Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće STR modele:

 • STR-DA5800ES

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj AV prijemnik.

 • Ime: Ažuriranje firmvera AV prijemnika na verziju 1066
 • Datum objavljivanja: 29/07/2015
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Improves the playback of FLAC files
 • Ograničenja: Samo za AV prijemnike koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model AV prijemnika. Ako je broj verzije 1066 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Pritisnite AMP , a zatim HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se početni meni pojavi na televizoru pre nego što nastavite.
 4. U glavnom meniju označite Settings [Podešavanje] i izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 5. U meniju podešavanja, označite System Settings [Sistemska podešavanja] i izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 6. Označite System Information [Sistemske informacije] i izaberite ENTER.
 7. Na ekranu televizora se prikazuje sledeći broj verzije firmvera:
  "Software Version 1066 " - ako je broj verzije 1066 ili viši, već imate najažurniju verziju firmvera.

Instalacija

Šta vam je potrebno:

 • Ethernet kabl za povezivanje AV prijemnika sa internetom
 • aktivna internet veza
 • kompatibilan televizor

Kako da osigurate neometano ažuriranje

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će biti dobro iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetili svoj AV prijemnik
 • Ne isključujte AV prijemnik - ili ga ne odvajajte od električnog napajanja - za vreme ažuriranja.
 • Ne pritiskajte nijedan drugi taster, osim tastera koji se pominju u uputstvima.

Podešavanje opreme:

 1. Uključite televizor i proverite da li je kao ulaz podešen AV prijemnik sa kojim je povezan, tako da ako je prijemnik povezan na HDMI 2 konektor, izaberite HDMI 2 kao ulaz.
 2. Povežite LAN priključak na AV prijemnik na svoj internet priključak korišćenjem Ethernet kabla.
 3. Uključite AV prijemnik.

Pribavite ažurnu verziju:

 1. Pritisnite AMP , a zatim HOME na daljinskom upravljaču i sačekajte da se početni meni pojavi na televizoru pre nego što nastavite.
 2. U glavnom meniju označite Settings [Podešavanje] i izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 3. U meniju podešavanja, označite Network Update [Mrežna nadogradnja] i izaberite ENTER koristeći tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču.
 4. Na televizoru se prikazuje poruka Perform version update? [Ažurirati verziju?].
 5. Izaberite opciju OK [U redu] korišćenjem daljinskog upravljača, a zatim pritisnite dugme ENTER
 6. Proces preuzimanja počinje i na televizoru ćete videti ekran za preuzimanje.
 7. Tokom preuzimanja, na televizoru ćete videti poruku "*/9". Zvezdica (*) postaje 0 i ide do 9 tokom procesa preuzimanja.
 8. Kada se završi preuzimanje, počinje nadogradnja i na prednjoj ploči plejera trepće indikator za višekanalno dekodiranje.
 9. Kada se nadogradnja završi, AV prijemnik će se automatski restartovati. . Ne koristite i ne isključujte prijemnik dok se ažuriranje ne dovrši.
 10. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije 1066, ažuriranje firmvera je bilo uspešno.

Pitanja i odgovori

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera AV prijemnika putem interneta.

Na televizoru se prikazuje poruka "Connection status cannot be confirmed" [Status veze ne može da se potvrdi].
Problem može da bude veza sa mrežom.

 1. Proverite da li je LAN kabl povezan.
 2. U mrežnim podešenjima proverite da li ste potvrdili opciju da AV prijemnik ima svoju IP adresu ili ne. (Ako koristite proksi server, u polje za unos "Proxy Server" [Proksi server] unesite IP adresu proksi servera koji koristite umesto imena host proksi servera.)
 3. Ponovo izvršite ažuriranje.

Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
Uključite prijemnik i ponovo pokušajte ažuriranje.

Proces ažuriranja trajao je više od 50 minuta i još uvek nije završen

 1. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite.
 2. Uključite AV prijemnik.
 3. Ponovo izvršite ažuriranje.
  I dalje ne radi? Molimo da se obratite službi podrške kompanije Sony