Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

VAŽNO: Ova datoteka namenjena je za korišćenje samo sa određenim modelima. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

O ovom preuzimanju

Prednosti i poboljšanja

 • Poboljšana reprodukcija za neke TuneIn stanice
  Napomene:
  • Ako koristite aplikaciju HDD Audio Remote, biće potrebno da ažurirate i tu aplikaciju.
  • Najnovija verzija aplikacije HDD Audio Remote ne podržava operativne sisteme Android 3 (ili prethodne verzije) i iOS 8 (ili prethodne verzije)

[+] Prethodne pogodnosti i poboljšanja

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ažuriranje firmvera 19404R za HAP-S1 / HAP-Z1ES

Verzija datoteke

 • Verzija 19404R

Datum objavljivanja

 • 14-01-2021

Priprema

Proverite verziju firmvera

Firmver je možda već ažuran. Ako je broj verzije 19404R ili noviji, ažuriranje nije potrebno.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Uključite plejer
 2. Pritisnite dugme HOME na plejeru i sačekajte da se na LCD ekranu prikaže početni meni pre nego što nastavite
 3. U početnom meniju označite stavku „Settings“ (Postavke) pa izaberite ENTER (Unesi) pomoću dugmeta sa strelicama
 4. U meniju sa postavkama označite stavku „System Settings“ (Postavke sistema) pa izaberite ENTER (Unesi) pomoću dugmeta sa strelicama
 5. Označite stavku „System Information“ (Informacije o sistemu) pa izaberite ENTER (Unesi)
 6. Broj verzije firmvera je prikazan na sledeći način na LCD ekranu:
  „Verzija softvera 19404R“ – ako je broj verzije 19404R ili noviji, već imate najnoviju verziju firmvera

Šta vam je potrebno

 • Ethernet kabl za povezivanje plejera na internet u slučaju povezivanja na LAN mrežu pomoću kabla
 • aktivnom internet vezom

Važna napomena

Ažuriranje je obično veoma jednostavno. Evo kako možete osigurati da će dobro proći iz prvog puta:

 • Pažljivo pročitajte uputstva da ne biste oštetiti plejer
 • Nemojte da isključujte plejer niti njegov kabl iz utičnice dok traje ažuriranje
 • Ne pritiskajte nijedno drugo dugme osim onih koja se pominju u uputstvima

Preuzimanje i instaliranje

Podešavanje opreme

 1. Povežite plejer na internet pomoću Ethernet kabla ili Wi-Fi veze
 2. Uključite plejer

Pribavite sadržaj za ažuriranje:

 1. Pritisnite dugme HOME i sačekajte da se na LCD ekranu prikaže početni meni pre nego što nastavite
 2. U početnom meniju označite stavku „Settings“ (Postavke) pa izaberite ENTER (Unesi) pomoću dugmeta sa strelicama
 3. U meniju sa postavkama označite stavku „Network Update“ (Ažuriranje sa mreže) pa izaberite ENTER (Unesi) pomoću dugmeta sa strelicama
 4. Na LCD ekranu će se prikazati poruka „Perform version update?“ (Želite li da ažurirate verziju firmvera?)
 5. Izaberite OK (U redu), a zatim pritisnite ENTER (Unesi)
 6. Započeće preuzimanje, a na LCD ekranu će biti prikazan status preuzimanja
 7. Nakon preuzimanja, započeće ažuriranje i njegov status će biti prikazan na LCD ekranu
 8. Kada se ažuriranje završi, plejer će se automatski ponovo pokrenuti. Nemojte da koristite niti isključujete plejer dok se ažuriranje ne završi
 9. Proverite verziju firmvera. Ako je broj verzije 19404R, softver je uspešno ažuriran

Pitanja i odgovori

Mogući problem tokom ažuriranja

Šta treba da uradite ako se jave problemi tokom ažuriranja firmvera plejera putem interneta.

Na LCD ekranu je prikazana poruka „Cannot connect to server“ (Nije moguće povezivanje sa serverom).
Možda je problem u vezi sa mrežom.

 1. Ako koristite ožičenu LAN vezu, proverite da li je povezan LAN kabl
 2. U postavkama mreže proverite da li ste potvrdili da li plejer ima ili nema IP adresu
 3. Ponovo obavite ažuriranje

Došlo je do nestanka struje u toku ažuriranja.
Uključite plejer i ponovite ažuriranje

Preuzimanje (6. korak - preuzimanje ažuriranja) traje već duže od 60 minuta i još uvek nije završeno.
Otkažite preuzimanje ažuriranja sa mreže pa proverite vezu sa mrežom.

Ažuriranje (7. korak - preuzimanje ažuriranja) traje već duže od 60 minuta i još uvek nije završeno.

 1. Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice i posle nekoliko minuta ga ponovo priključite
 2. Uključite plejer
 3. Ponovo obavite ažuriranje

Ažuriranje baze podataka se prekida i prikazuje se poruka o neuspehu.
Isključite, a zatim ponovo uključite plejer. Ažuriranje baze podataka će ponovo biti započeto.