• Audio sistem

    PCM (12 bit / 16 bit)

   • Ugrađen mikrofon

    Stereo

   • Audio presnimavanje - 12 bita

    DA.

   • Ugrađen zvučnik

    DA.

   • Smanjenje buke koja nastaje kod rada fotoaparata

    DA.

   • Snimanje u intervalima

    NO

   • Taster za ručno fokusiranje

    Panel

   • Program automatske ekspozicije (AE)

    Beach & Ski / Landscape / Portrait / Sports Lesson / Spotlight / Sunset & Moon

   • Fokus: automatski puni raspon

    DA.

   • Napredna HAD tehnologija

    DA.

   • Fokus svetlomera (ploča osetljiva na dodir)

    DA.

   • Broj piksela u Act Camera modu (K)

    690

   • Izjednačavanje pozadinskog osvetljenja

    DA.

   • Broj piksela u Act Memory modu (K)

    1000

   • Minimalno osvetljenje (lux)

    7.0

   • SteadyShot (stabilizacija slike)

    Super (elektronski)

   • Minimalno osvetljenje u NightShot modu (lux)

    0,0

   • Ukupan broj piksela (K)

    1070

   • Zatamnjenje

    Crno, Belo, Mozaik, Preklapanje, Zavesa, Monotone, Slučajne tačke

   • Svetlomer

    DA.

   • Fokus: ručno

    DA.

   • Ravnoteža bele boje fleša

    Auto / Outdoor / Indoor / One-push

   • 14 bita DXP

    DA.

   • Uređaj za stvaranje slike: veličina

    1 / 5,0

   • Brzina otvora blende

    1/2-1/3500

   • Uređaj za stvaranje slike: sistem

    Preplitanje

   • Dubina (mm)

    112,0

   • Širina (mm)

    55,0

   • Visina (mm)

    90,0

   • Night Framing (noćno snimanje u boji)

    NO

   • Automatski iskačući blic

    NO

   • Laserska tehnologija Hologram AF

    NO

   • Video ulaz

    NO

   • i.LINK (DV) izlaz

    DA., NO

   • Audio izlaz

    DA.

   • Audio ulaz

    NO

   • S-Video ulaz

    NO

   • Video izlaz

    DA.

   • i.LINK (DV) ulaz

    NO

   • S-Video izlaz

    DA.

   • USB Terminal

    DA.

   • Precizni digitalni zum

    DA.

   • Spora blenda za boje: Mod fotoaparata

    DA.

   • Odnos zuma (optički)

    12,0, 480,0

   • F

    1,8 - 2,5, 3,0 - 36, 48-576, 40-480

   • Taster za zum

    Ručica / dugme na LCD okviru

   • Radijus filtera (mm)

    25,0

   • Noćno snimanje: režim fotoaparata

    Super NightShot Plus

   • Sočiva

    Carl Zeiss® Vario-Tessar®

   • Kompresija fotografija

    JPEG

   • Format

    MPEG1

   • Maks. Broj snimljenih slika (Memory Stick™ u kompletu)

    0,0

   • Veličina slike: VGA

    640 x 480

   • Brzo uzastopno snimanje serije fotografija

    Normalna brzina

   • Sistem progresivnog zatvarača

    DA.

   • Brzo uzastopno snimanje 9 fotografija u seriji

    NO

   • Mod snimanja statične slike - Standard

    1 / 10

   • Napredno skeniranje

    NO

   • Mod snimanja

    Prezentacija (320 x 240) / video pošta (160 x 112)

   • Medij za snimanje

    Memory Stick Duo™

   • Brzo uzastopno snimanje serije fotografija sa tri različite ekspozicije

    DA.

   • Broj snimljenih fotografija u najboljem modu (Memory Stick™ u kompletu)

    0,0

   • Reprodukcija pomoću indeksa

    DA.

   • Veličina slike: maks.

    1152 x 864

   • Mod snimanja statične slike - Fine

    1/ 4,0

   • MPEG Movie

    EX

   • Kompatibilnost sa Memory Stick PRO™ karticom

    DA.

   • Memory Mix

    NO

   • Web pretraživač

    NO

   • E-mail funkcija

    NO

   • Funkcija Album

    NO

   • USB mrežna funkcija

    NO

   • Bežična komunikacija sa Bluetooth® funkcijom

    NO

   • Funkcija mreže

    NO

   • Težina bez trake/baterije (g)

    410,0

   • Potrošnja energije: VF (W)

    2.5

   • Uređaj za priključivanje dodatnog svetla i mikrofona

    DA.

   • USB streaming

    DA.

   • Efekti slike

    Monotone, Mosaic, Neg. Art, Pastel, Sepia, Solarisation

   • Informacije o baterijama

    DA.

   • Potrošnja energije: LCD (W)

    2,9

   • Progresivan način snimanja

    NO

   • InfoLITHUM sistem

    DA.

   • Ugrađeno svetlo

    NO

   • Efekti digitalne slike

    Funkcije Still, Flash Motion, Luminance Key, Slow Shutter, Trail, Old Movie,

   • Vreme snimanja bez prekida sa napunjenom baterijom i tražilom (min)

    110,0

   • Način prikaza

    DA.

   • 16:9 widescreen (puni široki format) snimanje

    DA.

   • Maks. Vreme snimanja bez prekida sa opcionom baterijom i tražilom (min)

    415,0

   • Stylus olovka

    NO

   • 21-pinski adapter

    DA.

   • Poklopac za sočivo

    NO

   • USB pogon

    DA.

   • Traka za nošenje oko ručnog zgloba

    NO

   • Traka / traka za čišćenje

    NO

   • Softver za uređivanje

    Picture Package

   • AV kabl

    Stereo AV

   • Kaiš za nošenje na ramenu

    DA.

   • AC adapter

    AC-L25

   • Pakovanje baterija na punjenje

    NP-FP50

   • USB kabl

    DA.

   • Bežični daljinski upravljač

    RMT-831

   • Tražilo

    C/B

   • Tražilo: piksel (hiljadu tačkica)

    123,2

   • LCD: pikseli (tačkice)

    123200,0

   • Hibridni LCD ekran

    DA.

   • Ekran koji reaguje na dodir

    DA.

   • LCD: veličina (inč)

    2,7

   • Format

    DV

   • Kasetna memorija

    NO

   • Hi8/Video8 - reprodukcija

    NO

   • Zum kod reprodukcije

    DA.

   • LP snimanje

    DA.

   • Konverzija signala

    DA.

   • NTSC reprodukcija na PAL TV-u

    NO