Model o kojem je reč

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • MHC-V77DW

O ovoj stavci za preuzimanje

Prednosti i poboljšanja

 • Unapređivanje bezbedne komunikacije

VAŽNO: Ovo ažuriranje firmvera je neophodno da biste nastavili da koristite uslugu za distribuciju muzike Chromecast built-in. Ako ne budete ručno instalirali ovo ažuriranje, ono će automatski biti instalirano kada je uređaj povezan na mrežu i kada se ne koristi.

Ranije pogodnosti i poboljšanja

Pregled ranijih pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera na verziju SYS 6.34 za MHC-V77DW

Verzija datoteke

 • SYS 6.34

Veličina datoteke

 • 197 MB (207 368 384 bajt(ov)a)

Datum objavljivanja

 • 26-04-2022

Priprema

Provera verzije firmvera

Ako je verzija firmvera SYS 6.34 ili novija, ne morate da obavljate ažuriranje.
Ako niste sigurni, lako možete da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite dugme POWER (Napajanje) da biste uključili audio sistem.
 2. Pritisnite dugme OPTIONS (Opcije).
 3. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite SYSTEM (Sistem), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 4. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite VERSION (Verzija), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).

Broj verzije

Važna napomena

 • Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.
 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili audio sistem.
 • Nemojte da isključujete audio sistem niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje.
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima.
 • Nemojte da koristite audio sistem ni daljinski upravljač tokom preuzimanja datoteke i ažuriranja.
 • Nemojte da isključujete kabl za napajanje dok se ažuriranje ne završi. U suprotnom, sistem može da otkaže.

Firmver audio sistema možete da ažurirate na dva jednostavna načina:

NačinŠta vam je potrebnoZašto da izaberete ovaj način?
Internet/mreža
(PREPORUČUJE SE)
 • aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla)
Ovaj način preporučujemo kao najlakši i najbrži način ažuriranja firmvera.
USB uređaj za skladištenje
 • računar
 • USB uređaj za skladištenje
Ažurirajte firmver na ovaj način ako sistem ne može da se poveže na internet.

Preuzimanje i instaliranje

Ažuriranje audio sistema putem interneta

Preporučujemo ovaj način kao najjednostavniji. Prvo podesite opremu, zatim putem interneta preuzmite datoteku za ažuriranje na audio sistem.

Šta vam je potrebno:

 • Aktivna internet veza (pomoću Ethernet kabla)

Podesite opremu:

 1. Povežite audio sistem na internet pomoću Ethernet kabla

1. korak: Instalirajte ažuriranje

 1. Pritisnite dugme Dugme za napajanje da biste uključili audio sistem i sačekajte nekoliko minuta dok se na ekranu ne pojavi ikona UPDATE (Ažuriranje).
 2. Pritisnite dugme OPTIONS (Opcije).
 3. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite SYSTEM (Sistem), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 4. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite UPDATE (Ažuriranje), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 5. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite VIA NW (Putem interneta), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 6. Pritisnite dugme Dugme Enter (Unos) da biste izabrali opciju EXEC (Izvrši).
 7. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite YES (Da), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 8. Sačekajte da se dovrši preuzimanje, kopiranje datoteke i ažuriranje.
  • Preuzimanje: vreme koje je potrebno da se preuzme datoteka zavisi od internet veze
  • Kopiranje datoteke: nakon ovog koraka sledi automatsko ponovno pokretanje sistema
  • Ažuriranje softvera: Ažuriranje obično traje 10 minuta. Nakon tog koraka sistem će se automatski ponovo pokrenuti
  • Nakon toga, pokrenuće se demonstracioni režim
 9. Ponovo pritisnite dugme Dugme za napajanje i uključite audio sistem.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije SYS 6.34, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Ukoliko se tokom ažuriranja pojavi poruka Download Error/Push POWER (Greška prilikom preuzimanja / Pritisnite dugme za napajanje), ažuriranje softvera nije uspelo.

 1. Pritisnite dugme Dugme za napajanje da biste isključili audio sistem.
 2. Ponovo pritisnite dugme Dugme za napajanje da biste uključili audio sistem.
 3. Sačekajte oko 3 minuta (ili dok se ne uspostavi veza sa mrežom), a zatim proverite displej na audio sistemu.
 • Ikona UPDATE (Ažuriranje) svetli.
  • Ažuriranje softvera NIJE dovršeno, ali audio sistem normalno radi.
  • Ponovo pokušajte da obavite ažuriranje putem interneta prateći opisane korake.
   Napomena: Ako ažuriranje ponovo bude neuspešno, pokušajte da ažurirate softver pomoću USB uređaja umesto putem interneta.

Ažuriranje putem USB memorije i računara

Preporučujemo vam da, ako možete, za ažuriranje koristite internet. Ako ne možete, onda izaberite ovaj način. Najpre preuzmite datoteku za ažuriranje na računar, prenesite je na USB memoriju, a zatim na audio sistem.

Pripreme za ažuriranje firmvera

Pre nego što preuzmete firmver, proverite da li je na vašem računaru instaliran neki od sledećih operativnih sistema i pripremite USB uređaj.

Operativni sistemi

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Verzija operativnog sistema Macintosh OS X 10.6 ili novija

Ako koristite Windows 10 ili 8.1, izaberite režim desktop računara.

Napomena: Rad nije zagarantovan na svim računarima sa kompatibilnim operativnim sistemom.

Zahtevi po pitanju medija za snimanje

USB uređaj: Kapacitet: više od 256 MB

1. korak: Instalirajte ažuriranje

Preuzmite datoteku za ažuriranje na računar:
 1. Postarajte se da ne bude pokrenut nijedan program osim internet pregledača.
 2. Pročitajte i prihvatite uslove i odredbe na ovoj strani.
 3. Preuzmite datoteku na računar (zabeležite lokaciju na koju ste je preuzeli radi evidencije).
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG
   Napomena: 197 MB (207 368 384 bajt(ov)a)
Prenesite datoteke za ažuriranje na USB uređaj:
 1. Uključite USB uređaj u USB priključak na računaru.
 2. Formatirajte USB uređaj.
 3. Kopirajte datoteku za ažuriranje u OSNOVNI direktorijum USB uređaja.

Napomena: Ažuriranje nije moguće obaviti ako datoteka nije kopirana u osnovni direktorijum USB uređaja ili ako je naziv datoteke promenjen.

Prenesite ažuriranje na plejer

Uključite USB uređaj u USB priključak na audio sistemu.

Prenesite datoteku za ažuriranje:
 1. Pokrenite audio sistem pritiskom na dugme Dugme za napajanje.
 2. Pritisnite dugme OPTIONS (Opcije).
 3. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite SYSTEM (Sistem), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 4. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite UPDATE (Ažuriranje), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 5. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite VIA USB (Putem USB uređaja), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
 6. Pritisnite dugme Dugme Enter (Unos) da biste izabrali opciju EXEC (Izvrši).
 7. Pomoću dugmadi sa strelicama i izaberite YES (Da), a zatim pritisnite dugme Dugme Enter (Unos).
  Napomena: Poruka UPDATING (Ažuriranje) će treperiti tokom ažuriranja.
 8. Sačekajte da se dovrši kopiranje datoteke i ažuriranje.
  • Kopiranje datoteke: nakon ovog koraka sledi automatsko ponovno pokretanje sistema
  • Ažuriranje softvera: Ažuriranje obično traje 10 minuta. Nakon tog koraka sistem će se automatski ponovo pokrenuti
  • Nakon toga, pokrenuće se demonstracioni režim.

2. korak: Proverite da li je ažuriranje uspešno obavljeno

 1. Proverite verziju firmvera. Ako je prikazan broj verzije SYS 6.34, firmver je uspešno ažuriran.

Rešavanje problema

Ako se tokom ažuriranja pojavi poruka File Error (Greška u datoteci), No File (Nema datoteke) ili Read Error/Push POWER (Greška pri čitanju/Pritisnite dugme za napajanje), ažuriranje softvera nije uspelo.

 1. Proverite da li je datoteka za ažuriranje ispravna i da li se nalazi u osnovnom direktorijumu USB uređaja, a zatim ponovo obavite opisane korake.
 2. Ako i dalje ne možete da obavite ažuriranje, pokušajte ponovo sa nekim drugim USB uređajem.