeći kôd: *#06# da biste došli do informacija o IMEI broju.

  Pogledajte sledeći video snimak ako želite da vidite kako možete da pronađete IMEI broj pomoću telefonskog birača.


  2. Pomoću aplikacije za podršku

  Pratite korake u nastavku da biste pronašli IMEI broj i naziv modela pomoću aplikacije Support (Podrška).

  1. Na početnom ekranu dodirnite ikonu ekrana Application (Aplikacije).
  2. Pronađite i dodirnite aplikaciju Support (Podrška).
  3. IMEI broj se nalazi u delu Device Information (Informacije o uređaju).

  3. Pomoću menija sa postavkama na telefonu

  Pratite korake u nastavku da biste pronašli IMEI broj u meniju telefona Settings (Postavke).

  1. Izaberite meni Settings (Postavke).
  2. Sledeći korak se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema Android na telefonu. Putanja može biti drugačija na starijim verzijama sistema Android.
   • System → About phone (Sistem – Osnovne informacije o telefonu).
   • About phone → Status → IMEI information (Osnovne informacije o telefonu – Status – Informacije o IMEI broju).
  3. IMEI broj se nalazi među informacijama o telefonu.

  4. Na originalnoj kutiji telefona

  IMEI broj i naziv modela su odštampani na nalepnici koja se nalazi na originalnoj kutiji telefona.


  Kako da pronađem IMEI broj ako moj telefon ne može da se uključi

  Kod novijih modela Xperia uređaja IMEI broj se nalazi u otvoru za SIM karticu, na ležištu sa nalepnicom. Uradite sledeće da biste proverili otvor za SIM karticu:

  NAPOMENA: Sledeći postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.

  1. Izvadite držač SIM katice da biste došli do ležišta.
  2. Na nekim modelima IMEI broj se nalazi u otvoru za memorijsku karticu. Pomoću nokta ili ispravljene spajalice (ili sličnog predmeta) izvucite ležište sa nalepnicom.
  3. Kod uređaja kod kojih može da se skine poklopac na zadnjoj strani IMEI broj se nalazi sa donje strane tog poklopca.

  Tableti

  Mesto na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj je prikazano na slici u nastavku.
  1. Naziv modela (npr. SGPT121DE/S ili SGPT113BE/S)
  2. Serijski broj
  Tablet

  Tablet S

  Tablet S

  Naziv modela se nalazi u donjem levom uglu zadnje strane uređaja (npr. SGP-T112US/S).

  Tablet P

  Tablet P

  Pažljivo skinite poklopac na donjoj/zadnjoj strani. Naziv modela se nalazi u gornjem levom uglu ležišta (npr. SGP-T211US/S).

  Xperia tablet

  xperia tablet

  Naziv modela se nalazi na zadnjoj strani tableta kao što je prikazano na slici (npr. SGP-T121US/S).


  Risiveri i pojačala Sound Bar zvučnici Bežični zvučnici Walkman, Hi-Fi i radio

  Hi-Fi risiveri i pojačala

  Naziv modela i serijski broj se nalaze na prednjoj ili zadnjoj strani uređaja.


  1. Naziv modela (npr. STR-DE597 ili STR-DN610)
  2. Serijski broj

  Naziv modela i serijski broj A/V risivera

  Uređaji za strimovanje

  Naziv modela se nalazi na prednjoj ili donjoj strani (npr. SMP-N100).

  Soundbar

  Naziv modela i serijski broj se nalaze na donjoj ili zadnjoj strani uređaja.

  1. Naziv modela (npr. HT-CT790 ili HT-S350)
  2. Serijski broj

  Mesto na kojem se nalaze naziv modela (1) i serijski broj (2) na Soundbar zvučniku

  Bežični zvučnici

  Naziv modela (npr. SRS-HG1) i serijski broj se najčešće nalaze na donjoj strani bežičnog zvučnika.


  Slika bežičnih zvučnika sa strelicom koja označava donju stranu

  WALKMAN

  Model i serijski broj se najčešće nalaze na zadnjoj strani uređaja, kao što je prikazano na slici u nastavku.
  Naziv modela (1) i serijski broj (2) se nalaze na zadnjoj strani WALKMAN uređaja

  1. Naziv modela (npr. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Serijski broj

  Vodootporni WALKMAN

  Primeri ispravnih naziva modela: NW-WS623, NW-WS413.

  Naziv modela i serijski broj na vodootpornim WALKMAN uređajima se najčešće nalaze blizu slušalica, sa obe strane uređaja, kao što je prikazano na slici u nastavku.
  Vodootporni WALKMAN: mesto na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj sa obe strane uređaja

  Radio aparati sa satom

  Naziv modela se nalazi na prednjoj strani uređaja (npr. ICF-C707)

  .

  Mini/mikro sistem zvučnika

  Slika sistema zvučnika – mesto na kojem se nalazi naziv modela na prednjoj strani glavnog plejera.

  Naziv modela (npr. MHC-EC68PI) se nalazi na prednjoj strani glavnog plejera, ne na zvučnicima, pošto oni imaju zasebne nazive modela.


  Boombox uređaji

  1. Naziv modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani uređaja.
  2. Naziv modela (npr. CFD-S70) se nalazi na spoljnoj strani.
  3. Nalepnica sa serijskim brojem se nalazi na unutrašnjoj strani poklopca na ležištu za bateriju. Otvorite poklopac ležišta za bateriju da biste pronašli serijski broj.

  Tri slike jedna pored druge. Sa leve na desnu stranu: 1) Slika zvučnika Boombox sa strelicom koja označava donju stranu uređaja. 2) Mesto na kojem se nalazi naziv modela na spoljašnjosti uređaja. 3) Mesto na kojem se nalazi serijski broj u ležištu za bateriju.

  Stoni priključci

  Naziv modela se nalazi na prednjoj ili donjoj strani (npr. RDP-XF100iP).


  Daljinski upravljači Blu-ray Disc plejeri Računari Audio sistem za automobil i GPS

  Daljinski upravljači

  Naziv modela se nalazi na donjoj strani ili u gornjem delu prednje strane kontrolera (npr. RM-EZ4).

  Blu-ray Disc plejer

  Naziv modela (npr. BDP-S580) se nalazi na prednjoj i zadnjoj strani plejera. Serijski broj se nalazi na nalepnici na zadnjoj strani uređaja, kao što je prikazano na slici u nastavku.


  1. Naziv modela
  2. Serijski broj

  blu-ray plejer – mesto na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj na prednjoj i zadnjoj strani

  Blu-ray Disc kućni bioskop

  Naziv modela se nalazi na prednjoj strani glavnog plejera (npr. BDV-E500W).


  Internet TV Blu-ray Disc plejer

  Naziv modela se nalazi na prednjoj i donjoj strani (npr. NSZ-GT1)


  Blu-ray Disc prenosivi plejer

  Naziv modela se nalazi na prednjoj strani, blizu poklopca ležišta za disk ili na njemu (npr. BDP-SX1000)

  Laptop računari

  Način na koji ćete pronaći naziv modela zavisi od toga kada je objavljen proizvod. Kliknite na odgovarajuću vezu u nastavku.

  Za laptop računare iz 2010. godine ili novije Za laptop računare objavljene leta 2009. godine Za laptop računare objavljene između jeseni 2000. i proleća 2009. godine Za laptop računare objavljene pre leta 2000. godine

  VAIO® Tap 20

  Naziv modela se nalazi na desnom delu zadnje strane (npr. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Kada je računar otvoren, ugledaćete naziv modela na desnom delu zadnje strane monitora (npr. SVD-11213CXB).


  Stoni računari

  Naziv modela stonog računara počinje slovima: „PCV“, „VGC“, „VPC“ ili „SVJ“ i nalazi se na maloj nalepnici na prednjoj strani kućišta.


  • Pronađite malu nalepnicu na prednjoj strani kućišta (npr. VGC-RC210G).
  • Na višenamenskim stonim računarima, ovaj broj se nalazi na desnom delu prednje strane računara (npr. VPC-L137FX).


  NAPOMENA: Broj „modela“ koji se nalazi na sivoj nalepnici na poleđini računara nije podatak koji vam je potreban.


  Naziv modela možete da pronađete i na sledeće načine:

  Pomoću menija (My) Computer ((Moj) računar) Pomoću aplikacije VAIO Care

  Audio risiveri

  Naziv modela

  Naziv modela se nalazi na pločici (npr. CDX-GT200).

  Audio-sistem za automobil

  Serijski broj

  Serijski broj se nalazi na pločici, na donjoj strani audio uređaja za automobil. Ne možete mu direktno pristupiti kao što je prikazano na slikama u nastavku. Ako želite da saznate serijski broj, savetujemo vam da angažujete stručnog instalatera koji će izvaditi audio uređaj za automobil iz otvora stereo sistema za automobil.

  Mesto na kojem se nalazi serijski broj na donjoj pločici

  Zvučnici/dodatni pribor:

  Naziv modela i serijski broj se nalaze na pakovanju i u priručniku (npr. XS-LD126P5).

  GPS

  Naziv modela se nalazi na zadnjoj strani, donjoj strani ili delu sa antenom (npr. NV-U74T).  Digitalni diktafoni Čitači PlayStation Proizvodi za profesionalnu upotrebu

  Digitalni diktafoni

  U zavisnosti od modela, naziv i serijski broj se mogu nalaziti na zadnjoj ili donjoj strani digitalnog diktafona.

  ICD-SX2000

  1. Naziv modela (ICD-SX2000)
  2. Serijski broj

  Digitalni diktafon ICD-SX2000 – mesto na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj

  ICT-TX800

  1. Naziv modela (ICT-TX800)
  2. Serijski broj

  Digitalni diktafon ICT-TX800 – mesto na kojem se nalaze naziv modela i serijski broj


  Čitač

  Serijski broj sa 7 cifara možete pronaći na nalepnici sa ID-om proizvoda koja se nalazi na kutiji. Mesto na kojem se nalazi je prikazano na slici u nastavku.

  Dve slike jedna pored druge. Na slici sa leve strane je prikazana kutija e-čitača. Na slici sa desne strane je prikazano gde se nalazi serijski broj na zumiranoj nalepnici na proizvodu. Ispred serijskog broja se nalazi oznaka 'S01'.


  PRS-T1, T2

  Ako je to moguće, pažljivo skinite opcionu futrolu (PRSA-CL10) ili futrolu sa osvetljenjem (PRSA-CL22). Serijski broj sa 7 cifara se nalazi na zadnjoj strani futrole.

  Kako izgleda futrola nakon što se izvadi e-čitač (PRSA-CL10 ili PRSA-CL22)

  Mesto na kojem se nalazi serijski broj na zadnjoj strani e-čitača (odnosi se na model PRSA-CL10 ili PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Pažljivo skinite futrolu ili opcionu futrolu sa osvetljenjem (PRSA-CL30). Pogledajte poglavlje “Uklanjanje/postavljanje standardne futrole” u korisničkom priručniku. Serijski broj sa 7 cifara se nalazi na zadnjoj strani futrole.

  Kako izgleda futrola nakon što se izvadi e-čitač (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: mesto na kojem se nalazi serijski broj na zadnjoj strani uređaja.

  Proizvodi za profesionalnu upotrebu

  Više informacija o sledećim kategorijama potražite na stranici sa proizvodima kompanije Sony Professional:

  • Profesionalne kamere
  • Emitovanje i produkcija
  • Projektori
  • Profesionalni monitori
  • Arhiviranje i upravljanje sadržajem
  • Audio
  • Inteligentni sistemi
  • Za medicinsku upotrebu