• Servo sistem motora

    DC-Servo

   • Pritisak igle (sila praćenja)

    fiksno (3,5±1,0 g)

   • Vrsta zvučnice (igla)

    N-6516-1

   • Veličina gramofona

    29,5 cm

   • Vibriranje

    manje od 0,25% (WRMS)

   • 2-kanalni analogni audio izlaz

    1 (RCA PIN kabl)

   • Odnos signal-šum

    više od 50 dB (DIN-B)

   • Dužina ruke

    195 mm

   • Tip ruke

    S Shape

   • Potpuno automatski/poluautomatski sistem

    DA / -

   • Direktan pogon/pomoću kaiša

    - / DA

   • MM/MC zvučnica

    mm

   • Prekidač za uključivanje/isključivanje fono ekvilajzera

    DA

   • Brzina gramofona

    33-1/3 o/min, 45 o/min

   • USB izlaz

    DA

   • Ulazni i izlazni priključci

    Analogni (stereo RCA), USB

   • Dimenzije (Š x V x D)

    420 x 95 x 360 mm

   • Težina

    3,3 kg

   • Zahtevi za napajanje

    230–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz

   • 2 W

  • Uputstva za rad
  • Kućište (sa kaišnim pogonom)
  • Gumena podloga
  • Adapter sa 45 o/min
  • USB kabl
  • CD-ROM (Sound Forge Audio Studio LE)