• Audio sistem

    PCM (12 bit / 16 bit)

   • Ugrađen mikrofon

    Stereo

   • Audio presnimavanje - 12 bita

    DA.

   • Ugrađen zvučnik

    DA.

   • Smanjenje buke koja nastaje kod rada fotoaparata

    DA.

   • Snimanje u intervalima

    DA.

   • Taster za ručno fokusiranje

    Prsten

   • Program automatske ekspozicije (AE)

    Režimi Portrait / Beach & Ski / Sports Lesson / Landscape / Spotlight / Sunset & Moon

   • Fokus: automatski puni raspon

    DA.

   • Napredna HAD tehnologija

    DA.

   • Fokus svetlomera (ploča osetljiva na dodir)

    NO

   • Broj piksela u Act Camera modu (K)

    400

   • Izjednačavanje pozadinskog osvetljenja

    DA.

   • Broj piksela u Act Memory modu (K)

    400

   • Minimalno osvetljenje (lux)

    5.0

   • SteadyShot (stabilizacija slike)

    Super (elektronski)

   • Minimalno osvetljenje u NightShot modu (lux)

    0,0

   • Ukupan broj piksela (K)

    800

   • Zatamnjenje

    Crno, Mozaik, Preklapanje, Zavesa, Monotonija, Skakutanje Slučajne tačke

   • Fokus: ručno

    DA.

   • Ravnoteža bele boje fleša

    Auto / Outdoor / Indoor / Hold

   • 14 bita DXP

    NO

   • Uređaj za stvaranje slike: veličina

    1 / 4,0

   • Brzina otvora blende

    1/3-1/4000

   • Uređaj za stvaranje slike: sistem

    Preplitanje

   • Dubina (mm)

    162,0

   • Širina (mm)

    76,0

   • Visina (mm)

    93,0

   • Night Framing (noćno snimanje u boji)

    NO

   • Automatski iskačući blic

    NO

   • Laserska tehnologija Hologram AF

    NO, NE

   • Video ulaz

    NO

   • i.LINK (DV) izlaz

    DA., NO

   • Audio izlaz

    DA.

   • Audio ulaz

    NO

   • S-Video ulaz

    NO

   • Video izlaz

    DA.

   • i.LINK (DV) ulaz

    NO

   • S-Video izlaz

    DA.

   • USB Terminal

    DA.

   • Precizni digitalni zum

    NO

   • Spora blenda za boje: Mod fotoaparata

    DA.

   • Odnos zuma (optički)

    10,0, 120,0

   • F

    1,7 - 2,2, 3,3-33, 42-420

   • Taster za zum

    Ručica

   • Radijus filtera (mm)

    30,0

   • Noćno snimanje: režim fotoaparata

    Super

   • Sočiva

    Carl Zeiss® Vario-Sonnar®

   • Kompresija fotografija

    JPEG

   • Format

    MPEG1

   • Maks. Broj snimljenih slika (Memory Stick™ u kompletu)

    120,0

   • Veličina slike: VGA

    640 x 480

   • Brzo uzastopno snimanje serije fotografija

    Da

   • Sistem progresivnog zatvarača

    DA.

   • Brzo uzastopno snimanje 9 fotografija u seriji

    DA.

   • Mod snimanja statične slike - Standard

    1 / 10

   • Napredno skeniranje

    NO

   • Mod snimanja

    Prezentacija (320 x 240) / video pošta (160 x 112)

   • Medij za snimanje

    Memory Stick™

   • Brzo uzastopno snimanje serije fotografija sa tri različite ekspozicije

    NO

   • Broj snimljenih fotografija u najboljem modu (Memory Stick™ u kompletu)

    80,0

   • Reprodukcija pomoću indeksa

    DA.

   • Veličina slike: maks.

    640 x 480

   • Mod snimanja statične slike - Fine

    1 / 6

   • MPEG Movie

    EX

   • Kompatibilnost sa Memory Stick PRO™ karticom

    NO

   • Memory Mix

    DA.

   • Web pretraživač

    NO

   • E-mail funkcija

    NO

   • Funkcija Album

    NO

   • USB mrežna funkcija

    NO

   • Bežična komunikacija sa Bluetooth® funkcijom

    NO

   • Funkcija mreže

    NO

   • Težina bez trake/baterije (g)

    620,0

   • Potrošnja energije: VF (W)

    2.5

   • Uređaj za priključivanje dodatnog svetla i mikrofona

    DA.

   • USB streaming

    DA.

   • Efekti slike

    Slim, Stretch, Mosaic, Solarisation, Monotone, Sepia, Negative Art, Pastel

   • Informacije o baterijama

    NO

   • Potrošnja energije: LCD (W)

    3.3

   • Progresivan način snimanja

    NO

   • InfoLITHUM sistem

    DA.

   • Ugrađeno svetlo

    NO

   • Efekti digitalne slike

    Funkcije Still, Flash Motion, Luminance Key, Slow Shutter, Trail, Old Movie,

   • Vreme snimanja bez prekida sa napunjenom baterijom i tražilom (min)

    125,0

   • Način prikaza

    DA.

   • 16:9 widescreen (puni široki format) snimanje

    DA.

   • Maks. Vreme snimanja bez prekida sa opcionom baterijom i tražilom (min)

    725,0

   • Stylus olovka

    NO

   • Memory Stick™ (MB)

    8,0

   • 21-pinski adapter

    DA.

   • Poklopac za sočivo

    DA.

   • USB pogon

    DA.

   • Traka za nošenje oko ručnog zgloba

    NO

   • Traka / traka za čišćenje

    NO

   • Softver za uređivanje

    PIXELA ImageMixer Version 1.0

   • AV kabl

    Stereo AV

   • Kaiš za nošenje na ramenu

    DA.

   • AC adapter

    AC-L10

   • Pakovanje baterija na punjenje

    NP-FM30

   • USB kabl

    DA.

   • Bežični daljinski upravljač

    RMT-814

   • Tražilo

    Boja

   • Tražilo: piksel (hiljadu tačkica)

    113,0

   • LCD: pikseli (tačkice)

    123200,0

   • Hibridni LCD ekran

    NO

   • Ekran koji reaguje na dodir

    NO

   • LCD: veličina (inč)

    2.5

   • Format

    DV

   • Kasetna memorija

    DA.

   • Hi8/Video8 - reprodukcija

    NO

   • Presnimavanje i montaža

    Digitalno uređivanje programa

   • Zum kod reprodukcije

    DA.

   • LP snimanje

    DA.

   • Konverzija signala

    NO

   • NTSC reprodukcija na PAL TV-u

    DA.