• Audio sistem

    PCM (12 bit / 16 bit)

   • Ugrađen mikrofon

    Stereo

   • Audio presnimavanje - 12 bita

    DA.

   • Ugrađen zvučnik

    DA.

   • Smanjenje buke koja nastaje kod rada fotoaparata

    DA.

   • Snimanje u intervalima

    DA.

   • Taster za ručno fokusiranje

    Prsten

   • Program automatske ekspozicije (AE)

    AEA/AES/Sports Lesson/Sunset & Moon/Low Lux

   • Fokus: automatski puni raspon

    DA.

   • Napredna HAD tehnologija

    DA.

   • Fokus svetlomera (ploča osetljiva na dodir)

    NO

   • Broj piksela u Act Camera modu (K)

    400 x 3

   • Izjednačavanje pozadinskog osvetljenja

    DA.

   • Broj piksela u Act Memory modu (K)

    400 x 3

   • Minimalno osvetljenje (lux)

    2.0

   • SteadyShot (stabilizacija slike)

    Super (optički)

   • Ukupan broj piksela (K)

    450 x 3

   • Zatamnjenje

    Crno, Preklapanje, Zavesa, Monoton, Slučajne tačke

   • Svetlomer

    NO

   • Fokus: ručno

    DA.

   • Ravnoteža bele boje fleša

    Auto/Outdoor/Indoor/One-push

   • 14 bita DXP

    NO

   • Uređaj za stvaranje slike: veličina

    1/3 x 3

   • Brzina otvora blende

    1/3 - 1/10000

   • Uređaj za stvaranje slike: sistem

    Preplitanje

   • Dubina (mm)

    342,0

   • Širina (mm)

    115,0

   • Visina (mm)

    145,0

   • Night Framing (noćno snimanje u boji)

    NO

   • Automatski iskačući blic

    NO

   • Laserska tehnologija Hologram AF

    NO

   • Video ulaz

    DA.

   • i.LINK (DV) izlaz

    DA., NO

   • Audio izlaz

    DA.

   • Audio ulaz

    DA.

   • S-Video ulaz

    DA.

   • Video izlaz

    DA.

   • i.LINK (DV) ulaz

    DA., NO

   • S-Video izlaz

    DA.

   • USB Terminal

    NO

   • Precizni digitalni zum

    NO

   • Spora blenda za boje: Mod fotoaparata

    NO

   • Odnos zuma (optički)

    12,0, 48,0

   • F

    1,6 - 2,4, 6,0 - 72, 43,2 - 518,4

   • Taster za zum

    Ručica / Prsten

   • Radijus filtera (mm)

    58,0

   • Noćno snimanje: režim fotoaparata

    NE

   • Sočiva

    Kompanija SONY

   • Kompresija fotografija

    JPEG

   • Maks. Broj snimljenih slika (Memory Stick™ u kompletu)

    60,0

   • Veličina slike: VGA

    640 x 480

   • Mod snimanja statične slike - SuperFine

    1 / 3

   • Brzo uzastopno snimanje serije fotografija

    Režim za brzo snimanje

   • Sistem progresivnog zatvarača

    NO

   • Brzo uzastopno snimanje 9 fotografija u seriji

    DA.

   • Mod snimanja statične slike - Standard

    1 / 10

   • Napredno skeniranje

    DA.

   • Medij za snimanje

    Memory Stick™

   • Brzo uzastopno snimanje serije fotografija sa tri različite ekspozicije

    NO

   • Broj snimljenih fotografija u najboljem modu (Memory Stick™ u kompletu)

    20,0

   • Reprodukcija pomoću indeksa

    DA.

   • Veličina slike: maks.

    640 x 480

   • Mod snimanja statične slike - Fine

    1 / 6

   • MPEG Movie

    NE

   • Kompatibilnost sa Memory Stick PRO™ karticom

    NO

   • Memory Mix

    DA.

   • Web pretraživač

    NO

   • E-mail funkcija

    NO

   • Funkcija Album

    NO

   • USB mrežna funkcija

    NO

   • Bežična komunikacija sa Bluetooth® funkcijom

    NO

   • Funkcija mreže

    NO

   • Težina bez trake/baterije (g)

    1400,0

   • Potrošnja energije: VF (W)

    4.1

   • Uređaj za priključivanje dodatnog svetla i mikrofona

    DA.

   • USB streaming

    NO

   • Efekti slike

    Neg. Art, Sepia, Monotone, Solarization, Slim, Strech

   • Informacije o baterijama

    NO

   • Potrošnja energije: LCD (W)

    4,7

   • Progresivan način snimanja

    NO

   • InfoLITHUM sistem

    DA.

   • Ugrađeno svetlo

    NO

   • Efekti digitalne slike

    Still,Flash Motion,Luminance Key, Trail, Old Movie

   • Vreme snimanja bez prekida sa napunjenom baterijom i tražilom (min)

    70,0

   • Način prikaza

    DA.

   • 16:9 widescreen (puni široki format) snimanje

    DA.

   • Maks. Vreme snimanja bez prekida sa opcionom baterijom i tražilom (min)

    560,0

   • Stylus olovka

    NO

   • Memory Stick™ (MB)

    4.0

   • 21-pinski adapter

    DA.

   • Poklopac za sočivo

    DA.

   • USB pogon

    DA.

   • Traka za nošenje oko ručnog zgloba

    NO

   • Traka / traka za čišćenje

    NO

   • Softver za uređivanje

    PictureGear verzija 4.1

   • AV kabl

    Stereo AV

   • Kaiš za nošenje na ramenu

    DA.

   • AC adapter

    AC-L10

   • Pakovanje baterija na punjenje

    NP-F330

   • USB kabl

    NO

   • Bežični daljinski upravljač

    RMT-811

   • Tražilo

    Boja

   • Tražilo: piksel (hiljadu tačkica)

    180,0

   • LCD: pikseli (tačkice)

    200000,0

   • Hibridni LCD ekran

    NO

   • Ekran koji reaguje na dodir

    NO

   • LCD: veličina (inč)

    2.5

   • Format

    DV

   • Kasetna memorija

    DA.

   • Hi8/Video8 - reprodukcija

    NO

   • Presnimavanje i montaža

    Digitalno uređivanje programa

   • Zum kod reprodukcije

    NO

   • LP snimanje

    DA.

   • Konverzija signala

    DA.

   • NTSC reprodukcija na PAL TV-u

    DA.