ID članka : 00192390 / Poslednja izmena : 26.10.2023.Odštampaj

?ta je funkcija Audio Return Channel (ARC)?

  Funkcija ARC uklanja potrebu za korišćenjem dodatnog kompozitnog audio kabla ili optičkog kabla pri povezivanju audio/video (A/V) risivera ili surround zvučnog sistema na TV. Povezivanje HDMI kabla sa ARC-kompatibilnog A/V risivera na ARC-kompatibilni TV omogućava sledeće:

  • Slanje zvuka na A/V risiver sa TV-a.
  • Gledanje i slušanje filmova i drugih sadržaja sa izvornih uređaja poslatih na TV preko A/V risivera.

  Na sledećoj ilustraciji prikazane su veze potrebne za dobijanje zvuka sa ARC-kompatibilnog TV-a povezanog na ARC-kompatibilnu audio jedinicu:

  Slika
  [A]: TV
  [B]: Audio sistem
  [C]: HDMI ARC ulaz na TV-u
  [D]: HDMI ARC izlaz na audio sistemu
  [E]: HDMI kabl (visokokvalitetni HDMI kabl velike brzine)

  NAPOMENA: HDMI® kablovi nižeg kvaliteta koji nisu označeni kao „velike brzine“ ne mogu da podrže funkciju ARC.

  Na sledećoj ilustraciji prikazane su veze potrebne za dobijanje zvuka sa TV-a povezanog na kućni audio uređaj ako neka od tih jedinica nije ARC-kompatibilna:


  Slika